Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Micropropagation of Decorative Species Dianthus orientalis Adams.

1. “10th International Molecular Biology and Biotechnology Congress” MOLBIOTECH , Adana, Turkey, 4 - 08 October 2021, pp.74

Evaluation of Cyprus Endemics in Term of Ornamental Plant

I.International Ornamental Plants Congress (VII. Süs Bitkileri Kongresi), Bursa, Turkey, 9 - 11 September 2019, pp.28-32

Farklı Dikim Aralıklarının Nergislerde (Narcissus tazetta L.) Çiçek Ve Soğan Gelişimi Üzerine Etkiler

I.International Ornamental Plants Congress (VII. Süs Bitkileri Kongresi), Bursa, Turkey, 9 - 11 September 2019, pp.54-55

A Study on The Propagation of Quince (Cydonia oblonga Mill.) by Cuttıng

1.International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”, Budapeşte, Hungary, 6 - 08 September 2018, pp.86

1Effects of BAP Applications on Increasing of Carnation Shoots

1.International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”, Budapeşte, Hungary, 6 - 08 September 2018, pp.85

GOOD AGRICULTURAL PRACTICES (GAPs): PRODUCTION OF SWEET FENNEL SEED (Foeniculum vulgare Mill./ Apiaceae)

1.International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences, Budapeşte, Hungary, 6 - 08 September 2018, pp.392-401 Sustainable Development

Effects of BAP Applications on Increasing of Carnation Shoots

1.International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”, Budapeşte, Hungary, 6 - 08 September 2018, pp.85

The Influence of Diıfferent Rooting Substrates on Root and Shoot Development of Japanese Quınce (Chaenomeles japonıca) Cuttings

1.International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”, Budapeşte, Hungary, 6 - 08 September 2018, pp.84

The Control by Paclobutrazol of Stem Elongation in Allium ampeloprasum L.

The 30th International Horticultural Congress (IHC2018), İstanbul, Turkey, 12 - 16 August 2018, pp.37

The Effects of Different GA3 Applications on Early Flowering and Stem Elongation of Daffodil (Narcissus tazetta)

1.International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”, İstanbul, Turkey, 12 - 16 August 2018, pp.10

Bitkilerde Kuraklık Stresi ve Yönetimi

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, Turkey, 12 - 15 September 2017, vol.2, pp.1185-1195 Sustainable Development

Toprak ve Su Korumalı Üretim Sistemleri: Organik Tarım Modeli

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, Turkey, 12 - 15 September 2017, vol.2, pp.1243-1250

Kurakçıl Bir Yaz Çiçeği: Eremurus (Eremurus spectabilis Bieb.)

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, Turkey, 12 - 15 September 2017, vol.2, pp.1174-1184

Önemli Bazı Sucul ve Yarısucul Çiçek Soğanlarının Tanıtımı, Kültürü ve Yararlanma Olanakları

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, Turkey, 12 - 15 September 2017, vol.2, pp.55-63

Doğal Karanfil Türlerinden Dianthus elegans var. cous’xxun Tohum ve Çelikle Çoğaltılması Üzerine Bir Araştırma

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2017, pp.104

Solucan Gübresi Üretim Süreci ve Tarımda Kullanımı

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli, Turkey, 12 - 15 September 2017, vol.2, pp.945-953 Sustainable Development

The Potential of Organic Laurel Production (Laurus nobilis L.) in the Mediterranean Region of Turkey

The 3rd International Symposium on Eurasian Biodiversity (SEAB2017), Minsk, Belarus, 5 - 08 July 2017, pp.65

Determination of pesticide Residues on Anise Seed (Pimpinella anisum L.)

The 3 rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk, Belarus, 5 - 08 July 2017 Sustainable Development

Determination of Pesticide Residues in Sweet Fennel Seed (Poeniculum vulgare Mill.) by LC- MS and GC-MS Chromatographies

III International Symposium on Horticulture in Europe, Chania / Girit, Greece, 17 - 21 October 2016, pp.181 Sustainable Development

A Study on Cut Flower Potential of Antalya

III International Symposium on Horticulture in Europe, Chania, Greece, 17 - 21 October 2016, pp.205

Determination of Pesticide Residues in Sweet Fennel Seed (Poeniculum vulgare Mill.) by LC- MS and GC-MS Chromatographies

III International Symposium on Horticulture in Europe, Chania / Girit, Greece, 17 - 21 October 2016, pp.181 Sustainable Development

III ınternational Symposium on Horticulture in Europe

ACTA, Chania, Greece, 17 - 21 October 2016, vol.42, no.2, pp.448-449

A Study on Cut Flower Potential of Antalya

III International Symposium on Horticulture in Europe, Chania /Girit, Greece, 17 - 21 October 2016, pp.273

A Study on Cut Flower Potential of Antalya

III International Symposium on Horticulture in Europe, Chania, Greece, 17 - 21 October 2016, pp.205

Türkiye Organik Üzümsü Meyve Yetiştiriciliğine Genel Bakış

ULUSLARARASI KATILIMLIV. ÜZÜMSÜ MEYVELER SEMPOZYUMU, 27 - 30 September 2016

Kurutulmuş Sebze ve Meyvelerin İç ve Dış Mekanda Süs Amaçlı Kullanımı

VI. Süs Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2016, pp.127

Kurutulmuş Sebze ve Meyvelerin İç ve Dış Mekanda Süs Amaçlı Kullanımı

VI. Süs Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2016, pp.127

Kurutulmuş Sebze ve Meyvelerin İç ve Dış Mekanda Süs Amaçlı Kullanımı

VI. Süs Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2016, pp.291-297

Antalya Kesme Çiçekçiliğinde Zamanlama (Timing) ve Uygulama Yöntemleri

VI. Süs Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2016, pp.383-387

Kesme Çiçek Sektöründe Organik Yetiştiriciliğin Önemi

Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, Rize, Turkey, 6 - 09 October 2015, pp.432-442

Kesme Çiçek Sektöründe Organik Yetiştiriciliğin Önemi

Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, Rize, Turkey, 6 - 09 October 2015, pp.432-442

Türkiye Florasındaki Erica Türlerinin Süs Bitkisi Olarak Değerlendirilmesi

V. Süs Bitkileri Kongresi, Yalova, Turkey, 6 - 09 May 2013, vol.2, pp.683-688

Effects of Pre-Sowing Treatments and Growing Media on Germination of Dianthus orientalis Adams. Seeds

11th International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya, Turkey, 28 March - 01 April 2012, vol.1002, pp.109-114 Sustainable Development identifier identifier

Sustainable Collection Of Laurel (Laurus Nobilis L.) Leaves In Antalya Province

3rd International Symposium on Sustainable Development, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 31 May - 01 June 2012, vol.3, pp.104-109

Importance Of Tissue Culture Techniques in Sustainablity of Endangerd Plant Species

3rd International Symposium on Sustainable Development, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 31 May - 01 June 2012, vol.3, pp.345-348

Importance Of Tissue Culture Techniques in Sustainablity of Endangerd Plant Species

3rd International Symposium on Sustainable Development, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 31 May - 01 June 2012, vol.3, pp.345-348

Researches on Protection, Propagation and Sustainable Usage of Native Bulbous Plants of Turkey

3rd International Symposium on Sustainable Development, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 31 May - 01 June 2012, vol.3, pp.100-104

Researches on Protection, Propagation and Sustainable Usage of Native Bulbous Plants of Turkey

3rd International Symposium on Sustainable Development, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 31 May - 01 June 2012, vol.3, pp.100-104

Effects of Temperatures, Growing Media and Seed Age on Germination of Dianthus calocephalus Boiss. Seeds

28th International Horticultural Congress on Science and Horticulture for People (IHC) / International Symposium on Greenhouse and Soilless Cultivation / International Symposium on Advances in Ornamentals, Landscape and Urban Horticulture, Lisbon, Portugal, 22 - 27 August 2010, vol.937, pp.421-425 Sustainable Development identifier identifier

Antalya Florasında Yetişen İki Dianthus Türü (Dianthus calocephalus Boiss. ve Dianthus orientalis Adams.)

Türkiye VI. Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 08 October 2011, pp.618-624

Effects of Pre Sowing Treatments on in vitro Germination of Two Dianthus Species Dianthus calocephalus Boiss and Dianthus orientalis Adams Seeds

VII. International Symposium on New Floricultural Crops, Buenos Aires, Argentina, 22 - 25 November 2011, pp.78 Sustainable Development

Kuru Çiçeklerin Farklı Değerlendirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma

IV. Süs Bitkileri Kongresi, Mersin, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.567-573

Graft compatibility between two cut rose cultivars and a dogrose (Rosa canina L.) rootstock

1st International Rose Hip Conference, Gümüşhane, Turkey, 7 - 10 September 2004, pp.143-147 identifier identifier

Possible uses of dogrose branches and rose hips for ornamental purposes

1st International Rose Hip Conference, Gümüşhane, Turkey, 7 - 10 September 2004, pp.97-99 identifier identifier

In vitro propagation of Dianthus elegans

5th Symposium ‘’In vitro Culture and Horticulture Breeding’’, Debrecen, Hungary, 12 - 14 September 2004, pp.162

Finike Kumluca Ovasının Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi

6. Ulusal Seracılık Sempozyumu, Fethiye-MUĞLA, Turkey, 5 - 07 September 2001, pp.173-178

Finike-Kumluca Ovasının Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi

6. Ulusal Seracılık Sempozyumu, Muğla, Turkey, 5 - 07 September 2001, pp.173-178

Antalya Yöresinde Gül Yetiştiriciliği ve Sorunlarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma

Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 October 1992, vol.2, pp.709-712

Bazı Önemli Gül Çeşitlerinin Antalya Koşullarında Büyüme ve Gelişme Özelliklerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma

Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 October 1992, vol.2, pp.667-670

Bazı Önemli Gül Çeşitlerinin Antalya Koşullarında Büyüme ve Gelişme Özelliklerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma

Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 October 1992, vol.2, pp.667-670

Other Publications