Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of Physical Education Teachers Candidates’ Levels of Narcissism

8th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science (8th APCESS) 2017, Bangkok, Thailand, 14 - 16 June 2017

Cumhuriyet Dönemi Fotoğraflarında Beden Eğitimi Dersi

Erpa Uluslararası Eğitim Kongreleri, Atina, Greece, 4 - 07 June 2015

Bir Yıllık Mesleki Deneyimi Olan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Algılarının İncelenmesi

Beden Eğitimi Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 - 27 January 2015

Draw a Physical Education Lesson Bir Beden Eğitimi Dersi Çiz

13. Spor Uluslararsı Spor Bilimleri Kongresi, 7 - 09 November 2014

Gender in the Pictures of Students Related to the Physical Education Classes

IAPESGW Internatıonal Gender and Sport Symposium, 4 - 05 September 2014

Sport Change My World Adolescent Views About Sports Physical Activity and Play in 3 Cities in Turkey

13th Biennial Conference of European Association for Research on Adolescence, 29 August - 01 September 2012

Books & Book Chapters

Yağlı Güreş: Küreselleştiremediklerimizden misiniz?

in: Küreselleşme ve Spor, Doç. Dr. Ayhan Daver-Doç. Dr. Ercüment Erdoğan, Editor, Nobel Kitap, Ankara, pp.299-309, 2022

İşbirlikli Öğretim Modeli

in: Model Temelli Beden Eğitimi Öğretimi, A. Dilşad Mirzeoğlu, Editor, Spor Yayınevi ve Kitapevi, Ankara, pp.79-108, 2017

Beden Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitabı

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2007

Episodes in the Encyclopedia

Kamu Politikaları Ansiklopedisi

Nobel Yayınevi, pp.335-337, 2016

Metrics

Publication

66

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Thesis Advisory

4

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals