Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Designing Early Warning Pictogram For Driver Information System And Sample Application

International Journal of Mechanical and Production Engineering (IJMPE), vol.4, no.2, pp.67-70, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Afiş Tasarımında Okunurluk, Okunabilirlik ve "Yavaş Hareketi"

“Her yer, Her şey ve Sonrası” 3. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 04 October 2019, pp.385-394

Logo Tasarımlarının Tipografiden Uzaklaşarak İkona Dönüşmesi Üzerine Bir İnceleme

21. Yüzyılda Türk Sanatı: Meseleler ve Çözüm Önerileri, Kastamonu, Turkey, 8 - 09 October 2018, vol.1, no.1, pp.239-244

Türkiye'de Gazetelerin Çevrimiçi Görsel Kimlik Sorunu: Bir Tipografik Analiz

16th International Symposium Communication in the Millenium, Eskişehir, Turkey, 25 - 28 April 2018, pp.25

Türkiye’de gazetelerin çevrimiçi görsel kimlik sorunu: Bir tipografik analiz

16th International Symposium Communication in the Millennium, Eskişehir, Turkey, 25 - 28 April 2018, vol.1, no.1, pp.624-625

Türkiye'de Gazetelerin Çevrimiçi Görsel Kimlik Sorunu: Bir Tipografik Analiz

16th International Symposium Communication in the Millenium, Eskişehir, Turkey, 25 - 28 April 2018, pp.25

Tekstil ve Grafik Tasarım İlişkisi Bağlamında Deneysel Tipografi Üzerine Bir Öneri

Uluslararası Lisanüstü Eğitimi Sanat ve Tasarım Sempozyumu, Antalya, Turkey, 19 - 20 April 2018, pp.1-11

Uçuş Esnası Dergilerinin Sayfa Tasarım Öğeleri Açısından Karşılaştırılması

International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Belgrade, Serbia, 20 - 23 October 2016

Uçuş Esnası Dergilerinin Sayfa Tasarım Öğeleri Açısından Karşılaştırılması

I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Belgrad, Montenegro, 20 - 23 October 2016, pp.16

Uçuş Esnası Dergilerinin Sayfa Tasarım Öğeleri Açısından Karşılaştırılması

I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Belgrad, Montenegro, 20 - 23 October 2016, pp.16

Designing Early Warning Pictogram for Driver Information System and Sample Application

21st International Academic Conference on Engineering, Technology and Innovations (IACETI), Girit (Crete), Greece, 22 December 2015, pp.45-48 Sustainable Development

Designing Early Warning Pictogram for Driver Information System and Sample Application

21st International Academic Conference on Engineering, Technology and Innovations (IACETI), Girit, Greece, 22 December 2015, vol.1, pp.45-48