Education Information

Education Information

 • 1995 - 2001 Doctorate

  Gazi University, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 1993 - 1995 Postgraduate

  Akdeniz University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Ana Bilim Dalı, Turkey

 • 1984 - 1988 Undergraduate

  Anadolu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  “Uluslararası Konaklama İşletmelerinde Farklı Kültürlere Bağlı Yönetim Anlayışlarının Karşılaştırmalı Analizi”

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Ana Bilim Dalı

 • 1995 Postgraduate

  “Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin İş Tatmini ve Verimliliğin Bir Göstergesi Olan İşgören Devir Hızı İle İlişkisinin Değerlenmesine Yönelik Antalya Yöresindeki 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Araştırmalı Bir Uygulama”

  Akdeniz University, Sosyal Bilimler Enstitütüsü, Turizm Ve Otel İşletmeciliği Ana Bilim Dalı