Prof.

HİLMİ DEMİRKAYA


Faculty of Education

Turkish and Social Sciences Education

Social Studies Education

Education Information

2014 - 2015

2014 - 2015

Post Doctorate

Wayne State University, College of Education, Curriculum and Instruction Post-Doctoral Program, United States Of America

2011 - 2013

2011 - 2013

Associate Degree

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Hukuk/Adalet, Turkey

2000 - 2003

2000 - 2003

Doctorate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Öğretmenliği, Turkey

1996 - 1998

1996 - 1998

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Coğrafya Eğitimi, Turkey

1991 - 1995

1991 - 1995

Undergraduate

Firat University, Faculty Of Arts And Scıences, Coğrafya, Turkey

Dissertations

2003

2003

Doctorate

Coğrafya Öğretiminde 4MAT Öğretim Sisteminin Lise Coğrafya Derslerindeki Başarı ve Tutumlar Üzerine Etkisi

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Öğretmenliği

1998

1998

Postgraduate

Uluborlu-Senirkent-Hoyran Havzası'nın Beşeri ve Ekonomik Özellikleri

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Eğitimi

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Geography, Physical Geography, Human Geography, Education, Elementary School Education, Teacher Training in Social Sciences, Teacher Training For Secondary School

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Professor

Akdeniz University, Faculty Of Education, Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Bölümü

2011 - 2016

2011 - 2016

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty Of Education, Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Bölümü

2010 - 2011

2010 - 2011

Associate Professor

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Faculty Of Educatıon

2005 - 2010

2005 - 2010

Assistant Professor

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Faculty Of Educatıon

2003 - 2006

2003 - 2006

Lecturer PhD

Suleyman Demirel University, Burdur Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

2000 - 2003

2000 - 2003

Research Assistant

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği

1996 - 2000

1996 - 2000

Research Assistant

Suleyman Demirel University, Burdur Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Dean

Akdeniz University, Faculty Of Education, Turkish And Social Sciences Education

2016 - Continues

2016 - Continues

Head of Department

Akdeniz University, Faculty of Education, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2016 - Continues

2016 - Continues

Head of Department

Akdeniz University, Faculty of Education, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2016 - 2017

2016 - 2017

Dean

Akdeniz University, Faculty of Education

2012 - 2014

2012 - 2014

Board Member

Akdeniz University, Eğitim Bilimleri Ensitüsü

2012 - 2014

2012 - 2014

Head of Department

Akdeniz University, Faculty of Education, İlköğretim

2012 - 2014

2012 - 2014

Head of Department

Akdeniz University, Faculty of Education, İlköğretim

2011 - 2011

2011 - 2011

Director of The Institution

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2010 - 2011

2010 - 2011

Head of Department

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

2009 - 2011

2009 - 2011

Assistant Director of the Institute

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2009 - 2011

2009 - 2011

Board Member

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması I

Undergraduate

Undergraduate

Genel Fiziki Coğrafya

Undergraduate

Undergraduate

Siyasi Coğrafya

Postgraduate

Postgraduate

Sosyal Bilgiler ve Coğrafya Derslerinde Sınıf Dışı Eğitim

Undergraduate

Undergraduate

Geography of Middle East

Postgraduate

Postgraduate

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Halk Kültürü İncelemeleri

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Proje Geliştirme

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması

Undergraduate

Undergraduate

Population and Settlement

Undergraduate

Undergraduate

Urban Geography

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Postgraduate

Postgraduate

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Nitel Araştırma

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri

Undergraduate

Undergraduate

Topluma Hizmet Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Okul Deneyimi

Postgraduate

Postgraduate

Sosyal Bilgilerde Mekan Analizi Teknikleri

Advising Theses

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2013

2013

Traditional Weather Forecasting Methods Use in Antalya

Demirkaya H.

MILLI FOLKLOR, vol.12, no.98, pp.174-186, 2013 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

2010

2010

Views of student teachers on information technology integration in geography teaching

Yazici H., DEMİRKAYA H.

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, no.13, pp.1746-1753, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2008

2008

The effects of the Yazikoy-epicentre Burdur earthquake (12 May 1971) on the residents of the village

DEMİRKAYA H.

JOURNAL OF BELIEFS & VALUES-STUDIES IN RELIGION & EDUCATION, vol.29, no.3, pp.243-252, 2008 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

2008

2008

The understandings of global warming and learning styles: A phenomenographic analysis of prospective primary school teachers

DEMİRKAYA H.

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.8, no.1, pp.33-58, 2008 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Küresel Sorunlara İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Yiğit K., Demirkaya H.

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.17, no.17, pp.24-43, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2021

2021

LİSANSÜSTÜ TEZLERİNE GÖRE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE DRAMANIN KULLANIMI

AKMAN M., DEMİRKAYA H.

Araştırma ve Deneyim Dergisi, vol.6, no.2, pp.94-121, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2021

2021

Sosyal Bilgilerde Argümantasyon Tabanlı Öğrenme Sürecinin Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi

AKSOY SERTTAŞ F., DEMİRKAYA H.

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.15, no.1, pp.40-54, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2021

2021

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yenilikçi Düşünme

ŞANLI S., DEMİRKAYA H.

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.16, no.1, pp.212-230, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitiminde Sosyal Bilgiler Dersinin Yeri ve Önemi

SARILARHAMAMI H., DEMİRKAYA H.

International Journal of Field Education, vol.7, no.1, pp.131-155, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

EBEVEYNLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR

DEMİRKAYA H. , ÜNAL O., BOZAN İ.

Trakya Eğitim Dergisi, vol.11, no.3, pp.1671-1687, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersi Kavram Yanılgılarını Belirlemeye ve Gidermeye İlişkin Görüşleri

ÇÜMEN D., DEMİRKAYA H.

Uluslararası Sosyal Alan Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.1, pp.66-81, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2020

2020

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Osmanlı ve Fetih Kavramlarınaİlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi YoluylaAnalizi

DEMİRKAYA H. , KÖÇ A. , ÜNAL O.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.39, no.2, pp.45-63, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Google Earth’ün Sosyal Bilgiler Dersinde Başarı ve Tutumlara Etkisi

Türel Heinrichs A., DEMİRKAYA H.

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.7, no.14, pp.195-207, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2020

2020

The Role and Importance of Social Studies in The Education of Gifted Students

Cal U. T. , DEMİRKAYA H.

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.9, no.2, pp.25-39, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

2020

2020

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Değerler Eğitimi Açısından Mehmet Akif ve Safahat

KÖÇ A. , DEMİRKAYA H. , ÜNAL O.

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.7, no.13, pp.98-118, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2019

2019

The Views of School Administrators toward Issues of School Siting: A Geographical Analysis

SAĞDIÇ M., DEMİRKAYA H.

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.8, no.3, pp.1-16, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

2019

2019

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN YENİLİKÇİ SOSYALBİLGİLER ÖĞRETMENİ VE EĞİTİMİ ALGILARI

TOMAL N., DEMİRKAYA H. , IŞIK DEMİRHAN E.

Turkish Studies Educational Sciences, vol.14, no.3, pp.899-924, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2019

2019

Eğitici Çizgi Romanın Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılmasına Yönelik Yarı Deneysel Bir Çalışma

ÜNAL O., DEMİRKAYA H.

International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), no.40, pp.92-108, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2019

2019

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ COĞRAFYA GÖRSELLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Demirkaya H. , Hamide K.

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.1, pp.54-87, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dürüstlük Değerine İlişkinMetaforik Algıları

DEMİRKAYA H. , ÇAL Ü. T.

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.1964-1980, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kamu Hizmeti Motivasyonu Algıları ve Sosyal Adalet İdealleri

DEMİRKAYA H. , ÜNAL O.

Turkish Studies, vol.13, no.4, pp.455-474, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Geography Teachers’ Views on EffectiveGeography Teaching

KOCALAR A. O. , DEMİRKAYA H.

RIGEO Review of International Geographical Education Online, vol.7, no.3, pp.332-346, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Effects of the 4MAT system of instruction on achievement toward geography of ninth graders

DEMİRKAYA H.

International Journal of Eurasia Social Sciences, vol.8, no.29, pp.955-968, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

An Investigation of Social Sciences Student Teachers’ Reflections onContracted Teacher Practice

DEMİRKAYA H. , ÜNAL O.

IJSSR - International Journal of Social Science Research, vol.6, no.1, pp.24-36, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Fourth grade students’ perception of animals in rural Alanya

DEMİRKAYA H. , ALPARSLAN B.

IJOESS International Journal of Eurasia Social Sciences, vol.8, no.28, pp.408-420, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

DEMİRKAYA H. , ÜNAL O.

ULUSLARARASI SOSYAL ALAN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.24-37, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Altıncı sınıf sosyal bilgiler ders kitabının anayasal içerik açısından değerlendirilmesi

KÜÇÜK B., DEMİRKAYA H.

Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, vol.3, no.1, pp.88-105, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük SorularıBağlamında TEOG Sınavına İlişkin Görüşleri

DEMİRKAYA H. , KARACAN H.

INTERNATIONAL JOURNAL OF FIELDEDUCATION, vol.2, no.2, pp.79-91, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Middle School Sixth Graders’ Level of Understanding and Misconceptions About The Some Geographical Concepts in Social Studies Course

DEMİRKAYA H. , KARACAN H.

Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi (IJOFE), vol.2, no.2, pp.38-57, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Soruları Bağlamında TEOG Sınavına İlişkin Görüşleri

DEMİRKAYA H. , KARACAN H.

Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi (IJOFE), vol.2, no.2, pp.79-91, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Ortaokul 6 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Bazı Coğrafi Kavramları Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları

Demirkaya H. , Karacan H.

INTERNATIONAL JOURNAL OF FIELDEDUCATION, vol.2, no.2, pp.38-57, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

POST MODERNISM AND COMPLEXITY TEHEORY THE FASCINATING İMAGINATIVE REALM OF WILLIAM E DOLL JR

Demirkaya H.

International Journal of Social and Educational Sciences – Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, no.5, pp.156-159, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ALGILARI

DEMİRKAYA H. , AYAS C.

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.10, no.11, pp.503-518, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ALGILARI

DEMİRKAYA H. , AYAS C.

Turkish Studies, vol.10, no.11, pp.503-518, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafya Yeterlikleri Açısından Coğrafya Derslerini ve Kendilerini Değerlendirmeleri

Ayas C., Demirkaya H.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.8, no.38, pp.638-647, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA YETERLİLİKLERİ AÇISINDAN COĞRAFYA DERSLERİNİ VE KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ

AYAS C., DEMİRKAYA H.

Journal of International Social Research, vol.8, no.38, pp.637-647, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI İLİŞKİLERİNE BAKIŞI: BİR COĞRAFYA OKURYAZARLIĞI ANALİZİ

DEMİRKAYA H.

IJOSES- International Journal of Social and Educational Sciences, vol.2, no.3, pp.57-86, 2015 (International Refereed University Journal)

2015

2015

COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKİYE NİN YAKIN GELECEKTEKİ ULUSLARARASI İLİŞKİLERİNE BAKIŞI BİR COĞRAFYA OKURYAZARLIĞI ANALİZİ

DEMİRKAYA H.

IJOSES- International Journal of Social and Educational Sciences, vol.2, no.3, pp.57-86, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

COĞRAFYA ÖĞRENMEK NİÇİN ÖNEMLİDİR? LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARI

KOCALAR A. O. , DEMİRKAYA H.

Doğu Coğrafya Dergisi, vol.19, no.32, pp.123-144, 2014 (National Refreed University Journal)

2014

2014

Coğrafya Öğrenmek Niçin Önemlidir Lise Öğrencilerinin Algıları

KOCALAR A. O. , DEMİRKAYA H.

DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ, no.32, pp.123-144, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

EVALUATION OF INTERDISCIPLINARY TEACHING APPROACH IN GEOGRAPHY EDUCATION

SAĞDIÇ M., DEMİRKAYA H.

ELECTRONIC JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, vol.13, no.49, pp.386-410, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2014

2014

Geography Teachers Candidates Perceptions of Geotourism

DEMİRKAYA H. , SAĞDIÇ M., KOCALAR A. O.

Mevlana International Journal of Education (MIJE), vol.4, no.1, pp.123-140, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

İlköğretim öğrencilerine yönelik sosyal duyarlılık ölçeğinin geliştirilmesi

ÖCAL A., DEMİRKAYA H. , AYŞEN A.

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, vol.3, no.1, pp.58-67, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesi

AKYOL Ş., DEMİRKAYA H.

Mediterranean Journal of Humanities, vol.2, no.2, pp.17-25, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2012

2012

İlköğretim Yedinci sınıf Öğrencilerinin Eleştirel düşünme becerilerinin değişkenlere göre incelenmesi

DEMİRKAYA H. , ÇAKAR E.

Ege Eğitim Dergisi, vol.12, no.2, pp.33-49, 2012 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

The investigation of eight grade students attitudes toward forest

GENÇ H., DEMİRKAYA H. , DENİŞ ÇELİKER H.

Archives of Applied Science Research, vol.4, no.1, pp.740-747, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2011

2011

Opinions of local people in Turgutköy Marmaris on ecosystem based tourism

YILMAZ O., DEMİRKAYA H.

Archives of Applied Science Research, vol.3, no.2, pp.465-471, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2010

2010

İlköğretim öğrencilerinin ormana ilişkin görüşleri: Nitel bir araştırma

GENÇ H., DEMİRKAYA H. , KARASAKAL G.

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.2, pp.150-166, 2010 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2010

2010

Perception of teacher of primary school students parents

ÇAKMAK D., DEMİRKAYA H. , CAN D.

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.6, no.1, pp.1309-1317, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

İlköğretim öğrencilerinin ormana ilişkin görüşleri Nitel bir araştırma

GENÇ H., DEMİRKAYA H. , GÜLŞAH K.

MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.2, pp.150-166, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2010

2010

Sınıf öğretmeni adaylarının fen bilgisi öğretimi dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

GENÇ H., DENİŞ ÇELİKER H., DEMİRKAYA H.

MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.2, pp.133-149, 2010 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Undegraduate students experiences in a geography fieldwork

DEMİRKAYA H. , AYDIN F., KAYA H.

Middle-East Journal of Scientific Research, vol.6, no.6, pp.637-641, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Orman Kavramını Algılamaları Fenomenografik Bir Araştırma

GENÇ H., GÜLŞAH K., DEMİRKAYA H.

MAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, pp.34-48, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2010

2010

Alanya da Antalya Türkiye Yerli Halkın Turizmin Sosyal ve Kültürel Etkileri Hakkında Algıları

DEMİRKAYA H. , ÇETİN T.

Ekev Akademi Dergisi, vol.14, no.42, pp.383-393, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

Prospective Primary School Teachers Understanding of the Environment A Qualitative Study

DEMİRKAYA H.

European Journal of Educational Studies, vol.1, no.1, pp.75-81, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

Views of the Workers in Burdur Small Industrial Sites

DEMİRKAYA H. , SAĞDIÇ M.

Yeni Fikir, vol.1, no.2, pp.35-51, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

KIŞ TURİZMNE BAĞLI OLARAK GELİŞEN BİR KIRSALYERLEŞME ÇOBANİSA KÖYÜ ISPARTA

CEYLAN S., DEMİRKAYA H.

DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ, no.21, pp.79-94, 2009 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Gelişim Planlarına İlişkin Yaklaşımları

SAĞDIÇ M., DEMİRKAYA H.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.26, no.1, pp.233-247, 2009 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

Milli Parka Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

DENİŞ ÇELİKER H., GENÇ H., DEMİRKAYA H.

GEFAD Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.28, no.2, pp.95-107, 2008 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

Using Goal Accomplishment Style to Predict Geography Academic Achievement of Prospective Teachers

DEMİRKAYA H.

Electronic Journal of Social Sciences, vol.7, no.26, pp.281-305, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

2008

2008

Öğretmen Adaylarının Burdur Gölü Algılamaları Fenomenografik Bir Araştırma

DEMİRKAYA H. , TOMAL N.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.25, pp.1-11, 2008 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

Coğrafya Öğretiminde Eleştirel Düşünme Stratejileri ve Sorgulama Yoluyla Öğrenmenin Kullanımı

DEMİRKAYA H.

TSA Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.1, pp.89-117, 2008 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

Gazete Haberlerinin Coğrafya Öğretimindeki Önemi

TOMAL N., KARADENİZ C., DEMİRKAYA H.

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.73-85, 2008 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Öğretmen Adaylarının İklim Kavramı Algılamaları Fenomenografik Bir Çalışma

DEMİRKAYA H. , TOKCAN H.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.2, pp.105-119, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2007

2007

Davraz Dağı nın Turizm Potansiyeli ve Sorunlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

CEYLAN S., DEMİRKAYA H.

MAKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.13, pp.27-43, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2007

2007

İlköğretim 5 6 7 Sınıf Öğrencilerinin Depreme Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

DEMİRKAYA H.

TSA Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.3, pp.37-51, 2007 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

İlköğretim Öğrencilerinin Deprem Kavramı Algılamaları ve Depreme İlişkin Görüşleri

DEMİRKAYA H.

MAKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.14, pp.68-76, 2007 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

Çevre Eğitiminin Türkiye deki Coğrafya Programları İçerisindeki Yeri ve Çevre Eğitimine Yönelik Yeni Yaklaşımlar

DEMİRKAYA H.

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.1, pp.207-222, 2006 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

Melli Yöresi sinin Bucak Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası

ARIBAŞ K., DEMİRKAYA H.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.141-179, 2006 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

Ormana İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

GENÇ H., DEMİRKAYA H.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.14, no.1, pp.39-46, 2006 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2006

2006

Gölhisar Çavdır ve Altınyayla Burdur İlçelerindeki Kırsal Yerleşme Adlarının Kaynakları

DEMİRKAYA H. , ARIBAŞ K.

Türk Coğrafya Dergisi, no.46, pp.77-88, 2006 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

Dim Mağarasının Alanya Kaynak Değerleri Turizmde Kullanımı ve Sürdürülebilirliği

CEYLAN S., DEMİRKAYA H.

Doğu Coğrafya Dergisi, vol.11, no.15, pp.199-222, 2006 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

Burdur İli Merkez İlçe Bucak Ağlasun ve Çeltikçi İlçelerindeki Yerleşme Adlarının Kaynakları

ARIBAŞ K., DEMİRKAYA H.

GEFAD, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.26, no.2, pp.39-74, 2006 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Programı ve Program Dahilinde Sunulan Hizmetler Konusundaki Memnuniyet Düzeyleri

CEYLAN S., DEMİRKAYA H.

MAKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.12, pp.146-160, 2006 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

Coğrafya Öğretiminde Televizyon ve Video Kullanımı

TOKCAN H., DEMİRKAYA H.

Milli Eğitim Dergisi, vol.35, no.171, pp.287-298, 2006 (Other Refereed National Journals) identifier

2005

2005

Tefenni den Irak a İşçi Göçü

ARIBAŞ K., DEMİRKAYA H.

SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, no.10, pp.147-162, 2005 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Sosyal Bilgiler Öğretmen adayları Tarafından Öğrenme Öğretme Süreci Açısından Değerlendirilmesi

ARIBAŞ K., DEMİRKAYA H.

Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, no.19, pp.403-428, 2005 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Öğrencilerine Yön Kavramının Öğretiminde Kullanılan Metotlar

DEMİRKAYA H. , ÇETİN T., TOKCAN H.

http://www.gefad.gazi.edu.tr/, vol.24, no.3, pp.39-70, 2004 (National Refreed University Journal)

2004

2004

Coğrafya eğitiminde Uluslararası Araştırma Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

DEMİRKAYA H.

GEFAD - Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, no.3, pp.321-339, 2004 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi

DEMİRKAYA H. , ARIBAŞ K.

S.Ü. Sosyal Bilgiler Enst. Dergisi, vol.12, pp.179-187, 2004 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

Yaşantısal Öğrenme Kuramının Coğrafya Öğretimine Uygulanması

DEMİRKAYA H.

SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.7, pp.54-75, 2004 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerine Yön Kavramı Öğretiminde Kullanılabilecek Metotlar

DEMİRKAYA H. , ÇETİN T., TOKCAN H.

GEFAD - Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, no.3, pp.39-70, 2004 (Other Refereed National Journals)

2003

2003

Eleştirel Düşünme Kuramının Lise Coğrafya Programı Üzerindeki Etkileri

DEMİRKAYA H.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.36, no.1-2, pp.97-106, 2003 (Other Refereed National Journals)

2003

2003

4MAT Öğretim Modeli nin Coğrafya Eğitimine Uygulanması

DEMİRKAYA H.

Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim ve Bilim Dergisi, vol.2, no.2, pp.89-96, 2003 (Other Refereed National Journals)

2003

2003

4MAT Öğretim Sistem Modeli nin Çevre Eğitimine Uygulanması

DEMİRKAYA H. , UŞAK M., MUTLU M.

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.14, no.2, pp.68-82, 2003 (Other Refereed National Journals)

2003

2003

Coğrafya Öğretiminde Örnek Bir Konu Çalışması

DEMİRKAYA H.

Milli Eğitim Dergisi, no.157, pp.10-14, 2003 (Other Refereed National Journals)

2002

2002

Lise Coğrafya Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri

DEMİRKAYA H.

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, vol.5, pp.153-169, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Türkiye’de Eğitim Fakültesi Dergilerinde Yayınlanan Makalelerin İncelenmesi

Ünal O., Demirkaya H.

10. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Rize, Turkey, 9 - 10 June 2022, vol.1, pp.1-2 Creative Commons License

2019

2019

FİLİMLER YOLUYLA COĞRAFYA ÖĞRETİMİ

DEMİRKAYA H. , ÜNAL O., ÇAL Ü. T. , TURAN S.

UCEK 2019, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.455-461

2019

2019

SOSYAL BİLGİLER 4. 5. 6. ve 7. SINIF DERS KİTAPLARI VE 2018 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA İKLİMDEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ

TURAN S. , DEMİRKAYA H.

DEKUS 2 International Symposium on Textbooks / Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2019, vol.1, pp.565-591

2019

2019

Coğrafya Eğitimi ve Mekansal Okuryazarlık

DEMİRKAYA H. , ÜNAL O., ÇAL Ü. T. , GAZİOĞLU F.

II. ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, vol.1, pp.513-519

2019

2019

Filmler Yoluyla Coğrafya Öğretimi

DEMİRKAYA H. , ÜNAL O., ÇAL Ü. T. , TURAN S.

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019), Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, vol.1, pp.455-461

2019

2019

Filmler Yoluyla Coğrafya Öğretimi

DEMİRKAYA H. , ÜNAL O., ÇAL Ü. T. , TURAN S.

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.455-461

2019

2019

Filmler Yoluyla Coğrafya Öğretimi

DEMİRKAYA H. , ÜNAL O., ÇAL Ü. T. , TURAN S.

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.455-461

2019

2019

2018 Ortaöğretim Coğrafya Dersi Öğretim Programının Mekansal Vatandaşlık Bağlamında İncelenmesi

DEMİRKAYA H. , TURAN S.

3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi - İCOESS 2019, Muğla, Turkey, 18 - 21 April 2019, vol.1, no.11, pp.1

2019

2019

Mekânsal Vatandaşlık Bağlamında Coğrafya Dersi Öğretim Programının İncelenmesi

DEMİRKAYA H. , TURAN S.

3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi - İCOESS 2019, Muğla, Turkey, 18 - 21 April 2019, vol.1, no.11, pp.1

2019

2019

Okul Dışı Eğitim Kapsamında Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi

DEMİRKAYA H. , TURAN S. , ÇAL Ü. T.

3.ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (ICOESS), Muğla, Turkey, 18 - 21 April 2019

2019

2019

Okul Dışı Eğitim Kapsamında Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi

DEMİRKAYA H. , TURAN S. , ÇAL Ü. T.

3.ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (ICOESS), Muğla, Turkey, 18 - 21 April 2019

2019

2019

Okul Dışı Eğitim Kapsamında Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi

DEMİRKAYA H. , TURAN S. , ÇAL Ü. T.

3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi - İCOESS 2019, Muğla, Turkey, 18 - 21 April 2019, pp.1

2018

2018

YEŞİLYURT (KEPEZ/ANTALYA) MAHALLESİ SAKİNLERİNİN DEMOKRATİK HAKLARINIKULLANMA DURUMLARI

DEMİRKAYA H. , SARILARHAMAMI H.

ISOEVA 2018 2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, vol.1, pp.255-266

2018

2018

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSELLİK DEĞERİNE İLİŞKİN METAFORİKALGILARI

DEMİRKAYA H. , ÇAL Ü. T.

ISOEVA 2018 2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, vol.1, pp.788-799

2018

2018

YERLİ HALKIN (İNCEKUM/ALANYA) TURİZM FAALİYETLERİNİN DOĞAL ORTAM ÜZERİNDEKİETKİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

DEMİRKAYA H. , ŞANLI S.

ISOEVA 2018 2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, vol.1, pp.351-368

2018

2018

Ortaokul Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Metinlerinin Kültürel Mirasa Duyarlılık Açısından İncelenmesi

DEMİRKAYA H. , TAŞDEMİR M.

ISCESS 2018 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONTEMPORARY EDUCATION AND SOCIAL SCINECES, Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2018, vol.1, pp.277-288

2018

2018

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilimsellik Değerine İlişkin Metaforik Algıları(YAYIN AŞAMASINDA)

ÇAL Ü. T. , DEMİRKAYA H.

International Symposium of Education and Values (ISOEVA), Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.1

2018

2018

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilimsellik Değerine İlişkin Metaforik Algıları

ÇAL Ü. T. , DEMİRKAYA H.

International Symposium of Education and Values (ISOEVA), Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.788-797

2018

2018

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci ve Çevre Duyarlılıklarının İncelenmesi

DEMİRKAYA H. , ÜNAL O.

EJERCONGRESS 2018 Conference, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, vol.1, pp.276-287

2017

2017

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Yenilikçi Sosyal Bilgiler Öğretmeni Algıları

DEMİRKAYA H. , DEMİRHAN E. I.

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 26 November 2017, vol.1, pp.203

2017

2017

Social Studies Teacher Canditate’s Views Toward the Preservation of Cultural Heritage

ÇAL Ü. T. , DEMİRKAYA H.

XI. International Turkic Culture, Art and Protection of Cultural Heritage, Baranovichi, Belarus, 22 - 27 October 2017, vol.1, pp.61-66

2017

2017

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Coğrafya Dersi Öğretim Programına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi

DEMİRKAYA H. , KOCALAR A. O.

International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2017, vol.1

2017

2017

Coğrafya Öğretiminde Öğretmenin Etkililiği

KOCALAR A. O. , DEMİRKAYA H.

International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2017, vol.1

2017

2017

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Ders Kitabındaki Coğrafya Görsellerine İlişkin Görüşleri

KARACAN H., DEMİRKAYA H.

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 26 November 2017, vol.1, pp.204

2017

2017

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Kullanılan Coğrafya Görsellerini Hatırlama ve Konularla İlişkilendirme Durumları

DEMİRKAYA H. , KARACAN H.

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 26 November 2017, vol.1, pp.205

2017

2017

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dürüstlük Değerine ilişkin Metaforik Algıları

DEMİRKAYA H. , ÇAL Ü. T.

Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu, Muğla, Turkey, 5 - 08 October 2017, vol.1, pp.365-366

2017

2017

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Görüşler

ÇAL Ü. T. , DEMİRKAYA H.

XI. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ SANATI VE KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SEMPOZYUMU/ SANAT ETKİNLİKLERİ "TÜRKİYE BELARUS İLİŞKİLERİ", Baranavichy, Belarus, 22 - 27 October 2017, pp.61-66

2017

2017

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Dürüstlük Değerine İlişkin Metaforik Algıları

DEMİRKAYA H. , ÇAL Ü. T.

International Symposium of Education and Values (ISOEVA), Muğla, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.365

2017

2017

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

DEMİRKAYA H. , ÜNAL O.

USBES 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.1, pp.471-472

2017

2017

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kamu Hizmeti Motivasyonu Algıları ve Sosyal Adalet İdealleri

ÜNAL O., DEMİRKAYA H.

USBES Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.1, pp.204-205

2017

2017

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU HİZMETİ MOTİVASYONU ALGILARI VE SOSYAL ADALET İDEALLERİ

ÜNAL O., DEMİRKAYA H.

VI. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.204-205

2017

2017

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

DEMİRKAYA H. , ÜNAL O.

VI. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.471-472

2017

2017

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU HİZMETİ MOTİVASYONU ALGILARI VE SOSYAL ADALET İDEALLERİ

ÜNAL O., DEMİRKAYA H.

VI. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.204-205

2017

2017

Fourth grade students’ perception of animals in rural Alanya

DEMİRKAYA H. , Alparslan B.

International Congress of Eurasian Social Sciences, Alanya, Turkey, 6 - 08 April 2017, vol.1

2016

2016

GEOGRAPHY TEACHERS SELF EFFICACY BELIEFS TOWARDS TEACHING GEOGRAPHY

DEMİRKAYA H. , ARTVİNLİ E.

FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE "GEOGRAPHICAL SCIENCES AND EDUCATION", Shumen, Bulgaria, 4 - 05 November 2016, vol.1, pp.27-28

2016

2016

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL ADALETALGILARI

DEMİRKAYA H. , ÜNAL O.

INES INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS 2016, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, vol.1, pp.554-563

2016

2016

ANTALYA ELMALI ARASI YAYLACILIK FAALİYETİNE İLİŞKİNALGILAR

DEMİRKAYA H. , ATEŞ R. C.

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS INES 2016, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, vol.1, pp.564-572

2016

2016

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL ADALET ALGILARI

DEMİRKAYA H. , ÜNAL O.

INES (1st INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS), Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.554-563

2016

2016

The effects of climate change and environmentalconditions on honey yields in Turkey

DEMİRKAYA H. , SAĞDIÇ M., DEMİRKAYA A., SAĞDIÇ F. H.

13th Asian Apicultural Association Conference, Jeddah, Saudi Arabia, 24 - 26 April 2016, vol.1, pp.219-220 Sustainable Development

2016

2016

The role of apiculture in rural development in Turkey

SAĞDIÇ M., DEMİRKAYA H. , SAĞDIÇ F. H. , DEMİRKAYA A.

13th Asian Apicultural Association Conference, Jeddah, Saudi Arabia, 24 - 26 April 2016, vol.1, pp.260-261

2015

2015

THE ROLE OF TEACHERS IN GIS INSTRUCTION LITERATURE REVIEW

DEMİRKAYA H.

Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, PRAGUE, Czech Republic, 4 - 06 December 2015, vol.1, pp.16-17

2015

2015

A Review of Studies on the Role of GIS on K 12 Geography Education

DEMİRKAYA H.

3rd International Symposium ISNITE 2015 New Issues on Teacher Education, Volos, Greece, 11 - 13 September 2015, vol.1, no.1, pp.99-100

2014

2014

Opportunities and challenges of teacher innovation from the perspective of geography teachers

DEMİRKAYA H.

2014 IGU Regional Conference, Krakow, Poland, 18 - 22 August 2014, pp.144

2014

2014

Active Learning Based Geography Teaching: A Case Study of Settlement Functions

DEMİRKAYA H.

International Congress of the Turkish Association of Geographers, Muğla, Turkey, 4 - 07 June 2014, vol.1, no.1, pp.3-4

2013

2013

Geography Teacher Candidates’ Perceptions of Geotourism

DEMİRKAYA H. , Sağdıç M., KOCALAR A. O.

VI. International Tourism Congress. The Image and Sustainability of Tourist Destinations, Proceedings Book, Peniche, Portugal, 27 - 29 November 2013, vol.1, no.1, pp.11-17

2013

2013

The Harmonisation of courses of social studies teachers within the daily life

DEMİRKAYA H.

International Symposium on Social Studies Education II. An International Approaches to Social Studies Education: Disadvantageous Groups and Social Attendance, Niğde, Turkey, 26 April 2013 - 28 June 2010, vol.1, pp.67-76

2013

2013

Evaluation of Geography Lessons Textbooks in terms of Sustainability

DEMİRKAYA H.

Annual Meeting of the Turkish Association of Geographers, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013, vol.1, no.1, pp.12-16

2013

2013

Eğirdir'de (Isparta) Yerli Halkın Ekoturizm Algılamaları

YILMAZ O., DEMİRKAYA H.

3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Antalya, Turkey, 10 - 13 June 2013, vol.1, no.1, pp.10 Sustainable Development

2013

2013

The Use of Yoruk Migration Routes in the West of Antalya for Tourism Purposes

SARI C. , DEMİRKAYA H.

3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Antalya, Turkey, 10 - 13 June 2013, vol.1, no.1, pp.10

2004

2004

Social and economic geography of Melli District Bucak Antalya A Regional Approach

ARIBAŞ K., DEMİRKAYA H.

The Third Turkish-Romanıan Acedemıc Semınar, Balıkesir, Turkey, 15 September 2004 - 24 September 2012, no.1

2012

2012

A Qualitative Research on Cultural Heritage Tourism in Antalya

DEMİRKAYA H.

VI. International Turkic Culture, Art and Cultural Heritage Symposium/Art Activity, Milano, Italy, 17 - 21 September 2012, vol.1, no.1, pp.121-125

2012

2012

Üniversite Öğrencilerinin Türkiye nin Uluslar arası İlişkilerine Bakışı Bir Coğrafya Okuryazarlığı Analizi

DEMİRKAYA H.

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012, no.1

2012

2012

Mağara Turizmive Antalya Mağaralarının Turizm Potansiyeli

SARI C. , DEMİRKAYA H.

II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012, pp.621-647

2012

2012

Mağara turizmi ve Antalya Mağaralarının Turizm Potansiyeli

SARI C. , DEMİRKAYA H.

II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012, vol.1, no.1, pp.167-172

2012

2012

Burdur halkının kültürel miras turizmine yönelik düşünceleri

DEMİRKAYA H. , SARI C. , ERTÜRK M.

II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012, vol.1, no.1, pp.100-106

2012

2012

Burdur halkının kültürel miras turizmine yönelik düşünceleri

DEMİRKAYA H. , SARI C. , ERTÜRK M.

II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012, vol.1, no.1, pp.100-106

2011

2011

Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesi

Akyol Ş., DEMİRKAYA H.

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur, Turkey, 8 - 10 September 2011, vol.1, no.1, pp.11

2013

2013

Geography Teacher Candidates Perceptions of Geotourism

DEMİRKAYA H. , SAĞDIÇ M., KOCALAR A. O.

VI. International Tourism Congress. The Image and Sustainability of Tourist Destinations, Proceedings Book, PENİCHE, Portugal, 27 November 2013 - 29 June 2010

2014

2014

Opportunities and challenges of teacher innovation from the perspective of geography teachers

DEMİRKAYA H.

IGU 2014 Regional Conference, Krakow, Poland, 18 August 2014 - 22 June 2010

2012

2012

A Qualitative Research on Cultural Heritage Tourism in Antalya

DEMİRKAYA H.

VI. International Turkic Culture, Art and Cultural Heritage Symposium/Art Activity, Milan, Italy, 17 September 2012 - 21 June 2010

2013

2013

Evaluation of Geography Lessons Textbooks in terms of Sustainability

DEMİRKAYA H.

Annual Meeting of the Turkish Association of Geographers, İstanbul, Turkey, 19 July 2013 - 21 June 2010

2012

2012

Burdur halkının kültürel miras turizmine yönelik düşünceleri

DEMİRKAYA H. , SARI C. , ERTÜRK M.

II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 April 2012 - 15 June 2010

2012

2012

Mağara turizmi ve Antalya Mağaralarının Turizm Potansiyeli

SARI C. , DEMİRKAYA H.

II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 April 2012 - 15 June 2010, no.1

2014

2014

Active Learning Based Geography Teaching A Case Study of Settlement Functions

DEMİRKAYA H.

International Congress of the Turkish Association of Geographers, Muğla, Turkey, 04 June 2014 - 07 June 2010

2010

2010

Migration Towards Tarsus Antalya and Fethiye Reasons and Results

DEMİRKAYA H. , ARTVİNLİ E.

Geomed 2010, The Second International Geography Symposium, Antalya, Turkey, 2 - 05 June 2010, no.1

2008

2008

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilimler ve Coğrafya Algılamaları

GÜNGÖRDÜ E., DEMİRKAYA H.

Uluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu Bildiriler, Çanakkale, Turkey, 1 - 16 May 2008, vol.1, no.1, pp.98-102

2008

2008

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilimler ve Coğrafya Algılamaları

GÜNGÖRDÜ E., DEMİRKAYA H.

Uluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu Bildiriler., Çanakkale, Turkey, 11 May 2008 - 16 December 2007

2007

2007

Residents Perception on the Social and Cultural Impacts of Tourism in Alanya Turkey

DEMİRKAYA H.

KCTOS Knowledge, Creativity and Transformations of Societies, VİYANA, Austria, 6 - 09 December 2007, no.1

2010

2010

A study of the experiences of university lecturers and students in geography field trip

DEMİRKAYA H. , ATAYETER Y.

The Second International Geography Symposium, Antalya, Turkey, 02 June 2010 - 05 December 2007, no.1

2007

2007

The Perception of the Geography and Global Change Concepts of the Social Science and Primary School Teacher Candidates A Phenomenographic Research

DEMİRKAYA H. , GÜNGÖRDÜ E.

International Scientific Conference under the Heading ‘Science, Education and Time as Our Concern, SMOLYAN, Bulgaria, 30 November - 01 December 2007, no.1

2007

2007

Distribution of anatolian Wild Sheep in Turkey Zoogeographical Basis and Konya Bozdağlar Protection Zone

GÜNGÖRDÜ E., DEMİRKAYA H.

International Scientific Conference under the Heading ‘Science, Education and Time as Our Concern, SMOLYAN, Bulgaria, 30 November - 01 December 2007, no.1

2007

2007

Teaching Turkey Geography Through Cooperative Learning Pair Check Technique

GÜNGÖRDÜ E., DEMİRKAYA H.

International Scientific Conference under the Heading ‘Science, Education and Time as Our Concern, SMOLYAN, Bulgaria, 30 November - 01 December 2007, no.1

2007

2007

Antalya ya Yönelik İç Göç Psiko Sosyal ve Kültürel Sonuçları

DEMİRKAYA H.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü 20. Yüzyılda Antalya Sempozyumu Antalya, Antalya, Turkey, 22 - 23 November 2007, no.1 Sustainable Development

2007

2007

An Evaluation of the Attitudes of Geography Teacher Candidates Towards Computer Use

DEMİRKAYA H. , ESER ÜNALDI Ü., AYDIN F.

Fourth Balkan Congress, Education, The Balkans, Europe, Stara Zagora, Bulgaria, 22 - 24 June 2007, no.1

2007

2007

Prospective Geography Teachers Internet Access Facilities and their Internet Usage

ESER ÜNALDI Ü., DEMİRKAYA H. , ÖZCAN E., GÜNGÖRDÜ E., AYDIN F.

Fourth Balkan Congress, Education, The Balkans, Europe, Stara Zagora, Bulgaria, 22 - 24 June 2007, no.1

2007

2007

Primary Prospective Social Studies Teachers Perspective Towards ICT Use in Geography Teaching

DEMİRKAYA H. , ESER ÜNALDI Ü., AYDIN F.

Fourth Balkan Congress, Education, The Balkans, Europe, Stara Zagora, Bulgaria, 22 - 24 June 2007, no.2

2007

2007

The Effects of the Yazıköy Epicentred Burdur Earthquake May 12 1971 on the Residents of the Village

DEMİRKAYA H. , İNEL Y.

International Symposium on Geography. Environment and Culture in the Mediterranean Region, Antalya, Turkey, 5 - 08 June 2007

2007

2007

Research on Contributions of Winter Tourism to Local societies in Terms of Ecotourism Çobanisa Village Isparta

CEYLAN S., DEMİRKAYA H.

International Symposium on Geography. Environment and Culture in the Mediterranean Region, Antalya, Turkey, 5 - 07 June 2007, no.1 Sustainable Development

2004

2004

Using Information and Communications Technologies for Collaborative Learning in Geography

DEMİRKAYA H.

IV. International Educational Technologies Conference, Sakarya, Turkey, 24 November - 26 September 2004, no.1

2004

2004

Socio economic characteristics of rural areas A case study from the Ağlasun district W of Taurus Mountains Turkey

DEMİRKAYA H. , ARIBAŞ K.

The Third Turkish-Romanian Acedemic Seminar, Balıkesir, Turkey, 15 - 24 September 2004, no.1 Sustainable Development

2005

2005

Burdur da Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Burdur un Ekonomik Durumuna İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

DEMİRKAYA H.

MAE I. Burdur Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Burdur, Turkey, 16 November 2005 - 19 July 2002, no.2

2002

2002

Lise Coğrafya Ders Kitaplarının Eğitim ve Öğretimdeki Yeri ve Değerlendirilmesi

DEMİRKAYA H. , TOMAL N.

Türk Coğrafya Kurumu COĞRAFYA KURULTAYI, Ankara, Turkey, 9 - 12 July 2002, no.1

Books & Book Chapters

2022

2022

Carl Ritter ve Eğitim

Demirkaya H. , Çal Pektaş Ü. T. , Turan S.

in: Bilim Dünyasınd aEğitim - III, Erol KOÇOĞLU, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.37-46, 2022 Creative Commons License

2022

2022

SIRRI ERİNÇ VE EĞİTİM

Çal Pektaş Ü. T. , Demirkaya H.

in: Bilim Dünyasında Eğitim I, Erol Koçoğlu, Editor, Pegem Akademi yayıncılık, Ankara, pp.431-441, 2022 Creative Commons License

2022

2022

Reşat İzbırak ve Eğitim

Turan S. , Demirkaya H.

in: Bilim dünyasında Eğitim - I, Erol KOÇOĞLU, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.389-399, 2022 Creative Commons License

2021

2021

Yetişkin Okuryazarlığı

DEMİRKAYA H. , ÇAL PEKTAŞ Ü. T.

in: Eğitimde Okuryazarlık Beceleri I, Erol Koçoğlu, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2021

2021

2021

Gez-Gör-Öğren: Mekânsal Araçlarla Tarih Öğretimi

TURAN S. , DEMİRKAYA H.

in: Kuramdan Uygulamaya Ortaokullar için Tarih Öğretimi, Refik TURAN, Osman AKHAN, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.137-157, 2021

2021

2021

Eğitimde Yetişkin Okuryazarlığı

ÇAL PEKTAŞ Ü. T. , DEMİRKAYA H.

in: Eğitimde Okuryazarlık Becerileri - I, Erol KOÇOĞLU, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.55-73, 2021

2021

2021

Mizah Kuramları ve Tarzları

DEMİRKAYA H. , ÜNAL O.

in: Eğitimde Mizah, Şahin ORUÇ, Genç Osman İLHAN, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.3-15, 2021

2021

2021

Coğrafya Eğitiminde Argümantasyon ve Kullanımı

ÇAL PEKTAŞ Ü. T. , DEMİRKAYA H.

in: Uygulama Örnekleriyle Coğrafya Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar -1, Eyüp Artvinli, Yavuz Değirmenci, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.137-149, 2021

2020

2020

Kaynaştırma Eğitimi ve Sosyal Kaynaşma

Demirkaya H. , Ünal O.

in: Eğitim Sosyal ve Beşeri Bilimlerine Multidisipliner Bakış, Etem Yeşilyurt, Editor, Güven Plus , İstanbul, pp.447-482, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Social Studies Teachers' Perception of Turkey in the Context of Globalization

Işık Demirhan E., Demirkaya H.

in: New Horizons in Social Studies Education, Turhan ÇETİN,Bahadır KILCAN,Yusuf İNEL,Osman ÇEPNİ, Editor, SRA Strategic Researches Academy, Klaipeda, pp.43-66, 2020 Sustainable Development

2020

2020

An Investigation on Preschool Childrens' Perception of Nature Through Drawings

Mol S., Demirkaya H.

in: New Trends in Educational Sciences, Turhan ÇETİN,Yurdal Dikmenli,Adem Sezer, Editor, SRA Strategic Researches Academy, Klaipeda, pp.367-381, 2020 Sustainable Development

2020

2020

Social Studies Teachers’ Perception of Turkeyin the Context of Globalization

IŞIK DEMİRHAN E., DEMİRKAYA H.

in: New Horizons in Social Studies Education, Turhan ÇETİN, Bahadır KILCAN, Yusuf İNEL, Osman ÇEPNİ, Editor, SRA Academic Publishing, pp.43-67, 2020

2020

2020

An Investigation on Preschool Childrens’ Perception of NatureThrough Drawings

Mol S., DEMİRKAYA H.

in: New Trends in Educational Sciences, Turhan ÇETİN, Yurdal DİKMENLİ, Adem SEZER, Editor, SRA Strategic Researcher Academy, pp.367-380, 2020

2020

2020

Kaynaştırma Eğitimi ve Sosyal Kaynaşma

DEMİRKAYA H. , ÜNAL O.

in: Eğitim Sosyal ve Beşeri Bilimlerine Multidisipliner Bakış, Etem YEŞİLYURT, Editor, Güven Plus Grup A. Ş. Yayınları, İstanbul, pp.447-481, 2020

2020

2020

Use of Google Earth in Social Studies Education

DEMİRKAYA H. , ÜNAL O., ÇAL Ü. T.

in: The Reflection Technology of Social Studies Education, Erol Koçoğlu, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.131-144, 2020

2019

2019

Evren, Güneş Sistemi ve Dünya

Demirkaya H.

in: Genel Fizikî Coğrafya, Mehmet Akif Ceylan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.43-53, 2019 Creative Commons License

2019

2019

Use of Google Earth in Social Studies Education

DEMİRKAYA H. , ÜNAL O., ÇAL Ü. T.

in: Technological Reflections in Social Studies Education, Erol KOÇOĞLU, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.131-142, 2019

2018

2018

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Altı Ayakkabılı Uygulama Tekniği

DEMİRKAYA H. , ÇAL Ü. T.

in: Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sever R.,Aydın M., Koçoğlu E., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.539-548, 2018

2018

2018

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Altı Ayakkabılı Uygulama Tekniği

DEMİRKAYA H. , ÇAL Ü. T.

in: Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi, Ramazan SEVER, Mesut AYDIN, Erol KOÇOĞLU, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.539-548, 2018

2017

2017

Ways of Effective Teaching and Learning in Social Studies in Context of Learning Climate

Demirkaya H.

in: New Approaches in Social Studies Education, Wenxia Joy Wu,Erol Koçoğlu,Özkan Akman, Editor, ISRES Publishing, Washington, pp.173-186, 2017 Creative Commons License

2017

2017

Ways of Effective Teaching and Learning in Social Studies in Context of Learning Climate

DEMİRKAYA H.

in: New Approaches in Social Studies Education (I), Wenxia Wu, Erol Koçoğlu and Özkan Akman, Editor, Iowa State University, USA: ISRES, Ames, IOWA, pp.173-186, 2017

2017

2017

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Ders Kitabı

DEMİRKAYA H.

in: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.87-101, 2017

2016

2016

Mevlana'nın Mesnevisinde Coğrafya: Cilt I

Demirkaya H.

in: Türk Kültüründe Coğrafya II, Turhan ÇETİN,Ali MEYDAN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.40-58, 2016 Creative Commons License

2016

2016

Topluma Hizmet Yoluyla Öğrenme

Demirkaya H.

in: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Dursun DİLEK, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.389-400, 2016 Creative Commons License

2016

2016

Günümüz Dünya Sorunlarına Genel Bir Bakış

Demirkaya H.

in: Günümüz Dünya Sorunları, Fatih AYDIN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-14, 2016 Sustainable Development

2016

2016

Mevlananın Mesnevisinde Coğrafya: Cilt I

DEMİRKAYA H.

in: Türk Kültüründe Coğrafya II, Turhan ÇETİN ve Ali MEYDAN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.41-60, 2016

2016

2016

Topluma Hizmet Yoluyla Öğrenme

DEMİRKAYA H.

in: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Dursun DİLEK, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.389-399, 2016

2016

2016

Günümüz Dünya Sorunlarına Genel Bir Bakış

DEMİRKAYA H.

in: Günümüz Dünya Sorunları, Fatih AYDIN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-16, 2016

2015

2015

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE COĞRAFİ MEKANLARA DAYALI ÖĞRENME ORTAMLARI

SAĞDIÇ M., DEMİRKAYA H.

in: SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE MEKANSAL ÖĞRENME ORTAMLARI, RAMAZAN SEVER; EROL KOÇOĞLU, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.119-133, 2015

2015

2015

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE COĞRAFİ MEKÂNLARA DAYALI ÖĞRENME ORTAMLARI

Sağdıç M., DEMİRKAYA H.

in: Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mekânsal Öğrenme Ortamları, Ramazan SEVER ve Erol KOÇOĞLU, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.379-396, 2015

2014

2014

Perceptions of the Local Community Towards Ecotourism in Egirdir(Isparta)

YILMAZ O., DEMİRKAYA H.

in: Tourism, Environment and Ecology in the Mediterranean Region, Efe R, and Öztürk N, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.271-282, 2014

2014

2014

The Use of Yoruk Migration Routes in the West of Antalya for Tourism Purposes

SARI C. , DEMİRKAYA H.

in: Tourism, Environment and Ecology in the Mediterranean Region, Efe R, and Öztürk N, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.325-339, 2014

2014

2014

Sosyal Bilgilerde Düşünme ve Soru Sorma Becerileri

DEMİRKAYA H.

in: Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi, Bayram TAY ve Adem ÖCAL, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.399-436, 2014

2014

2014

Sosyal Bilgilerde Strateji, Yaklasım, Yöntem ve Teknikler

Tokcan H., DEMİRKAYA H.

in: Sosyal Bilgiler Öğretimi, Mustafa SAFRAN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.435-471, 2014

2014

2014

Perceptions of the Local Community Towards Ecotourism in Eğirdir(Isparta)

YILMAZ O., DEMİRKAYA H.

in: TOURISM ENVIRONMENT AND ECOLOGY IN THE MEDITERRANEAN REGION, Recep EFE; Münir ÖZTÜRK, Editor, CAMBRIDGE SCHOLARS PUBLISHING, Newcastle upon Tyne, pp.271-283, 2014

2014

2014

Coğrafya Öğretiminde Tematik Öğrenme Yaklaşımı

DEMİRKAYA H.

in: Modern Yöntem ve Tekniklerle Coğrafya Öğretimi, Hüseyin KAYA, Akif KARATEPE ve Adem ÖZDER, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.283-300, 2014

2014

2014

The Use of Yörük Migration Routes in the West of Antalya for Tourism Purposes

SARI C. , DEMİRKAYA H.

in: TOURISM ENVIRONMENT AND ECOLOGY IN THE MEDITERRANEAN REGION, RECEP EFE; MÜNİR ÖZTÜRK, Editor, CAMBRIDGE SCHOLARS PUBLISHING, Newcastle upon Tyne, pp.325-339, 2014

2014

2014

The Use Of Yoruk Migration Routes In The West Of Antalya For Tourism Purposes

SARI C. , DEMİRKAYA H.

in: Tourism Environment and Ecology in the Mediterranean Region, Efe R, and Öztürk N, , Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.325-339, 2014

2013

2013

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Ders Kitabı

DEMİRKAYA H.

in: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ramazan SEVER ve Erol KOÇOĞLU, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.89-103, 2013

2012

2012

October 9th, 2011 Flood Disaster in Haskızılören (Serik-Antalya)

SARI C. , DEMİRKAYA H.

in: Education and Science in a Globalizing World: A Case Study of Turkey, InChristov I, Efe R, and Atasoy E, Editor, Paradigma, Sofıa, pp.188-200, 2012

2012

2012

OCTOBER 9th, 2011 FLOOD DISASTER IN HASKIZILOREN (SERİK - ANTALYA)

SARI C. , DEMİRKAYA H.

in: Education and Science in a Globalizing World a case study of Turkey, ILIA CHRISTOV; RECEP EFE; EMİN ATASOY, Editor, Paradigma, Sofija, pp.188-200, 2012

2011

2011

Coğrafya Öğretiminde 4MAT Öğrenme Yaklaşımı

Demirkaya H.

in: Kuramdan Uygulamaya Yapılandırmacı Coğrafya Öğretimi, Mücahit COŞKUN, Editor, mkm, Bursa, pp.267-312, 2011

2011

2011

COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE 4MAT ÖĞRENME YAKLAŞIMI

DEMİRKAYA H.

in: Kuramdan Uygulamaya Yapılandırmacı Coğrafya Öğretimi, MÜCAHİT COŞKUN, Editor, MKM Yayıncılık, Bursa, pp.267-310, 2011

2010

2010

İnsan Hakları ve Demokrasinin Türkiye'de Tarihsel Gelişimi ve Anayasal Süreçler

DEMİRKAYA H. , ÇAKMAK D.

in: İnsan Hakları ve Demokrasi, Recep ERCAN, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.99-119, 2010 Sustainable Development

2009

2009

Sosyal Bilgilerde Strateji, Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler

TOKCAN H., DEMİRKAYA H.

in: Sosyal Bilgiler Öğretimi, MUSTAFA SAFRAN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.435-471, 2009

2008

2008

Research on Contributions of Winter Tourism to Local Societies (in terms of Ecotourism): Çobanisa village (Isparta)

CEYLAN S., DEMİRKAYA H.

in: Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region, Efe R, Cravins G, and Ozturk M, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.337-347, 2008

2008

2008

Research on Contributions of Winter Tourism to Local Societies(in terms of Ecotourism): Çobanisa Village (Isparta), Turkey

CEYLAN S., DEMİRKAYA H.

in: Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region, RECEP EFE; GEORGES CRAVINS; MÜNİR ÖZTÜRK; İBRAHİM ATALAY, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp.337-347, 2008

2008

2008

SOSYAL BİLGİLERDE DÜŞÜNME VE SORU SORMA BECERİLERİ

DEMİRKAYA H.

in: Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi, BAYRAM TAY; ADEM ÖCAL, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.399-436, 2008

2005

2005

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Programında İçerik ve Kazandırılacak Beceriler

DEMİRKAYA H.

in: Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Abdurrahman TANRIÖĞEN, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.75-115, 2005

2005

2005

HAYAT BİLGİSİ PROGRAMININ İÇERİĞİ

DEMİRKAYA H.

in: Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Abdurrahman TANRIÖĞEN, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.81-117, 2005

2003

2003

Sosyal Bilgilerde Veri Toplama ve Değerlendirme Becerilerinin Geliştirilmesi

DEMİRKAYA H.

in: Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu: Sosyal Bilgiler, Cemalettin ŞAHİN, Editor, Gündüz Eğitim Yayıncılık, Ankara, pp.61-84, 2003

Expert Reports

2015

2015

TÜRKİYE DE GÖÇ YAŞAMIŞ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER

DEMİRKAYA H.

IJOSES International Journal of Social and Educational Sciences, vol.2, no.4, pp.216-229, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2015

2015

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım Değer İlişkisi

DEMİRKAYA H.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.16, no.1, pp.91-110, 2015 (Other Refereed National Journals)

Activities in Scientific Journals

2017 - Continues

2017 - Continues

Journal of Innovative Research in Social Studies - JIRSS

First Editor

2013 - 2020

2013 - 2020

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

July 2015

July 2015

Educational Research and Reviews

Other Indexed Journal

April 2015

April 2015

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2015

March 2015

iojes - International Online Journal of Educational Sciences

Other Indexed Journal

January 2015

January 2015

Turkish Studies

Other Indexed Journal

September 2014

September 2014

Doğu Coğrafya Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2014

June 2014

Turkish Studies

Other Indexed Journal

June 2014

June 2014

Türkiye Sosyal Araştrımalar Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2014

May 2014

Kastamonu Eğitim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2014

April 2014

Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

August 2013

August 2013

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

August 2013

August 2013

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI

Other journals

July 2013

July 2013

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

April 2013

April 2013

TAKSAD - Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2013

April 2013

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

November 2012

November 2012

Environmental Education Research

Other Indexed Journal

October 2012

October 2012

Environmental Education Research

Other Indexed Journal

September 2012

September 2012

Turkish Studies

National Scientific Refreed Journal

August 2012

August 2012

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD)

National Scientific Refreed Journal

May 2009

May 2009

YENİ FİKİR

Other journalsEdit Congress and Symposium Activities

2015

2015

Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning (MAC-ETL 2015)

Session Moderator

Praha-Czech Republic

2013

2013

3.Uluslararası Coğrafya Sempozyumu

Attendee

ANTALYA-Turkey

2013

2013

II. Uluslararası Sosyal Bilgiler eğitimi Sempozyumu (USBES II): Sosyal Bilgiler Eğitimine Disiplinlerarası Yaklaşım: Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Katılım, 26-28 Nisan

Session Moderator

Aksaray-Turkey

2012

2012

21. Eğitim Bilimleri KongresiSustainable Development

Session Moderator

İstanbul-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 6

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

June-2014

June 2014

Post Graduate

İbrahim ARI Tez Savunma Jüri Üyesi - Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

January-2014

January 2014

Post Graduate

Murat ÇETİN Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi - Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

May-2012

May 2012

Doctorate

Gökçe Kılıçoğlu Doktora Tezi Savunma Jüri Üyesi - Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

November-2011

November 2011

Doctorate

Kadir KARATEKİN Doktora Tezi Savunma Jüri Üyesi - Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

December-2010

December 2010

Appointment Academic Staff

Yardımcı Doçent Atama Jürisi - Karabük Üniversitesi

December-2010

December 2010

Appointment Academic Staff

Yardımcı Doçent Atama Jürisi - Gazi Üniversitesi

December-2010

December 2010

Doctorate

M. Fatih KAYA Doktora Tezi Savunma Jüri Üyeliği - Atatürk Üniversitesi

June-2010

June 2010

Post Graduate

Zeki ÖĞDEM Yüksek Lisans Jüri Üyeliği - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

June-2010

June 2010

Post Graduate

Aytaç KARAKAŞ Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

April-2010

April 2010

Post Graduate

Gözde ALKAN Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi - Niğde Üniversitesi

December-2009

December 2009

Post Graduate

Burcu ÖZGÜN Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

August-2009

August 2009

Post Graduate

Mustafa KORKMAZ Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Süleyman Demirel Üniversitesi

January-2009

January 2009

Post Graduate

Yasemin AKSU Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

December-2007

December 2007

Post Graduate

Huriye DENİŞ Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi