Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hizmet Yönelimliliğin Yaşam Tatminine Etkisinde Girişimciliğin Aracılık Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Üniversite Araştırmaları Dergisi (Online), vol.5, no.2, pp.196-204, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

COVID-19 KÜRESEL SALGINININ GENÇLERİN KARİYER DEĞERLENDİRMELERİ VE DİJİTAL GİRİŞİMCİLİK NİYETLERİNE ETKİSİ: NİCEL BİR ARAŞTIRMA

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.9, no.1, pp.31-62, 2022 (ESCI) Sustainable Development

The Mediator Role of Job Satisfaction in the Impact of Job Engagement on Intent to Leave: A Research on Private School Teachers

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.1, pp.343-358, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

TALENT MANAGEMENT IN TURKEY: AN ANALYSIS ON THE ACADEMIC ARTICLES PUBLISHED IN THE PERIOD OF 2008-2018

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.20, pp.289-327, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

THE MEDIATOR ROLE OF WORK ENGAGEMENT IN THE IMPACT OF PERCEIVED HUMAN RESOURCES MANAGEMENT PRACTICES ON INTENT TO LEAVE: A RESEARCH ON TOURISM EMPLOYEES

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.6, no.2, pp.300-315, 2019 (ESCI) identifier

İşletmelerin İçsel Pazarlama Uygulamaları ve İşgörenlerin İş Tatmini İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma

Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar ( Studies on Marketing Insights), vol.1, no.1, pp.1-12, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Turizm Sektörüne İlişkin Görüşleri: Manavgat Meslek Yüksekokulu Örneği

II. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 14 December 2017, pp.42-43 Sustainable Development

Çalışmaya Tutkunluğun İşi Terk Etme Niyeti ile İlişkisi: Turizm Sektörü İşgörenleri Üzerine Bir Araştırma

I. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2016, pp.14

İşletmelerin İçsel Pazarlama Uygulamaları ve İşgörenlerin İş Tatmini İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma

I. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2016, pp.12

A/B Tipi Kişilik Özellikleri ve Stres Arasındaki İlişki: Manavgat Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokullları Sempozyumu, Konya, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.25-34

İşletmelerse Sosyal Sorumluluk Anlayışı İçinde Sosyal Sorumluluk Standardı - SA 8000

Anadolu İşletmecilik Kongresi, Manisa, Turkey, 1 - 04 April 2009, pp.285-293

Büro Yönetiminde Örgütsel Değişimin Önemi, Aynı Nehirde İki Kez Yıkanamazsın

Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 04 October 2008, pp.381-391

Books & Book Chapters

İş Tatmininin Çalışmaya Tutkunluğa Etkisi: Hazır Giyim Mağazası İşgörenleri Üzerine Bir Araştırma

in: Sosyal Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar 1, "Babacan H.", Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.231-252, 2020

İşletmelerde Yetenek Yönetimi

Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2018

Talent Management in Turkey in the 21st Century: An Analysis in the Context of Postgraduate Theses in Turkey During 2006-2016 Period

in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, "Arapgirlioğlu H., Atik A., Elliot R. L., Turgeon E.", Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1370-1386, 2017

Yönetim ile İlgili Temel Kavramlar

in: İşletme Yönetimi I-II, "Erbaşı A., Karaca S.", Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.181-190, 2015