Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Örgüt Kültürünün Yönetim Açısından Önemi

10. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 20 October 2022

Web Sitelerinde Video Reklamcılığı “Pre-Roll Reklam” ve Ülkemizdeki Yansımaları

1.ULUSLARARASI AKDENİZ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 4 - 05 December 2021, pp.431-436

Books & Book Chapters

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ALANINDA YAPILMIŞ TEZLERİN SİSTEMATİK DERLEMESİ: 2013-2020

in: SOSYAL BİLİMLERDE SİSTEMATİK DERLEME 1, Doç. Dr. Sevcan YILDIZ, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.5-21, 2020

Metrics

Publication

4
UN Sustainable Development Goals