General Information

Institutional Information: Manavgat Vocational School, Department Of Management And Organization, Business Administration Program
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Behavioural Sciences, Management, Management and Organization, Human Resources Management, Management of Enterprises, Science of Strategy, Entrepreneurship and Innovation Management

Biography

1981 yılında Antalya’nın Manavgat ilçesinde doğan Doç. Dr. Hüseyin Boz; ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Manavgat’ta tamamlamıştır. Lisans eğitimini 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini ise sırasıyla 2007 ve 2016 yıllarında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Hüseyin Boz 2006-2007 eğitim-öğretim döneminde, yüksek lisans eğitimi tez aşamasında Sokrates/Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında Almanya’nın Frankfurt am Main şehrinde eğitim görmüş ve Almanya’da faaliyet gösteren Türk kökenli girişimcileri konu alan tezinin alan araştırmasını gerçekleştirmiştir. İlgili tez çalışması daha sonra Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKVAM) tarafından kitap olarak yayımlanmıştır. Diğer yandan, Hüseyin Boz'un doktora tez çalışmasının belli bir bölümünün zenginleştirilmesi ile hazırlanan "İşletmelerde Yetenek Yönetimi" isimli eser kitap olarak 2018 yılında yayımlanmıştır. 2008-2016 yılları arasında öğretim görevlisi, 2016-2020 yılları arasında öğretim görevlisi doktor, 2020-2023 yılları arasında doktor öğretim üyesi olarak Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu’nda görev yapan Hüseyin Boz, 2023 yılından itibaren yine aynı birimde doçent kadrosunda çalışmalarını sürdürmektedir. Hüseyin Boz, Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Yönetim ve Strateji Bilim Alanı'nda Doçentlik unvanını almaya hak kazanmıştır. Akademik çalışmalarına daha çok insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, girişimcilik, yetenek yönetimi, algılanan aşırı niteliklilik ve işgörenin ulaşılamama hakkı konularında devam eden Hüseyin Boz iyi derecede İngilizce, temel düzeyde Almanca ve İspanyolca bilmektedir.

Contact

Email
hboz@akdeniz.edu.tr
Web Page
https://avesis.akdeniz.edu.tr/hboz
Office Phone
+90 242 743 3500 Extension: 22
Fax Phone
+90 242 743 3502
Office
Z12
Address
Emek Mah. 3049 Sok. No:1 Manavgat-Antalya