TÜRK SİNEMASI VE DİN: P. BOURDİEU'NUN ALAN VE HABİTUS KAVRAMLARI BAĞLAMINDA SİNEMANIN ARAÇSALLAŞTIRILMASI


KARSLI B.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, vol.9, no.46, pp.945-955, 2016 (Peer-Reviewed Journal)