Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Evliliğe İlişkin Türk Televizyon Programları Sosyolojik Analizi

Ekev , vol.16, no.51, pp.31-44, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ANTALYA KIRSALINDA DİNİ YAŞAM

ULUSLARARASI ANTALYA KONGRESİ, Antalya, Turkey, 1 - 03 March 2018, vol.1, pp.106-107

Birlikte Yaşama Ekseninde İslâm’da Ötekilik Anlayışı: Farklılık (Anlamlı Ötekilik) ve “Ötekilik”

ŞANLIURFA ULUSLARARASI X. KUTLU DOĞUM SEMPOZYUMU “HZ. PEYGAMBER, TEVHİD VE VAHDET”, Şanlıurfa, Turkey, 21 April 2016, pp.131-138

Türk Sineması “Alan”ında Din’in Kullanımına İlişkin (Seküler) Habitus Tavırlar

Uluslararası Sinema ve Din Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 24 May 2015, pp.451-461

Toplumsal yaşamda farkli gruplarin bakişlarini etkileyen bilgi kaynaklari

INTE INTERNATİONAL CONFERANCA ON NEW HORIZONS IN EDUCATION, Paris, France, 25 - 27 June 2014, vol.5, no.5, pp.139-144

Değer Kavramının Toplumsal ve Bireysel İşlevi Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme

Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşasıSempozyumu, Erzurum, Turkey, 19 - 21 June 2014, vol.3, pp.95-104

BİRLİKTE YAŞAMA PERSPEKTİFİNDE TÜRK TOPLUMUN ALEVİLERE BAKIŞI VE ALEVİLERİN DİĞER GRUPLARLA SOSYAL İLİŞKİDEKİ ÖNCELİKLERİ

Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, Bingöl, Turkey, 3 - 05 October 2013, pp.139-143

Books & Book Chapters

DİJİTAL İMKÂNLARIN İRŞAD FAALİYETİNDE KULLANIMI

in: PEYGAMBERİMİZ CAMİ VE İRŞAD, , Editor, Dini Yayınlar, pp.123-139, 2022

Sosyolojik Teori ve Din

in: Din Sosyolojisi, Özcan Güngör-Rıdvan Şimşek, Editor, Lisans Yayıncılık, pp.135-174, 2020

Antalya Kırsalında Dini Yaşam

in: Antalya Kitabı, Bedia Koçakoğlu, Bahset Karslı, Demet Sustam, Zehra Sula, Editor, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Antalya, pp.834-845, 2018

Other Publications

Metrics

Publication

34

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

5

Thesis Advisory

7

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals