Prof. MEHMET BİLGEN


Faculty of Agriculture, Department of Field Crops

Department of Field Crops


Research Areas: Agricultural Sciences, Agriculture, Infield Plants, Forage Crops (bluegrasses, orchard grass, timothy, sedges, etc.)

Email: bilgen@akdeniz.edu.tr
Office Phone: +90 242 310 2494 Extension: 2494
Fax Phone: +90 242 227 4564
Web: https://avesis.akdeniz.edu.tr/bilgen
Office: Ziraat Fakültesi I. Blok
Address: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ANTALYA

Metrics

Publication

82

Citation (WoS)

101

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

102

H-Index (Scopus)

5

Project

12

Thesis Advisory

10

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1991 - 1996

1991 - 1996

Doctorate

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Turkey

1988 - 1991

1988 - 1991

Postgraduate

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Turkey

1983 - 1987

1983 - 1987

Undergraduate

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Turkey

Dissertations

1996

1996

Doctorate

Antalya Ovası Koşullarında İklim Faktörlerinin, Mısırda (Zea Mays L.) Gelişme Ve Verim Fizyolojisi Üzerine Etkileri .

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

1991

1991

Postgraduate

Antalya Bölgesinde Mısırın Üç Değişik Baklagil İle Birlikte Yetiştirilme Olanakları Üzerinde Araştırmalar

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Agricultural Sciences

Agriculture

Infield Plants

Forage Crops (bluegrasses, orchard grass, timothy, sedges, etc.)

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Professor

Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops

2008 - 2015

2008 - 2015

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops

1999 - 2008

1999 - 2008

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops

1997 - 1999

1997 - 1999

Lecturer PhD

Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops

1996 - 1997

1996 - 1997

Research Assistant PhD

Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops

1988 - 1996

1988 - 1996

Research Assistant

Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops

Managerial Experience

2017 - 2020

2017 - 2020

Head of Department

Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops

2006 - 2008

2006 - 2008

Head of Department

Akdeniz University, Enformatik Bölümü

2004 - 2008

2004 - 2008

Head of Informatics Commission

Akdeniz University, Faculty of Agriculture

2005 - 2006

2005 - 2006

Rectorate Commissioner

Akdeniz University, Yaz Okulu Eşgüdüm Kurulu Üyesi

1999 - 2000

1999 - 2000

Member of IT Commission

Akdeniz University, Faculty of Agriculture

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Tarımda Bilgi İşlem Teknolojileri

Doctorate

Doctorate

Biyoinformatik

Undergraduate

Undergraduate

Tarımda Bilişim Teknolojileri

Postgraduate

Postgraduate

Çayır-Mera Ölçüm Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Doğal Çevrenin Korunması

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Çalışması II

Undergraduate

Undergraduate

Araştırma ve Deneme Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Çayır-Mera Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Çalışması I

Postgraduate

Postgraduate

Arı Bitkileri ve Arı Meraları

Doctorate

Doctorate

Vejetasyon Ölçümlerinde Yeni Yönt.

Doctorate

Doctorate

Tarımda İleri Bigisayar Kullanımı

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Maş Fasulyesi [Vigna radiata (L.) Wilczek] Tohumlarının Çimlenmesinde Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Etkisi

BAŞ S., ÇANCI H., BİLGEN M.

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Aydın, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.-

2018

2018

Maş Fasulyesi [Vigna radiata (L.) Wilczek] Tohumlarının Çimlenmesinde Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Etkisi

BAŞ S., ÇANCI H., BİLGEN M.

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Aydın, Turkey, 26 - 28 October 2018, vol.-

2018

2018

Farklı Tuz Konsantrasyonun Maş Fasulyesinin [Vigna radiata (L.) Wilczek] Çimlenmesi Üzerine Etkileri

BAŞ S., ÇANCI H., BİLGEN M.

Uluslararası Katılımlı 6. Tohumculuk Kongresi, Niğde, Turkey, 10 - 13 September 2018, vol.-

2018

2018

Farklı Tuz Konsantrasyonun Maş Fasulyesinin [Vigna radiata (L.) Wilczek] Çimlenmesi Üzerine Etkileri

BAŞ S., ÇANCI H., BİLGEN M.

Uluslararası Katılımlı 6. Tohumculuk Kongresi, Niğde, Turkey, 10 - 13 September 2018, vol.-

2017

2017

The Effect on Germination and Early Stage Development in (Agropyron Cristatum (L.) Gaert.), of Different Salt Concentrations.

BİLGEN M., DELİBALTA Z., ÖZYİĞİT Y.

VIII. Internatıonal Symposıum On Ecology And EnvıronmentalProblems, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017

2017

2017

Effect of Global Climate Changes onRangelands

BİLGEN M., DELİBALTA Z., ÖZYİĞİT Y.

VIII. Internatinal Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017 Sustainable Development

2017

2017

The Effect of Lead on Germination and Seedling Growth of Some Forage Crops

DELİBALTA Z., BİLGEN M., ÖZYİĞİT Y.

ISEEP-2017 VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.101 Sustainable Development

2017

2017

Yonca (Medicago sativa L.)’da Uzaktan Algılama Yöntemi İle Azot Oranlarının Tahmin Edilebilirliği

ÖZYİĞİT Y., BİLGEN M.

Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.1

2017

2017

Yonca (Medicago sativa L.)’da Uzaktan Algılama Yöntemi İle Azot Oranlarının Tahmin Edilebilirliği

ÖZYİĞİT Y., BİLGEN M.

Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.241

2015

2015

Çalı Meralarında Gençleştirme İşleminin Bitki Gelişimine Etkisi

UYSAL A., BİLGEN M., ÖZYİĞİT Y.

Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 7 - 10 September 2015, vol.1, pp.1-4

2015

2015

Çalı Meralarında Gençleştirme İşleminin Bitki Gelişimine Etkisi

UYSAL A., BİLGEN M., ÖZYİĞİT Y.

Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 7 - 10 September 2015, vol.1, pp.55-58

2014

2014

Cytosine DNA methylation in plants: a comparative study of in silico and in vitro

İNCE A. G., KARACA M., BİLGEN M.

Global Biotechnology Congress, Boston, United States Of America, 16 - 19 June 2014, pp.1-285

2014

2014

Cytosine DNA methylation in plants: a comparative study of in silico and in vitro

İNCE A. G., KARACA M., BİLGEN M.

Global Biotechnology Congress, Boston, United States Of America, 16 - 19 June 2014, pp.1-285

2012

2012

Pasture Improvement Programs Carried Out on Some Coastal Pastures and Highland Ranges of Antalya

ÇÜREK M., ERDURMUŞ C., ÇEÇEN S., AYDINOĞLU B., BİLGEN M., ÇAKMAKÇI S.

OPTIONS MEDITERRANEENNES: New Approaches for Grassland Research in a Context of Climate and Socio-economic Changes, Samsun, Turkey, 3 - 06 October 2012, pp.343-347

2011

2011

New Utility Tools for Tandem Repeat Data Mining

BİLGEN M., İNCE A. G., ONUS A. N., KARACA M.

5. Plant Genomics Europen Meetings, Venice, Italy, 11 - 14 October 2011, pp.167

2011

2011

Yeşil Artıkları Hayvan Yemi Olarak Kullanılabilecek Bazı Tarla Bitkileri

ÖZYİĞİT Y., BİLGEN M.

Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi,, Bursa, Turkey, 15 September 2011, pp.2000-2003

2011

2011

Yem Bezelyesinde (Pisum sativum L.) Spektral Yansıma Değerlerinin Azot Tayininde Kullanımı

ÖZYİĞİT Y., BİLGEN M.

Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi,, Bursa, Turkey, 12 - 15 September 2011, pp.1994-1999

2011

2011

Yeşil Artıkları Hayvan Yemi Olarak Kullanılabilecek Bazı Tarla Bitkileri

ÖZYİĞİT Y., BİLGEN M.

Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi,, Bursa, Turkey, 12 - 15 September 2011, pp.2000-2003

2011

2011

Yem Bezelyesinde (Pisum sativum L.) Spektral Yansıma Değerlerinin Azot Tayininde Kullanımı

ÖZYİĞİT Y., BİLGEN M.

Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi,, Bursa, Turkey, 12 - 15 September 2011, pp.1994-1999

2007

2007

Antalya ilinde bulunan ve tıbbi-aromatik değeri olan arı bitkileri

BİLGEN M., ÖZYİĞİT Y.

Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 June 2007, pp.562-565

2007

2007

Antalya ilinde bulunan ve tıbbi-aromatik değeri olan arı bitkileri

BİLGEN M., ÖZYİĞİT Y.

Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 June 2007, pp.562-565

2007

2007

Survey of medicinal and aromatic plants in Antalya – Turkey

BİLGEN M., ÖZYİĞİT Y., eren Ö.

Plant Genetic Resources and their Exploitation in the Plant Breeding for Food and Agriculture, 18th EUCARPIA Genetic Resources Section Meeting, Piestany, Slovakia, 23 - 26 May 2007, pp.73

2006

2006

In silico data mining for development of Capsicum microsatellites

İNCE A. G., ONUS A. N., ELMASULU S., BİLGEN M., KARACA M.

3rd Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, Bursa, Turkey, 6 - 10 September 2006, pp.123-126 identifier identifier

2006

2006

New utility tools for tandem repeat data mining

BİLGEN M., İNCE A. G., ONUS A. N., KARACA M.

5. Plant Genomics Europen meeting, Venice, Italy, 11 October - 14 November 2006, pp.167

2011

2011

New Utility Tools for Tandem Repeat Data Mining

Bilgen M., İnce A. G., Onus A. N., Karaca M.

5. Plant Genomics Europen Meetings, Venice, Italy, 11 - 14 October 2011, pp.167

2006

2006

Uzaktan Algılama Yöntemlerinin Bitkilerdeki Besin Eksikliklerinin Belirlenmesinde Kullanımı

ÖZYİĞİT Y., BİLGEN M.

18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 26 - 30 June 2006, pp.138

2006

2006

Uzaktan Algılama Yöntemlerinin Bitkilerdeki Besin Eksikliklerinin Belirlenmesinde Kullanımı

ÖZYİĞİT Y., BİLGEN M.

18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 26 - 30 June 2006, pp.138

2005

2005

Wild Relatives of Cool Season Food Legumes in Turkey: Ecology and Distribution

BİLGEN M., ÇANCI H., TOKER C.

4th International Food Legumes Research Conference (IFLRC-IV), New Delhi, India, 18 - 22 October 2005, pp.649-657

2005

2005

Development of Utilities for TRA and E-TRA in Sililco Mining Programs: ORGMINER and KEYWORD FINDER

KARACA M., BİLGEN M., İNCE A. G., ONUS A. N.

6. International Symposium in the Series Recent Advances in plant Biotechnology: From Laboratory to Business., Ceske Budejovice, Czech Republic, 12 - 16 September 2005, pp.43

2005

2005

Antalya İlindeki Doğal Meralarda Yayılış Gösteren Yabancı Otların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

ÖZYİĞİT Y., BİLGEN M.

Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 September 2005, pp.741-744

2005

2005

Antalya İlindeki Doğal Meralarda Yayılış Gösteren Yabancı Otların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

ÖZYİĞİT Y., BİLGEN M.

Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 September 2005, pp.741-744

2003

2003

Antalya İli Tekirova-Phaselis Beldesindeki Arı Bitkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

BİLGEN M., ÖZYİĞİT Y.

Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 13 - 17 October 2003, vol.1, pp.565-567

2003

2003

Antalya ili Tekirova-Phaselis beldesindeki arı bitkilerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

BİLGEN M., ÖZYİĞİT Y.

Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 13 - 17 October 2003, pp.565-567

1999

1999

Arı Otunda (Phacelia tanacetifolia) Farklı Ekim Zamanlarının Çiçeklenme Özellikleri Üzerine Etkisi

BİLGEN M.

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Adana, Turkey, 15 - 20 November 1999, vol.3, pp.312-317

1996

1996

Antalya Ovası Koşullarında Mısırın Üç Değişik Baklagil ile Birlikte Yetiştirilme Olanakları Üzerinde Araştırmalar

BİLGEN M., TANSI V., SAĞLAMTİMUR T.

Türkiye 3. Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 19 June 1996, vol.1, pp.379-387

1992

1992

Batı Akdeniz Bölgesi'nde Tarla Bitkileri Tarımı

YÜCE S., TURGUT İ., ÇAĞIRGAN M. İ., ÇAKMAKÇI S., BAYDAR H., BİLGEN M.

Batı Akdeniz Bölgesi I. Tarım Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 06 May 1992, vol.1, pp.88-92

1992

1992

Batı Akdeniz Bölgesi'nde Tarla Bitkileri Tarımı

YÜCE S., TURGUT İ., ÇAĞIRGAN M. İ., ÇAKMAKÇI S., BAYDAR H., BİLGEN M.

Batı Akdeniz Bölgesi I. Tarım Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 06 May 1992, vol.1, pp.88-92

Books & Book Chapters

2008

2008

TÜRKİYE'NİN ÇAYIR VE MERA BİTKİLERİ

ÇAKMAKÇI S., BİLGEN M., SÜMBÜL H., AKSOY A.

in: TÜRKİYE'NİN ÇAYIR VE MERA BİTKİLERİ, YUNUS SERİN, Editor, Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı, Ankara, pp.27-396, 2008

Scientific Refereeing

November 2015

November 2015

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Other Indexed Journal

June 2015

June 2015

Project Supported by Higher Education Institutions

April 2014

April 2014

Derim

National Scientific Refreed Journal

March 2014

March 2014

Akd.Ü. Ziraat Fak. Der.

National Scientific Refreed Journal

March 2013

March 2013

Project Supported by Higher Education Institutions

May 2011

May 2011

Project Supported by Higher Education Institutions

January 2011

January 2011

GOP Ü. Ziraat Fak. Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2009

January 2009

Akd.Ü. Ziraat Fak. Der.

National Scientific Refreed Journal

January 2009

January 2009

Turkish Journal of Agriculture and Forestry

SCI Journal

January 2007

January 2007

Revista Científica UDO Agrícola

Other journals

Awards

September 2014

September 2014

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı

TÜBİTAK

March 2012

March 2012

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı

TÜBİTAK

February 2008

February 2008

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı

TÜBİTAKCongress and Symposium Activities

01 September 2015 - 01 September 2015

01 September 2015 - 01 September 2015

Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi

Attendee

Çanakkale-Turkey

01 September 2011 - 01 September 2011

01 September 2011 - 01 September 2011

Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi

Attendee

Bursa-Turkey

01 June 2007 - 01 June 2007

01 June 2007 - 01 June 2007

Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi

Attendee

Erzurum-Turkey

01 October 2006 - 01 October 2006

01 October 2006 - 01 October 2006

5. Plant Genomics Europen Meetings

Attendee

Venezia-Italy

01 November 2005 - 01 November 2005

01 November 2005 - 01 November 2005

4. International Food Legumes Research Conference

Attendee

Dehri-India

01 June 2005 - 01 June 2005

01 June 2005 - 01 June 2005

Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 August 2004 - 01 August 2004

01 August 2004 - 01 August 2004

Federation of European Societies of Plant Biology 14. Congress

Attendee

Kraków-Poland

01 June 2003 - 01 June 2003

01 June 2003 - 01 June 2003

Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi

Attendee

Diyarbakır-Turkey

01 June 1999 - 01 June 1999

01 June 1999 - 01 June 1999

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi

Attendee

Adana-Turkey

01 July 1991 - 01 July 1991

01 July 1991 - 01 July 1991

Türkiye III. Çayır-Mera Yembitkileri Kongresi

Attendee

İzmir-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 101

h-index (WOS): 4

Jury Memberships

March-2014

March 2014

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Tarla Bitkileri ABD

February-2014

February 2014

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Tarla Bitkileri ABD

April-2012

April 2012

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Bahçe Bitkileri ABD

March-2011

March 2011

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Bahçe Bitkileri ABD

April-2006

April 2006

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Tarla Bitkileri ABD

July-2005

July 2005

Doctorate

Tez Savunma Jürisi - Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Tarla Bitkileri ABD

January-2005

January 2005

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Tarla Bitkileri ABD

August-2003

August 2003

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Tarla Bitkileri ABD