Publications & Works

Articles Published in Other Journals

David Hume'un Felsefesi Bağlamında Tokofobi

Arkhe-Logos Felsefe Dergisi, no.12, pp.80-90, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitim Felsefesi Bağlamında Doğu Roma İmparatorluğu'nda Kadınların Eğitimi

Arkhe-Logos Felsefe Dergisi, no.11, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Influence of Religion on Science: Medieval Astronomy as an Example (6th Century – 13th Century)

Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, vol.20, no.1, pp.239-263, 2021 (International Refereed University Journal)

Principia Rhetorices Adlı Kitapçığın Işığında Erken Ortaçağ’da Retorik: Augustinus ve Pseudo-Augustinus İkilemi

BEYTULHİKME AN INTERNATİONAL JOURNAL OF PHİLOSOPHY, no.11:1, pp.321-346, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Early Medieval Rhetoric in the Light of Principia Rhetorices: Dilemma of Augustine and Pseudo-Augustine

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, vol.11, no.1, pp.321-346, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Sokrates, Platon ve Aristoteles’in Kadın Söylemleri Üzerine Bir Değerlendirme

Arkhe-Logos Felsefe Dergisi, no.9, pp.93-109, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Traces of Healing in Stoic Philosophy: A Philosophy of Practical Life

Mediterranean Journal of Humanities, vol.2020, pp.265-277, 2020 (International Refereed University Journal)

Demokritos’un Ahlaka İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme: Evlat Edinme Örneği

Felsefi Düşün, no.13, pp.317-329, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Türk Filozofu: Hilmi Ziya Ülken

Özne, no.26, pp.129-142, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

1. İbn Haldun’un Kentleşme Teorisi: Doğu Roma ve İslam Ortaçağı’ndaki Kent Örnekleri

International Eurasian Conference on Language & Social Sciences, Daugavpils, Latvia, 5 - 06 February 2022, pp.237-245

Philosophy of Film, Historical Reality and Middle Ages in Cinema: Medievalism

International Eurasian Conference on Educational&Social Sciences, Antalya, Turkey, 22 - 24 October 2021, pp.144-145

Petrus Abelardus’un Scito te Ipsum (Kendini Bil) Doktrini Üzerine Bir Değerlendirme

Eurasian Conference on Language and Social Sciences XII, Ekaterinburg, Russia, 18 - 19 June 2021, pp.117-127

ARİSTOTELES AHLAKINDAKİ “ALTIN ORTA” DOKTRİNİNİN ORTAÇAĞ HRİSTİYAN DÜNYASINDAKİ YANSIMASI: THOMAS AQUINAS

4. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 14 - 18 April 2021, pp.181

PRINCIPIA RHETORICES ADLI KİTAPÇIĞIN IŞIĞINDA ERKEN ORTAÇAĞ’DA RETORİK: AUGUSTINUS VE PSEUDO-AUGUSTINUS İKİLEMİ

4. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 14 - 18 April 2021, pp.274 Sustainable Development

Sanat ve Kimlik: Akdeniz Sinemasında Akdeniz Kültürlerinin Temsili

Eurasian Conferences on Language and Social Sciences IX., Antalya, Turkey, 16 - 18 October 2020, pp.195-196

Statius'un Silvae Başlıklı Yapıtının 1. Kitap 1. Şiiri Üzerine Bir Değerlendirme

19. Deyişbilim Sempozyumu, Isparta, Turkey, 28 - 29 November 2019, pp.119-130

Bilimin Değeri Eserinin Işığında Henri Poincare’nin Bilim Anlayışı

Eurasian Conference on Language & Social Sciences VIII, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.44

David Hume ve Bitişiklik Kuramı Üzerine İnceleme

Eurasian Conference on Language & Social Sciences VIII, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.77-85

Thomas Samuel Kuhn'un "Bilimsel Devrimlerin Yapısı" İsimli Eseri Üzerine Konvansiyonalizm Bağlamında Bir Değerlendirme

Eurasian Conference on Language & Social Sciences VIII, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.77

BİLİM FELSEFESİNDEN HAREKETLE: HİLMİ ZİYA ÜLKEN VE KARL POPPER’IN BİLİM ANLAYIŞI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA

3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Giresun, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.11

Bir Sanat Felsefecisi Olarak Hilmi Ziya Ülken

2. Eurasian Conference on Languauge and Social Sciences, Antalya, Turkey, 29 September - 01 October 2017, pp.40

Tarih Bilimine Felsefi Bir Bakış: Hümaniteci, Pozitivist ve Ekspresyonist Tarih Kuramları

15. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Komrat, Moldova, 11 - 12 September 2017, pp.235-240

Comparison of Plato-Aristotle: In the Context of Mimesis as a Motif for Indicating Art

Eurasian Conference on Literature and Social Sciences, Antalya, Turkey, 22 - 24 May 2017, pp.83-94

Henri Poincaré ve Konvansiyonalizm

2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.494-502

HİLMİ ZİYA ÜLKEN'İN EĞİTİM FELSEFESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

3. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, vol.0, no.0, pp.1

EFES ANTİK KENTİ VE EFESLİ FİLOZOF HERAKLEİTOS

14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp - Gostivar, Macedonia, 22 - 23 August 2016, pp.5-10

FELSEFENİN VE BİLİMİN BEŞİĞİ ANADOLU: MİLET EKOLÜ ÖRNEĞİ

14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp - Gostivar, Macedonia, 22 - 23 August 2016, pp.5-10

FELSEFENİN VE BİLİMİN BEŞİĞİ ANADOLU: MİLET EKOLÜ ÖRNEĞİ

14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp - Gostivar, Macedonia, 22 - 23 August 2016, pp.5-10

EFES ANTİK KENTİ VE EFESLİ FİLOZOF HERAKLEİTOS

14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp - Gostivar, Macedonia, 22 - 23 August 2016, pp.5-10

Selçuklular Döneminde Siyaset-Bilim İlişkisi

1. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi, Aksaray, Turkey, 08 October 2015, pp.467-474

MEVLANA'NIN MESAJLARINDA SİYASİ BİRLİK

I. TÜRK İSLAM SİYASİ DÜŞÜNCESİ KONGRESİ, Aksaray, Turkey, 8 - 10 October 2015, vol.0, no.0

SELÇUKLULAR DÖNEMİ’NDE SİYASET-BİLİM İLİŞKİSİ

I. TÜRK İSLAM SİYASİ DÜŞÜNCESİ KONGRESİ, Aksaray, Turkey, 8 - 10 October 2015, vol.0, no.0

MEVLANA'NIN MESAJLARINDA SİYASİ BİRLİK

I. TÜRK İSLAM SİYASİ DÜŞÜNCESİ KONGRESİ, Aksaray, Turkey, 8 - 10 October 2015, vol.0, no.0

SELÇUKLULAR DÖNEMİ’NDE SİYASET-BİLİM İLİŞKİSİ

I. TÜRK İSLAM SİYASİ DÜŞÜNCESİ KONGRESİ, Aksaray, Turkey, 8 - 10 October 2015, vol.0, no.0

A Descriptive Study Concerning the Metaphors in Aristotle’s Work, Politics

VI. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 5 February - 07 September 2015, pp.116-118

Farabi'nin Mantık Bilimine Katkıları

12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Tataristan/Kazan, Russia, 30 August 2014 - 05 September 2015, vol.1, pp.375-379

Books & Book Chapters

Ortaçağ Akdenizi'nde Felsefe ve Bilim: Philosophia ve Theologia

in: Bütün Yönleriyle Akdeniz, Ekin Kaynak Iltar,Hasan Hüseyin Aygül, Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.305-318, 2021

Hilmi Ziya Ülken ve Bilim Felsefesi

in: Hilmi Ziya Ülken, Ali Utku, Editor, Çizgi, Konya, pp.34, 2021

Teknolojinin Etik Çıkmazları: İnternetin Ebeveyn ve Çocuklar Üzerindeki Etkilerine İlişkin Etik Bir İnceleme

in: Dijital Nesillerin Teknoloji Bağımlılığı, Aygül H. H. , Eke E., Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.253-275, 2019

David Hume’un Ahlak Anlayışının Epistemik Temelleri Üzerine Bir İnceleme

in: İnsan, Toplum ve Siyaset: Felsefi Sorgulamalar, Ahmet Umut Hacıfevzioğlu, Editor, Sosyal Yayınları, İstanbul, pp.141-161, 2019

David Hume

in: Modern Felsefe Tartışmaları, Yağanak E., Editor, Sosyal Yayınları, İstanbul, pp.9-23, 2018