Announcements & Documents

YUKSEK LISANS / BILGISAYAR UYGULAMALI ISTATISTIK II / YOL (PATH) ANALIZI VERI SETLERI
Other
12/20/2016
YUKSEK LISANS / BILGISAYAR UYGULAMALI ISTATISTIK II / TETRAKORIK KORELASYON MATRISI AFA VERI SETLERI
Other
12/20/2016

TETRAKORIK KORELASYON MATRISI TEMELLI AFA DATALAR TETRAKORIK KORELASYON MATRISI TEMEL....zip Creative Commons License

YUKSEK LISANS / BILGISAYAR UYGULAMALI ISTATISTIK II / DOGRULAYICI FAKTOR ANALIZI VERI SETLERI
Other
12/20/2016
YUKSEK LISANS / BILGISAYAR UYGULAMALI ISTATISTIK II / ANCOVA VERI SETLERI
Other
12/20/2016
YUKSEK LISANS / BILGISAYAR UYGULAMALI ISTATISTIK II / MANOVA VERI SETLERI
Other
12/20/2016
YUKSEK LISANS / BILGISAYAR UYGULAMALI ISTATISTIK II / KOI IKI FAKTORLU ANOVA DATALAR VERI SETLERI
Other
12/20/2016

KARISIK OLCUMLER ICIN IKI FAKTORLU ANOVA DATALAR KARISIK OLCUMLER ICIN IKI FAKTORLU ....zip Creative Commons License

YUKSEK LISANS/BILGISAYAR UYGULAMALI ISTATISTIK II/TOI TEK FAKTORLU ANOVA VE FRIEDMAN VERI SETLERI
Other
12/19/2016

TEKRARLI OLCUMLER ICIN TEK FAKTORLU ANOVA VE FRIEDMAN ANOVA TEKRARLI OLCUMLER ICIN TEK FAKTORLU....zip Creative Commons License

YUKSEK LISANS / BILGISAYAR UYGULAMALI ISTATISTIK II / IKI FAKTORLU ANOVA VERI SETLERI
Other
12/19/2016
YUKSEK LISANS / BILGISAYAR UYGULAMALI ISTATISTIK I / NORMALLIK TESTLERI VERI SETLERI
Other
12/18/2016
YUKSEK LISANS / BILGISAYAR UYGULAMALI ISTATISTIK I / REGRESYON VERI SETLERI
Other
12/18/2016

BASIT DOGRUSAL REGRESYON ANALIZI / COKLU DOGRUSAL REGRESYON ANALIZI REGRESYON DATA.zip Creative Commons License

YUKSEK LISANS / BILGISAYAR UYGULAMALI ISTATISTIK I / PSIKOMETRIK NITELIKLER VERI SETLERI
Other
12/18/2016

COHEN KAPPA / DEGERLENDIRICILER ARASI GUVENILIRLIK / YORDAMA GECERLILIGI / ZAMANDAS GECERLILIK / ACIMLAYICI FAKTOR ANALIZI / TEST-TEKRAR TEST / ESDEGER TESTLER / TEST YARILAMA / CRONBACH ALFA / ALT %27 VE UST %27 GRUPLAR ARASI MADDE ANALİZİ / MADDE TEST KORELASYONU PSIKOMETRIK NITELIKLER DATALAR.zip Creative Commons License

YUKSEK LISANS / BILGISAYAR UYGULAMALI ISTATISTIK I / KAY-KARE VERI SETLERI
Other
12/18/2016

TEK ORNEKLEM ICIN KAY-KARE / IKI ORNEKLEM ICIN KAY-KARE KAY-KARE DATALAR.zip Creative Commons License

YUKSEK LISANS / BILGISAYAR UYGULAMALI ISTATISTIK I / KORELASYON VERI SETLERI
Other
12/18/2016

PEARSON MOMENTLER CARPIMI KORELASYONU / SPEARMAN BROWN SIRA FARKLARI KORELASYONU / KISMI KORELASYON KORELASYON DATA.zip Creative Commons License

YUKSEK LISANS / BILGISAYAR UYGULAMALI ISTATISTIK I / UC DEGERLER VERI SETLERI
Other
12/18/2016

TEK YONLU UC DEGER / COK YONLU UC DEGER OUTLIERS DATA.zip Creative Commons License

YUKSEK LISANS / BILGISAYAR UYGULAMALI ISTATISTIK I / TEK FAKTORLU ANOVA VE KWH VERI SETLERI
Other
12/18/2016

TEK FAKTORLU ANOVA / KRUSKAL-WALLIS H TESTI TEK FAKTORLU ANOVA VE KRUSKAL-WALLI....zip Creative Commons License

YUKSEK LISANS / BILGISAYAR UYGULAMALI ISTATISTIK I / T-TESTLERI VE NP ALTERNATIFLERI VERI SETLERI
Other
12/18/2016

TEK ORNEKLEM ICIN T-TESTI / TEK ORNEKLEM WILCOXON ISARETLI SIRALAR TESTI / BAGIMSIZ GRUPLAR ICIN T-TESTI / MANN-WHITNEY U TESTI / BAGIMLI GRUPLAR ICIN T-TESTI / WILCOXON ISARETLI SIRALAR TESTI / T-TESTLERININ DENEYSEL DESENLERDEKI UYGULAMALARI T-TESTLERI VE NP ALTERNATIFLERI VER....zip Creative Commons License