Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mobil Uygulama İle Etkili Sunum Değerlendirme

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Konferansı, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.60-69

EFFECTIVE PRESENTATION EVALUATION WITH MOBILE APPLICATION

1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, Turkey, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.60-69

INVESTIGATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PARTICLES AND DURABILITY DIRECTOR OF PELLETS PRODUCED FROM AGRICULTURAL WASTE

1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, Turkey, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.1307-1312

Mobil Uygulama İle Etkili Sunum Değerlendirme

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Konferansı, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, vol.1, no.1, pp.60-69

Karbon Ayak İzi Açısından Turizm Sektörü: Otel Örneği

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Konferansı, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.130-136 Sustainable Development

TARIMSAL ATIKLARDAN ÜRETİLEN PELETLERİN PARÇA YOĞUNLUĞU VE DAYANIKLILIK DİRENCİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

1. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.1187-1192

Tarımsal Atıklardan Üretilen Peletlerin Parça Yoğunluğu ve Dayanıklılık Direnci Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Konferansı, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.1187-1192

CARBON FOOTPRINT IN TERMS OF TOURISM SECTOR: CASE OF HOTELS

1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, Turkey, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.157-163 Sustainable Development

Mobil Uygulama İle Etkili Sunum Değerlendirme

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Konferansı, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.60-69

Katı Atık Depolama Alanı Seçiminde CBS Uygulamaları İçin Kriter Ağırlıklandırma Yazılımı

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017 Sustainable Development

Katı Atık Depolama Alanı Seçiminde CBS Uygulamaları İçin Kriter Ağırlıklandırma Yazılımı

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.207 Sustainable Development

Ticari Taksi Yenilemelerinde AHP ve MOORA Yöntemlerine Dayalı Karar Destek Mobil Uygulaması

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.234

Ticari Taksi Yenilemelerinde AHP ve MOORA Yöntemlerine Dayalı Karar Destek Mobil Uygulaması

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.234

Katı Atık Depolama Alanı Seçiminde CBS Uygulamaları İçin Kriter Ağırlıklandırma Yazılımı

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.207 Sustainable Development

Katı Atık Depolama Alanı Seçiminde CBS Uygulamaları İçin Kriter Ağırlıklandırma Yazılımı

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.207 Sustainable Development

Hanehalkı Kırmızı Et Tüketimine Etki Eden Sosyoekonomik ve Demografik Faktörlerin Chaid Analizi ile Belirlenmesi

International Conference On Food And Agricultural Economics, Antalya, Turkey, 27 - 28 April 2017 Sustainable Development

TÜRKİYE HANE HALKLARININ BALIK VE KIRMIZI ET TÜKETİMLERİNİN MULTİNOMİAL LOGİT REGRESYON İLE ANALİZİ

1st International Conference on Food and Agricultural Economics (ICFAEC) 2017, 27 - 28 April 2017

Türkiye Hane Halklarının Balık ve Kırmızı Et Tüketimlerinin Multinomial Logit Regresyon ile Analizi

International Conference On Food And Agricultural Economics, Antalya, Turkey, 27 - 28 April 2017

Learning The Greenhouse Temperature And Wind Rates Via Mobile Phones

20th International Research/Expert Conference - Trends in the Development of Machinery and Associated Technology - TMT 2016, Venedik, Italy, 24 September - 01 October 2016, pp.193-196

Learning The Greenhouse Temperature And Wind Rates Via Mobile Phones

20th International Research/Expert Conference - Trends in the Development of Machinery and Associated Technology - TMT 2016, Venedik, Italy, 24 September - 01 October 2016, pp.193-196

Learning The Greenhouse Temperature And Wind Rates Via Mobile Phones

20th International Research/Expert Conference - Trends in the Development of Machinery and Associated Technology - TMT 2016, Venedik, Italy, 24 September - 01 October 2016, pp.193-196

Learning The Greenhouse Temperature And Wind Rates Via Mobile Phones

20th International Research/Expert Conference - Trends in the Development of Machinery and Associated Technology - TMT 2016, Venedik, Italy, 24 September - 01 October 2016, pp.193-196

Optimization of Taxi Stand Locations Using GIS and Set-Covering Techniques

The 19th EURO Working Group on Transportation Meeting (EWGT2016), İstanbul, Turkey, 5 - 07 September 2016, pp.1-10

Methods for Preventing The WebBots and Screen Scrapers From Extracting The Contents of The Web Sites

6th WORLD CONFERENCE ON INNOVATION AND COMPUTER SCIENCE (INSODE-2016), Antalya, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.22

SINAV HAZIRLAMA VE QR KOD DESTEKLI NOT GI RI S SI STEMI GELI S TI RI LMESI

IMUCO 2016 International Multidisciplinary Conference, Antalya, Turkey, 21 - 22 April 2016, pp.695-701

SINAV HAZIRLAMA VE QR KOD DESTEKLİ NOT GİRİŞ SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

Uluslararası Multidisipliner Konferansı (IMUCO 2016), Antalya, Turkey, 21 - 22 April 2016, pp.695-701

Phonegap ile Çoklu Mobil Ortamlara Uygulama Geliştirme: Web Servis Örneği

18. Akademik Bilişim Konferansı, Aydın, Turkey, 3 - 05 February 2016

Phonegap ile Çoklu Mobil Ortamlara Uygulama Geliştirme: Web Servis Örneği

18. Akademik Bilişim Konferansı, Aydın, Turkey, 3 - 05 February 2016

HADOOP AND ITS COMPONENTS IN THE ANALYSIS OF THE BIG DATA

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015, pp.603-609

HADOOP AND ITS COMPONENTS IN THE ANALYSIS OF THE BIG DATA

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015, pp.603-609

Development of A Patient Education and Consultation Mobile Application for Implant Dentistry

The 1st Asian Conference on Ergonomics and Design 2014: New Challenge in Asian Ergonomics and Design, ACED2014, Jeju Island, South Korea, 21 - 24 May 2014