Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Examination of the Expectations of University Students with Agricultural Entrepreneurship Intentions from Agricultural Investment and Greenhouse Entrepreneurship Intentions

2nd International Conference on Sustainable Ecological Agriculture (2.Uluslararası Sürdürülebilir Ekolojik Tarım Kongresi), Konya, Turkey, 13 - 15 March 2023, pp.516-526

İşgörenin Ulaşılamama Hakkı: Turizm Sektörü Bağlamında Bir Değerlendirme

22. Ulusal Turizm Kongresi "Spor Turizmi", Burdur, Turkey, 27 October 2022, pp.1233-1242

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Turizm Sektörüne İlişkin Görüşleri: Manavgat Meslek Yüksekokulu Örneği

II. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 14 December 2017, pp.42-43 Sustainable Development

Çalışmaya Tutkunluğun İşi Terk Etme Niyeti ile İlişkisi: Turizm Sektörü İşgörenleri Üzerine Bir Araştırma

I. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2016, pp.14

İşletmelerin İçsel Pazarlama Uygulamaları ve İşgörenlerin İş Tatmini İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma

I. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2016, pp.12

A/B Tipi Kişilik Özellikleri ve Stres Arasındaki İlişki: Manavgat Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokullları Sempozyumu, Konya, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.25-34

İşletmelerse Sosyal Sorumluluk Anlayışı İçinde Sosyal Sorumluluk Standardı - SA 8000

Anadolu İşletmecilik Kongresi, Manisa, Turkey, 1 - 04 April 2009, pp.285-293

Büro Yönetiminde Örgütsel Değişimin Önemi, Aynı Nehirde İki Kez Yıkanamazsın

Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 04 October 2008, pp.381-391

Books & Book Chapters

İşveren Markası Açısından İşten Çıkarmalarda Destek Hizmeti: Kavramsal Bir Değerlendirme

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Çalışmalar, Uslu Fatih,Boz Hüseyin, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.59-76, 2022

Turizmde Strateji ve Stratejik Yönetim Çalışmaları: 1981-2020 Döneminde Hazırlanan Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Analiz

in: Sosyal Bilimlerde İnterdisipliner Çalışmalar, Uslu Fatih,Şengöz Ayşe., Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.7-28, 2022

İş Tatmininin Çalışmaya Tutkunluğa Etkisi: Hazır Giyim Mağazası İşgörenleri Üzerine Bir Araştırma

in: Sosyal Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar 1, "Babacan H.", Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.231-252, 2020

İşletmelerde Yetenek Yönetimi

Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2018

Talent Management in Turkey in the 21st Century: An Analysis in the Context of Postgraduate Theses in Turkey During 2006-2016 Period

in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, "Arapgirlioğlu H., Atik A., Elliot R. L., Turgeon E.", Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1370-1386, 2017

Yönetim ile İlgili Temel Kavramlar

in: İşletme Yönetimi I-II, "Erbaşı A., Karaca S.", Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.181-190, 2015