Assoc. Prof.

ESME HACIEMİNOĞLU


Faculty of Education

Mathematics and Science Education

Science Education

Education Information

2013 - 2013

2013 - 2013

Post Doctorate

The University of Iowa, Faculty of Education, Fen Bilgisi Öğretmenliği, United States Of America

2004 - 2010

2004 - 2010

Doctorate

Middle East Technical University, Faculty Of Education, İlköğretim Bölümü (Fen Bilgisi Eğitimi), Turkey

2008 - 2009

2008 - 2009

Post Doctorate

The University of Iowa, Faculty of Education, Fen Bilgisi Öğretmenliği, United States Of America

1999 - 2003

1999 - 2003

Undergraduate

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Student and School Characteristics Related to Elementary Students’ Nature of Science Views

Middle East Technical University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü (Fen Bilgisi Eğitimi)

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

Arduino Programlama Geliştirme Ve Uyum Eğitimi (Robotik Kodlama)

Education Management and Planning

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

2014

2014

Ulusal Akademik Ar-Ge Destek Programları Tanıtımı ve Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi (SOBAG)

Education Management and Planning

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları

2014

2014

ERASMUS PLUS-K2 Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Proje Hazırlama Semineri

Education Management and Planning

Mehmet Altay tarafından Ay-Yıldız Danışmanlık

2012

2012

FEAD Çalıştayları-II: Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi,

Education Management and Planning

Niğde Üniversitesi

2012

2012

Bilimin Doğası Öğretimi

Education Management and Planning

Pamukkale Üniversitesi (Fouad Sami Abd-El-Khalick, tarafından)

2011

2011

Eğitimde Teori ve Pratiğin Buluşması

Education Management and Planning

Selçuk Üniversitesi

2009

2009

Structural Equation Modeling with LISREL

Education Management and Planning

Scientific Software International (by Ralph O. Mueller and Gregory Hancock)

2009

2009

Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling with the HLM for Windows program.

Education Management and Planning

Scientific Software International (by Ann O’Connell and Betsy McCoach).

2008

2008

Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling with the HLM for Windows program.

Education Management and Planning

Scientific Software International (by Steve Raudenbush, & Tony Bryk)

2001

2001

6-9 Yaş Arası Çocukların Çevre Eğitimi

Education Management and Planning

Prof. Dr. Gerold Scholz, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Education in Natural Sciences, Teacher Training

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty Of Education, Department Of Primary School

2015 - 2017

2015 - 2017

Associate Professor

Necmettin Erbakan University, Ahmet Keleşoğlu Faculty Of Educatıon, Department Of Prımary School

2012 - 2015

2012 - 2015

Assistant Professor

Necmettin Erbakan University, Ahmet Keleşoğlu Faculty Of Educatıon, Department Of Prımary School

2013 - 2013

2013 - 2013

Other

The University of Iowa, Faculty of Education, Fen Bilgisi Eğitimi

2011 - 2012

2011 - 2012

Assistant Professor

Selcuk University, Faculty Of Educatıon, İlköğretim Bölümü

2010 - 2011

2010 - 2011

Research Assistant PhD

Selcuk University, Faculty Of Educatıon, İlköğretim Bölümü

2004 - 2010

2004 - 2010

Research Assistant

Middle East Technical University, Faculty Of Education, İlköğretim Bölümü (Fen Bilgisi Eğitimi)

2008 - 2009

2008 - 2009

Other

The University of Iowa, Faculty of Education, Fen Bilgisi Eğitimi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması II

Undergraduate

Undergraduate

Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Muhakeme Becerileri

Doctorate

Doctorate

Fen Eğitiminde Mesleki Yabancı Dil

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması

Postgraduate

Postgraduate

Fen Eğitiminde Nitel Araştırmaya Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki İngilizce

Postgraduate

Postgraduate

Fen Eğitiminde Nicel Araştırmalar ve Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması I

Doctorate

Doctorate

Nicel Araştırmalarda Farklı Yaklaşımlar

Undergraduate

Undergraduate

Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

Undergraduate

Undergraduate

Bilim ve Araştırma Etiği

Undergraduate

Undergraduate

Okul Deneyimi

Undergraduate

Undergraduate

Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları 2

Undergraduate

Undergraduate

Bilim Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Topluma Hizmet Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Çocuklarla Bilim

Undergraduate

Undergraduate

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Undergraduate

Undergraduate

Çocuklarla Bilim

Postgraduate

Postgraduate

Fen Bilgisi Eğitiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları

Undergraduate

Undergraduate

Ölçme ve Değerlendirme

Postgraduate

Postgraduate

Fen Eğitiminde Ölçme Araçlarının Hazırlanması, Adaptasyonu ve Kullanımı

Postgraduate

Postgraduate

Fen Eğitiminde Motivasyon

Undergraduate

Undergraduate

FEN ÖĞRETİMİ LAB.UYGULAMALARI I

Undergraduate

Undergraduate

İstatistik

Undergraduate

Undergraduate

Özel Öğretim Yöntemleri II

Taught Courses And Trainings

2013 - 2013

2013 - 2013

Bilimin Doğası ve Öğretimi

Academic Units - Training

Hacıeminoğlu E.

2011 - 2011

2011 - 2011

Problem ve Proje Tabanlı Öğretim Eğitimi

Academic Units - Training

Hacıeminoğlu E.

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2021

2021

Factors Related To Pre-Service Science Teachers’ Intentions On Teaching Environmental Issues

Hacıeminoğlu E.

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.22, no.4, pp.1699-1705, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

2016

2016

Successes with Reversing the Negative Student Attitudes Developed in Typical Biology Classes for 8th and 10th Grade Students

Hacieminoglu E. , Ali M. M. , Oztas F., Yager R. E.

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, vol.12, no.1, pp.153-160, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier

2015

2015

Differences between Students in STS and Non-STS Classrooms Regarding Creativity

Hacieminoglu E. , Ali M. M. , Yager R. E. , Oztas F., Oztas H.

REVISTA DE CERCETARE SI INTERVENTIE SOCIALA, vol.50, pp.22-37, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

2014

2014

Development and validation of nature of science instrument for elementary school students

Hacieminoǧlu E. , Yılmaz Tüzün Ö., Ertepınar H.

Education 3-13, vol.42, no.3, pp.258-283, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

2014

2014

How In-service Science Teachers Integrate History and Nature of Science in Elementary Science Courses

Hacieminoglu E.

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, no.1, pp.353-372, 2014 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

2013

2013

EXPANSION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION THROUGH FIELD TRIPS. SCHOOL OF THE WILD

Hacieminoglu E.

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.14, no.3A, pp.1396-1402, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2009

2009

INVESTIGATING ELEMENTARY STUDENTS' LEARNING APPROACHES, MOTIVATIONAL GOALS, AND ACHIEVEMENT IN SCIENCE

Hacieminoglu E. , YILMAZ-TUZUEN O., ERTEPINAR H.

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.37, pp.72-83, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Factors Predicting Middle School Pupils’ Learning Orientations: A Multilevel Analysis

Hacıeminoğlu E.

Education Quarterly Reviews, vol.4, no.3, pp.409-423, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

The Factors Predicting Pre-service Science Teachers’ Scientific Literacy

Çağaç O., Karagöl N., Hacıeminoğlu E.

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.7, no.5, pp.16-27, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2021

2021

Environmentally Friendly Behaviors and Environmental Attitudes of 6th Grade Middle-School Students

Oktan S., Demet U., Hacıeminoğlu E.

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.7, no.4, pp.87-95, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Evaluation of Elementary Science Teachers' Perceptions Regarding Inclusive Education Applications

İlik Ş. Ş. , Hacıeminoğlu E.

Journal of Education and Training Studies, vol.7, no.10, pp.19-29, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2019

2019

Student and School Level Variables related to Elementary School Students' Attitudes towards Science

Hacıeminoğlu E.

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.2019, no.80, pp.59-88, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

2017

2017

Sürdürülebilir Gelişme İçin Eğitim Bağlamında Sınıf Öğretmenlerinin Çevre Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi

Derman A., Hacıeminoğlu E.

19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.36, no.2, pp.81-103, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2016

2016

Elementary school students attitude toward science and related variables

Hacıeminoğlu E.

International Journal of Environmental & Science Education, vol.11, no.2, pp.32-52, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

2016

2016

Does outdoor education make any difference in environmental literacy of pre service classroom teachers

Derman A., Şahin E., Hacıeminoğlu E.

International Journal of Environmental & Science Education, vol.111, no.15, pp.8491-8506, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2016

2016

Features of Creativity that Improve Student Science Learning

Mohamed Fahem S., Hacıeminoğlu E. , Mohammed A., Yager R.

K-12 STEM Education, vol.2, no.3, pp.73-81, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Students and school characteristics related to elementary school students nature of science views

Hacıeminoğlu E. , Ertepınar H., Yılmaz Tüzün Ö., Çakır H.

Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, vol.43, no.6, pp.700-721, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2014

2014

In service teachers perceptions regarding their practices related to integrating nature of science Case study

Hacıeminoğlu E.

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.116, no.2014, pp.1268-1273, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

The effect of the science and technology course integrated with cartoons on students achievement and attitudes

Çetin Teke E., Pehlivan M., Hacıeminoğlu E. , Teke H.

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, vol.3, no.2, pp.129-134, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

The role of student and teacher creativity in aiding current reform efforts in science and technology education

Yager S. O. , Doğan Ö. K. , Hacıeminoğlu E. , Yager R. E.

National Forum of Applied Educational Research Journal, vol.25, no.3, pp.1-24, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Pre service science teachers perceptions and practices related to history of science instructions

Hacıeminoğlu E. , Ertepınar H., Yılmaz Tüzün Ö.

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.3, no.3, pp.53-59, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Middle school students attitude toward science in constructivist curriculum environment

Hacıeminoğlu E. , Yılmaz Tüzün Ö., Ertepınar H.

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.2, no.3, pp.1-6, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

Real reform takes more than Stirring the Pot

Yager R. E. , Alı M. M. , Hacıeminoğlu E.

Science Educator, vol.19, no.2, pp.56-62, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimlerinin İncelenmesi.

Karagöl N., Hacıeminoğlu E.

VIIIth International Eurasian Educational Research Congress, Aksaray, Turkey, 7 - 10 July 2021, pp.491-493

2021

2021

Açık Uçlu Araştırma Sorgulamaya Dayalı Evde Bilim Uygulamaları ve Yansımaları.

Ünlü P., Hacıeminoğlu E.

VIIIth International Eurasian Educational Research Congress, Aksaray, Turkey, 7 - 10 July 2021, pp.506-508

2019

2019

İlköğretim öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları, motivasyon amaçları ve fen başarıları.

HACIEMİNOĞLU E.

3rd International Congress on Science and Education, Afyonkarahisar, Turkey, 21 - 24 March 2019, pp.1

2019

2019

Fen bilgisi öğretmen adaylarının sınıf içi uygulamalara yönelik yansımaları.

HACIEMİNOĞLU E.

3rd International Congress on Science and Education, Afyonkarahisar, Turkey, 21 - 24 March 2019, pp.1

2018

2018

Successes in science education over three decades: Enlarging the views of science, continuous professional development, and teachers actually involved with both.

HACIEMİNOĞLU E. , Yager S., Yager R.

16th International Conference Sustainable Development, Culture, Education,, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.128-150

2018

2018

Creativity required for scientists, science teachers, and science students.

HACIEMİNOĞLU E. , Yager R.

16th International Conference Sustainable Development, Culture, Education, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.161-171

2018

2018

Teacher Actions Characterizing Student-Centered Instruction

HACIEMİNOĞLU E. , ALI M. M. , KUO ., YAGER R. E.

Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.909-911

2018

2018

Students and School Level Variables related to Elementary School Students' Attitude toward Science

HACIEMİNOĞLU E.

Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.867-869

2016

2016

Factors Related To The Elementary School Students’ Motıvatıonal Goals.

Hacıeminoğlu E.

International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.133

2015

2015

How in-service science teachers integrate history and nature of science in elementary science courses.

Hacıeminoğlu E.

National Association for Research in Science Teaching (NARST) Annual Conference, Illinois, United States Of America, 11 - 14 April 2015, pp.455

2013

2013

In-service teachers’ perceptions regarding their practices related to integrating nature of science: Case study

Hacıeminoğlu E.

5th World Conference on Educational Sciences, Rome, Italy, 3 - 05 February 2013, pp.116

2014

2014

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretime Yönelik İnanışları

AKYÜZ S., DURSUN S., HACIEMİNOĞLU E.

International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 25 - 27 April 2014

2014

2014

Use of pre service science teacher creativity in elementary science classrooms

HACIEMİNOĞLU E.

International Conferences New Perspective in Science Education, 20 - 21 March 2014

2013

2013

The effect of the science and technology course integrated with cartoons on students’ achievement and attitudes.

Cetin-Teke E., Pehlivan M., Hacıeminoğlu E. , Teke H.

International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 25 - 27 April 2013, pp.211

2012

2012

Which is the best predictor of the middle school students science achievement in Turkey sample

HACIEMİNOĞLU E. , YILMAZ TÜZÜN Ö., ERTEPINAR H.

International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference, 29 October - 01 November 2012

2012

2012

Pre-service Science Teachers Perceptions and Practices related to History of Science Instructions.

Hacıeminoğlu E. , Ertepınar H., Yılmaz Tüzün Ö.

International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2012, pp.14

2011

2011

Pre-service teachers perceptions about epistemological wordwiew and related factors.

Hacıeminoğlu E. , Ertapınar H., Yılmaz Tüzün Ö.

European Science Education Research Association, Lyon, France, 5 - 09 September 2011, pp.186

2011

2011

Middle school students’ attitude toward science in constructivist curriculum environment

Hacıeminoğlu E. , Yılmaz Tüzün Ö., Ertepınar H.

International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.149

2010

2010

Pre service teachers in Turkey as candidates of environmental educators

HACIEMİNOĞLU E. , ŞAHİN E., ERTEPINAR H.

XIV World Congress of Comparative Education Societies, 14 - 18 June 2010

2010

2010

Effect of student level variables on elementary students nature of science views

HACIEMİNOĞLU E. , ERTEPINAR H., YILMAZ TÜZÜN Ö.

National Association for Research in Science Teaching, 20 - 24 March 2010, pp.85

2010

2010

Visions for reform of science teacher education: Realizing the potential

Yager R. E. , Hacıeminoğlu E. , Ali M. M.

Associations of Teacher Educators (ATE) Annual Meeting,, Illinois, United States Of America, 13 - 17 February 2010

2009

2009

Pre service science teachers perceptions related to nature of science and their instructions

HACIEMİNOĞLU E. , YILMAZ TÜZÜN Ö., ERTEPINAR H.

European Science Education Research Association, (ESERA), 31 August - 04 September 2009

2009

2009

Investigating elementary students nature of science views

HACIEMİNOĞLU E. , YILMAZ TÜZÜN Ö., ERTEPINAR H.

National Association for Research in Science Teaching, 17 - 21 April 2009, pp.221

2009

2009

STS Initiatives in Turkish middle school curriculum

Hacıeminoğlu E.

Intnational Association Science Technolgy and Society (IASTS), New York, United States Of America, 2 - 04 April 2009

2009

2009

Evaluating science learning: Students and teachers in Turkey

Hacıeminoğlu E.

The Association for Science Teacher Education (ASTE), Connecticut, United States Of America, 8 - 10 January 2009

2008

2008

Pre servıce teachers perceptions and motivations toward a science laboratory course

HACIEMİNOĞLU E. , ÖZGELEN S., YILMAZ TÜZÜN Ö.

International Organization for Science and Technology Education (IOSTE) Symposium, 21 - 26 September 2008

2008

2008

Effect of inquiry instruction and gender on students science process skills epistemological beliefs and learning approaches in Turkish context

ÖZGELEN S., HACIEMİNOĞLU E. , YILMAZ TÜZÜN Ö.

IOSTE Symposium, The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development, 21 - 26 September 2008

2008

2008

An Investigation of Turkish pre-service elementary teachers’ scientific literacy.

Şahin E., Ulutaş Ö., Hacıeminoğlu E. , Ertepınar H.

XIII. IOSTE Symposium, The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development,, İzmir, Turkey, 21 - 26 September 2008 Sustainable Development

2008

2008

Investigation of pre service teachers reasoning abilities and learning approaches in inquiry based learning environment

ÖZGELEN S., HACIEMİNOĞLU E. , YILMAZ TÜZÜN Ö.

National Association for Research in Science Teaching (NARST) Annual Conference, 30 March - 02 April 2008

2007

2007

Exploring relationships among students learning approach and motivational goals

HACIEMİNOĞLU E. , YILMAZ TÜZÜN Ö., ERTEPINAR H.

American Chemical Society National Meeting & Exposition (ACS), 19 - 23 August 2007

2007

2007

Pre service teachers intended emphasis on teaching environmental issues

ŞAHİN E., HACIEMİNOĞLU E. , ERTEPINAR H.

National Association for Research in Science Teaching (NARST) Annual Conference, 15 - 18 April 2007

2006

2006

Öğretmen adaylarının çevreye ve çevre konularını öğretmeye yönelik tutumları

HACIEMİNOĞLU E. , ŞAHİN E., ERTEPINAR H.

VII. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 7 - 09 September 2006

Books & Book Chapters

2021

2021

Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme ortamında ortaokul öğrencilerinin fen başarıları, öğrenme yaklaşımları ve motivasyon amaçları

Hacıeminoğlu E.

in: Eğitim ve Bilim 2021 , Namlı A. K., Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.213-228, 2021

2019

2019

Fen öğretiminde temel beceriler

Hacıeminoğlu E.

in: Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Akçay,B., Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.107-151, 2019

2017

2017

Bilimin doğasına ilişkin öğrenme ürünlerinin değerlendirilmesi

Hacıeminoğlu E.

in: Fen Bilimleri Öğretiminde Bilimin Doğası , Demirbaş M., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.230-246, 2017

2013

2013

İstatistik

Aslan O., Hacıeminoğlu E.

in: Öğretmenlik Alan Bilgisi Fen Bilgisi , Afyon A., Editor, ABY Yayınları, Ankara, pp.230-246, 2013

Supported Projects

2022 - 2023

2022 - 2023

"Heritage4Growth"

Erasmus Project

Hacıeminoğlu E. , Çınar K.(Executive)

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2009 - Continues

2009 - Continues

National Association for Research in Science Teaching (NARST) (Ulusal Fen Eğitimi Araştırmaları Kurumu)

Member

Scientific Refereeing

June 2018

June 2018

TUBITAK Project

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, tübitak, Turkey

February 2018

February 2018

TUBITAK Project

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, TÜBİTAK, Turkey

Scientific Consultations

2022 - 2022

2022 - 2022

Project Consultancy

TUBİTAK

Akdeniz University, Faculty Of Education, Department Of Primary School, Turkey

2020 - 2020

2020 - 2020

Project Consultancy

TUBİTAK

Akdeniz University, Faculty Of Education, Department Of Primary School, Turkey

2020 - 2020

2020 - 2020

Project Consultancy

TUBİTAK

Akdeniz University, Faculty Of Education, Department Of Primary School, Turkey

2018 - 2018

2018 - 2018

Project Consultancy

TUBİTAK

Akdeniz University, Faculty Of Education, Department Of Primary School, Turkey

2018 - 2018

2018 - 2018

Project Consultancy

TÜBİTAK

Akdeniz University, Faculty Of Education, Department Of Primary School, Turkey

2018 - 2018

2018 - 2018

Project Consultancy

TÜBİTAK

Akdeniz University, Faculty Of Education, Department Of Primary School, Turkey

Tasks In Event Organizations

Eylül 2020

Eylül 2020

Vth International Eurasian Educational Research Congress

Scientific Congress

Hacıeminoğlu E.
Antalya, Turkey

Kasım 2019

Kasım 2019

International Science, Mathematics, and Engineering Science Congress

Scientific Congress

Hacıeminoğlu E.
İzmir, Turkey

Kasım 2019

Kasım 2019

9th International Symposium On Ecology And Enviromental Problems

Scientific Congress

Hacıeminoğlu E.
Turkey

Haziran 2019

Haziran 2019

Vth International Education and Social Sciences Congress

Scientific Congress

Hacıeminoğlu E.
İstanbul, Turkey

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Vth International Eurasian Educational Research Congress

Scientific Congress

Hacıeminoğlu E.
Antalya, Turkey

Mayıs 2014

Mayıs 2014

International Conference on Education in Mathematics, Science, and Technology

Scientific Congress

Hacıeminoğlu E.
Konya, Turkey

Kasım 2013

Kasım 2013

International Symposium on Changes and New Trends in Education

Scientific Congress

Hacıeminoğlu E.
Konya, Turkey

Awards

June 2011

June 2011

ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yılın Tezi Ödülü (2011)

ODTÜ

June 2003

June 2003

İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü

Hacettepe ÜniversitesiCitations

Total Citations (WOS): 11

h-index (WOS): 2