Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Importance of Design Parameters in Liquid Cooling Electronic Systems

4. International Conference on Technology and Science, November 18-21, 2021, Turkey, 18 November 2021

Electronics Cooling with Oxide Nanofluid

4. International Conference on Technology and Science, November 18-21, 2021, Turkey, 18 November 2021

ELECTRONICS COOLING APPLICATIONS WITH NANOFLUID

3nd International Conference on Technology and Science, December 18-20, 2020, Antalya, Turkey, 18 - 20 December 2020, pp.128-131

Evsel Katı Atıkların Gazlaştırma Teknolojisi İle Bertarafı: Antalya Örneği

2. International Conference on Technology and Science, Burdur, Turkey, 14 - 16 November 2019, pp.819-822

Determination Of Hydrogen Production Potential From Greenhouse Wastes By Gasification Antalya Example

21 st International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” (TMT 2018), Karlovy Vary, Czech Republic, 18 - 22 September 2018, pp.81-84 Sustainable Development

KONAKLAMA TURİZMİNDE KARBON AYAK İZİ: ANTALYA ÖRNEĞİ,

4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu (AES 2018), Edirne, Turkey, 18 - 20 April 2018, pp.2228-2235 Sustainable Development

ULAŞIMDA KARBON AYAK İZİ: ANTALYA HAVALİMANI ÖRNEĞİ

4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu (AES 2018), Edirne, Turkey, 18 - 20 April 2018, pp.2278 Sustainable Development

Effect of Solar Energy In Reducing Carbon Footprint

V. International Energy Technologies Conference (ENTECH 17), İstanbul, Turkey, 15 - 16 December 2017, pp.86 Sustainable Development

Trijenerasyon Sistemi Enerji ve Ekserji Analizi: Üniversite Örneği

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Konferansı, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.520-528

EFFECTIVE PRESENTATION EVALUATION WITH MOBILE APPLICATION

1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, Turkey, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.60-69

TRIGENERATION SYSTEM ENERGY AND EXERGY ANALYSIS: UNIVERSITY EXAMPLE

1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, Turkey 600, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.600-608

TARIMSAL ATIKLARDAN ÜRETİLEN PELETLERİN PARÇA YOĞUNLUĞU VE DAYANIKLILIK DİRENCİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

1. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.1187-1192

FARKLI ORANLARDAKİ MISIR SAPI BİYOKÜTLESİ İLE KÖMÜR KARIŞIMININ GAZLAŞTIRMA PERFORMANSI

1. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.515-519

CARBON FOOTPRINT IN TERMS OF TOURISM SECTOR: CASE OF HOTELS

1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, Turkey, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.157-163 Sustainable Development

Atık Hurda Bakır Kablolarının Toz Metalurjisi Açısından Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Konferansı, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.508-514

Mobil Uygulama İle Etkili Sunum Değerlendirme

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Konferansı, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.60-69

Tarımsal Atıklardan Üretilen Peletlerin Parça Yoğunluğu ve Dayanıklılık Direnci Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Konferansı, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.1187-1192

EVALUATION OF WASTE METALLURGY IN WASTE SCRAP COPPER CABLES

1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, Turkey, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.588-625

Karbon Ayak İzi Açısından Turizm Sektörü: Otel Örneği

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Konferansı, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.130-136 Sustainable Development

Farklı Oranlardaki Mısır Sapı Biyokütlesi ile Kömür karışımının Gazlaştırma Performansı

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Konferansı, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.515-519

Mobil Uygulama İle Etkili Sunum Değerlendirme

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Konferansı, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, vol.1, no.1, pp.60-69

GASIFICATION PERFORMANCE OF COAL COMPOUND WITH CORNSTALK BIOCHEMISTRY WITH DIFFERENT RATIO

1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, Turkey, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.595-599 Sustainable Development

INVESTIGATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PARTICLES AND DURABILITY DIRECTOR OF PELLETS PRODUCED FROM AGRICULTURAL WASTE

1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, Turkey, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.1307-1312

Hydrogen Purification of Groundnut Shell Residues

International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, Osmaniye, Turkey, 16 - 18 November 2017, pp.425-429

Hydrogen purification using gasification of tea factory wastes

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC), Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.500

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE FLAT PLATE SOLAR COLLECTOR SYSTEM WITH A NEW DESIGN

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS, Varna, Bulgaria, 19 - 22 June 2017, pp.115-117

CALCULATION AND REDUCTION OF CARBON FOOTPRINT: TOURISM EXAMPLE

IV. INTERNATIONAL ENERGY TECHNOLOGIES CONFERENCE ENTECH ’16, İstanbul, Turkey, 15 - 16 December 2016, pp.13-18 Sustainable Development

CARBON FOOTPRINT CALCULATION OF A FAMILY

IV. INTERNATIONAL ENERGY TECHNOLOGIES CONFERENCE ENTECH ’16, İstanbul, Turkey, 15 - 16 December 2016, pp.237-240 Sustainable Development

A COMPARISON OF HEAT TRANSFER ENHANCEMENT IN FLAT-PLATE SOLAR COLLECTORS WITH INNER TUBE APPARATUS

SOLARTR 2016 Solar Conference & Exhibition, İstanbul, Turkey, 6 - 08 December 2016, pp.426-431

DETERMINATION OF OPTIMUM TILT ANGLE ON SOLAR THERMAL COLLECTORS FOR BATMAN PROVINCE OF TURKEY

SOLARTR 2016 Solar Conference & Exhibition, İstanbul, Turkey, 6 - 08 December 2016, pp.674-678

Evaluation of greenhouse residues gasification performance in Hydrogen Production

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC2016), Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016 Sustainable Development

Importance Of Tilt Angle On Flat-Plate Solar Thermal Collector Systems For Antalya Districts

20th International Research/Expert Conference - Trends in the Development of Machinery and Associated Technology - TMT 2016, Venedik, Italy, 24 September - 01 October 2016, pp.173-176

Importance Of Tilt Angle On Flat-Plate Solar Thermal Collector Systems For Antalya Districts

20th International Research/Expert Conference - Trends in the Development of Machinery and Associated Technology - TMT 2016, Venedik, Italy, 24 September - 01 October 2016, pp.173-176

Learning The Greenhouse Temperature And Wind Rates Via Mobile Phones

20th International Research/Expert Conference - Trends in the Development of Machinery and Associated Technology - TMT 2016, Venedik, Italy, 24 September - 01 October 2016, pp.193-196

Learning The Greenhouse Temperature And Wind Rates Via Mobile Phones

20th International Research/Expert Conference - Trends in the Development of Machinery and Associated Technology - TMT 2016, Venedik, Italy, 24 September - 01 October 2016, pp.193-196

Learning The Greenhouse Temperature And Wind Rates Via Mobile Phones

20th International Research/Expert Conference - Trends in the Development of Machinery and Associated Technology - TMT 2016, Venedik, Italy, 24 September - 01 October 2016, pp.193-196

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin İş Kazalarını Önlemedeki Rolü: Turizm

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016, pp.1 Sustainable Development

Tarım Makinelerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Rolü

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016, pp.1

Yangın Söndürme Sistemlerinin Kullanımında İş Sağlığı Ve Güvenliği

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016, pp.1

Mantar Üretim Tesislerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016, pp.1

Soğuk Hava Tesislerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016, pp.1

IMPORTANCE OF TILT ANGLE ON FLAT-PLATE SOLAR THERMAL COLLECTOR SYSTEMS FOR ANTALYA DISTRICTS

III. INTERNATIONAL ENERGY TECHNOLOGIES CONFERENCE ENTECH ’15, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2015, pp.121-125

USE OF RENEWABLE ENERGY IN REDUCING CARBON FOOTPRINT OF AKDENIZ UNIVERSITY HEALTH SERVICES VOCATIONAL

III. INTERNATIONAL ENERGY TECHNOLOGIES CONFERENCE ENTECH ’15, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2015, pp.52-55 Sustainable Development

Binalarda Enerji Performansının Belirlenmesinde Farklı İllerin Karşılaştırılması

3. ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU (AES 2015), Muğla, Turkey, 1 - 03 October 2015, pp.299-304

Klima Sistemlerinde Yeni Yöntemlerle Enerji Tasarrufu

3.ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU (AES2015), Muğla, Turkey, 1 - 03 October 2015, pp.318-323 Sustainable Development

Sabit Yataklı Gazlaştırıcı Açısından Trakya Bölgesi Biyokütle Potansiyeli

3.ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU (AES2015), Muğla, Turkey, 1 - 03 October 2015, pp.334-340

0,4 Mw Trijenerasyon Sisteminin Termodinamik Analizi

3.ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU (AES2015), Muğla, Turkey, 1 - 03 October 2015, pp.305-312

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Karbon Ayak İzi Hesabı

20. ULUSAL ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ (ULIBTK'15), Balıkesir, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.92-98 Sustainable Development

Akdeniz Bölgesi Biyokütle Yakıtlarının Gazlaştırılarak Enerjiye Dönüştürülmesinin Sürdürülebilir Çevre Üzerindeki Etkileri

INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE (ISTEC2015), St.Petersburg, Russia, 2 September - 04 October 2015, pp.102-109

Binalarda Enerji Performansının Belirlenmesinde Antalya Örneği

20. ULUSAL ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ (ULIBTK'15), Balıkesir, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.125-129

Global Güneş Işınım Değerleri Tahmininde Farklı Ampirik Modellerin Değerlendirmesi

INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE (ISTEC2015), St.Petersburg, Russia, 2 - 04 September 2015, pp.89-95

Atık Isı İle Çalışan Organik Rankine Çevrimi

4.YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ KIŞ OKULU, Afyonkarahisar, Turkey, 15 - 18 January 2015, pp.1

JEOTERMAL ENERJİ İLE ÇALIŞAN ORGANİK RANKİNE ÇEVRİMİ

Türkiye Jeotermal Enerji Çalıştayı, İzmir, Turkey, 6 - 07 November 2014, pp.43-48

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN ORGANİK RANKİNE ÇEVRİMİ

II. Uluslararası Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Niğde, Turkey, 22 - 24 October 2014, pp.72-76

Metrics

Publication

90

Citation (WoS)

15

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

17

H-Index (Scopus)

3
UN Sustainable Development Goals