Education Information

2018 - Continues

2018 - Continues

Doctorate

Akdeniz University, Institute Of Educational Sciences, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Turkey

2015 - 2018

2015 - 2018

Postgraduate

Akdeniz University, Institute Of Educational Sciences, Türkçe Eğitimi, Turkey

2012 - 2015

2012 - 2015

Undergraduate

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Edebiyat, Turkey

2010 - 2014

2010 - 2014

Undergraduate

Necmettin Erbakan University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

2018

2018

Postgraduate

ÇEVRİMİÇİ OYUNLARIN TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Akdeniz University, Faculty of Education, Türkçe Eğitimi

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Education in Turkish Language and Literature, Education in Turkish Language, Teacher Training

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Research Assistant

Akdeniz University, Faculty Of Education, Turkish And Social Sciences Education

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Türkçe Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu ve Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

ŞİMŞEK B. , DİREKCİ B. , KOPARAN B.

Turkish Academic Research Review - Türk Akademik Araştırmalar Dergisi [TARR], vol.6, no.3, pp.882-902, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2020

2020

TÜRKÇE EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN DEĞERLER EĞİTİMİ TEZLERİNİN İNCELENMESİ

DİREKCİ B. , AKBULUT S. , ŞİMŞEK B.

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN, vol.12, no.2, pp.117-140, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ

DİREKCİ B. , ŞİMŞEK B. , Ayvallı M.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.56, pp.272-291, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENME SÜRECİNDE KÜLTÜR AKTARIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

DİREKCİ B. , ŞİMŞEK B. , AKBULUT S.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.22, pp.278-293, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Okul Müdürlerinin Gözünden “Okul 2023” Projesinin İncelenmesi

CANBULAT M. , DİREKCİ B., AKBULUT S. , ÇORAPÇIGİL A. , TEZCİ İ. H. , ŞİMŞEK E. E. , et al.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.20, no.1, pp.570-583, 2020 (International Refereed University Journal)

2020

2020

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Türkçe Etkinliklerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

ŞİMŞEK E. E. , ŞİMŞEK B.

Turkish Studies - Educational Sciences, vol.15, no.3, pp.2085-2100, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

In-game language usages of students playing online games: The sample of League of Legends

ŞİMŞEK B. , DİREKCİ B.

İlköğretim Online, vol.19, pp.2042-2052, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

2020

2020

Investigating the School 2023 Project through the Lens of Teachers: A Case Study

CANBULAT M. , DİREKCİ B. , ŞİMŞEK E. E. , ŞİMŞEK B.

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.2020, no.89, pp.137-158, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

2019

2019

The Investigation of the Relationship between Online Games and Acquisition of Turkish Vocabulary

ŞİMŞEK B. , DİREKCİ B.

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, vol.12, no.3, pp.69-88, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

2019

2019

TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2018) VE ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIK BECERİLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

DİREKCİ B. , AKBULUT S. , ŞİMŞEK B.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.16, pp.797-813, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Teknoloji Tabanlı Türkçe Öğretimi Sürecinin Etkinlik Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi

Direkci B., BAL M. , Şimşek B.

International Journal of Language Academy, no.5, pp.373-389, 2017 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

TÜRKİYE’DE EĞİTİM ALAN SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN OKULA UYUM SÜREÇLERİNDE TÜRKÇE YETERLİKLERİNİN ÖNEMİ

Şimşek B.

INCES Uluslararası Bilim Kültür ve Eğitim Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 October 2021, pp.59

2021

2021

1944’TEN 2011’E TDK TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE “A” MADDESİNDE YER ALAN ALINTI KELİMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME

DİREKCİ B. , AKBULUT S. , ŞİMŞEK B.

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kıbrıs, Turkey, 01 September 2021

2019

2019

Türkçe Derslerinde Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Kullanımının Uzman veÖğretmen Görüşleri Bağlamında İncelenmesi

CANBULAT M. , AKBULUT S. , ŞİMŞEK B.

XI. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Samsun, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.1465-1475

2019

2019

Çevrimiçi Oyun Oynayan Öğrencilerin Oyun İçi Dil Kullanımları

ŞİMŞEK B. , DİREKCİ B.

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.252

2019

2019

MUSTAFA ÇANKAYA’NIN ESERLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

DİREKCİ B. , UTKU İ. E. , ŞİMŞEK B.

V INES HUMAN AND CIVILIZATION CONGRESS FROM PAST TO FUTURE, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019

2018

2018

İBRADI AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜNE KATKILAR

DİREKCİ B. , ŞİMŞEK B. , kayasandık e. , KOPARAN B.

III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 5 - 06 October 2018

2018

2018

İBRADI (ANTALYA) YER ADLARI

DİREKCİ B., CANBULAT M. , ŞİMŞEK B.

III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 5 - 06 October 2018

2017

2017

Tûtî-nâme Rodos Nühası

DİREKCİ B. , GÜLMEZ M. , ŞİMŞEK B.

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 26 November 2017, pp.206

2017

2017

TÜRKÇENİN REKLAMLARDA KULLANILAN SÖZ VARLIĞI

DİREKCİ B. , ŞİMŞEK B. , KOPARAN B.

II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS 2017, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.406

2017

2017

Developing a Scale for Students’ Attitudes towards their Mother-tongue

DİREKCİ B., ASMA B., ŞİMŞEK B.

3. International Symposium on Language Education and Teaching, Roma, Italy, 20 - 23 April 2017

2017

2017

Examining Internationalization Status of Scientific Papers in Turkey: Akdeniz University Case

DİREKCİ B., ŞİMŞEK B. , ASMA B.

8th International Graduate Education Symposium, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 11 - 12 May 2017, pp.1

2017

2017

Developing a Scale for Students’ Attitudes Towards Their Mother-tongue

DİREKCİ B., ASMA B. , ŞİMŞEK B.

ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Roma, Italy, 20 - 23 April 2017, pp.60-61

2017

2017

Medya Dilinde Türkçenin Söz Varlığı

DİREKCİ B., ŞİMŞEK B. , Koparan B.

ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Roma, Italy, 20 - 23 April 2017, pp.130

2016

2016

EKOELEŞTİREL YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ İNCELENMESİ

DİREKCİ B. , ŞİMŞEK B.

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.438

2016

2016

Teknoloji Tabanlı Türkçe Öğretimi Sürecinin Etkinlik Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi

DİREKCİ B., BAL M. , ŞİMŞEK B.

9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı, Burdur, Turkey, 6 - 08 October 2016

Books & Book Chapters

2021

2021

TÜRKİYE’DE EĞİTİM ALAN SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN OKULA UYUM SÜREÇLERİNDE TÜRKÇE YETERLİKLERİNİN ÖNEMİ

DİREKCİ B. , ŞİMŞEK B. , AKBULUT S.

in: Akademik Araştırmalar 2021 (Cilt 2), Prof. Dr. Erdal Hamarta, Prof. Dr. Coşkun Arslan, Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi, Doç. Dr. Mustafa Uslu, Editor, Çizgi Kitapevi, Konya, pp.309-317, 2021

2021

2021

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÖK DEĞERLERE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

DİREKCİ B. , AKBULUT S. , ŞİMŞEK B.

in: Prof. Dr. Orhan Yavuz Armağanı, Doç. Dr. Bekir DİREKCİ Doç. Dr. Mehmet YASTI Doç. Dr. Mevlüt GÜLMEZ Dr. Öğr. Üyesi Fatih Numan KÜÇÜKBALLI, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.161-190, 2021

2020

2020

Dönüşüm (Franz Kafka)

Şimşek B. (Editor)

Palet Yayınları, Konya, 2020

Artistic Activity

December 2017

December 2017

II. YENİLİKÇİ EĞİTİMDE YARATICI MATERYAL SERGİSİ/YARIŞMASI

ŞİMŞEK B.Edit Congress and Symposium Activities

2019

2019

V INES HUMAN AND CIVILIZATION CONGRESS FROM PAST TO FUTURE

Attendee

Antalya-Turkey

2018

2018

III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi

Attendee

Kyyiv-Ukraine

2018

2018

V th International Eurasian Educational Research Congress

Attendee

Antalya-Turkey

2017

2017

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

2017

2017

II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

Attendee

Antalya-Turkey

2017

2017

Creative InternPrize

Attendee

Athens-Greece

2017

2017

8th International Graduate Education Symposium

Attendee

Lefkoşa-Cyprus (Kktc)

2017

2017

ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu

Attendee

Roma-Italy

2016

2016

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS

Attendee

Antalya-Turkey

2016

2016

9.Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı

Attendee

Burdur-Turkey