Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect of Distillers Dried Grains with Solubles (DDGS) on Skin and Fillet Colouration of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)

1st World Conference on Innovative Animal Nutrition and Feeding (WIANF), Budapeşte, Hungary, 15 - 17 October 2015, pp.106-107

Balık yemlerinde kurutulmuş damıtma kalıntıları ve çözünür maddeleri (DDGS) ve besinsel özellikleri

2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi,, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.445

Comparison of Aquaculture Production of Turkey and European Union

World Aquaculture Adelaide 2014, Adelaide, Australia, 7 - 11 June 2014, vol.1, no.1, pp.1

Comparison of Aquaculture Production of Turkey and European Union

World Aquaculture Adelaide 2014, Adelaide, Australia, 7 - 11 June 2014, vol.1, no.1, pp.1

Sazan (Cyprinus carpio) Yavrusunun Büyüme Performansı ve Yağ Asit Kompozisyonu Üzerine Tavuk Kesim Atıkları Ununun Etkisi

Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu (FABA), Erzurum, Turkey, 30 June - 01 July 2013, pp.401-402

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Tilapia Alternatif Tür Olabiir mi?

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı: Ulusal Eylem Planı, İstanbul, Turkey, 12 - 14 June 2013

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Tilapia Alternatif Tür Olabilir Mi?

Türkiye İstilacı Türleri Çalıştayı: Ulusal Eylem Planı, İstanbul, Turkey, 12 - 14 June 2013, pp.22

Japon Balıkları (Carassius auratus) Yeminde Farklı Oranlarda Bira Mayası (Saccharomyces cerevisiae) Kullanımının Büyüme ve Gelişme Üzerine Etkisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Ed. Fak., Biyoloji Bölümü, FABA 2012, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 21 - 24 November 2012, pp.30

Balık Yemlerinde Alternatif Protein Kaynağı Olarak Kurutulmuş Damıtma Çözünürlü Danelerinin (DDGS) Kullanımı

V. FHABESAS ‘'Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu", Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2012, pp.100

Aminoasit İlaveli Tavuk Kesim Atıkları Ununun Sazan (Cyprinus carpio L. 1758) Yavrusunun Büyüme Performansı Üzerine Etkisi

Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksek Okulu, II. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, Yalova, Turkey, 11 - 12 October 2012, pp.1

Use of By-Catch Fishmeal as Ingredient in Diets for Common Carp Fry, Cyprinus carpio

AQUA 2012, Global Aquaculture Securing Our Future, Prague, Czech Republic, 1 - 07 September 2012, pp.437 Sustainable Development

Use of By-Catch Fishmeal as Ingredient in Diets for Common Carp Fry, Cyprinus carpio

AQUA 2012, Global Aquaculture Securing Our Future, Prague, Czech Republic, 1 - 07 September 2012, pp.437

Use of By-Catch Fishmeal as Ingredient in Diets for Common Carp Fry, Cyprinus carpio

AQUA 2012, Global Aquaculture Securing Our Future, Prague, Czech Republic, 1 - 07 September 2012, pp.437

Lisin, Metiyonin Ve Treonin İlave Edilmiş Tavuk Kesim Atıkları Ununun Tilapia (Oreochromis Niloticus) Yavrusunun Büyüme Performansı Üzerine Etkisi

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2011, pp.306

Antalya Körfezinden Yakalanan Iskarta Balıkların Tilapia (Oreochromis niloticus L. 1758) Yavru Yemlerinde Değerlendirilmesi

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2011, pp.70

Lisin, Metiyonin ve Treonin İlave Edilmiş Tavuk Kesim Atıkları Ununun Tilapia (Oreochromis niloticus) Yavrusunun Büyüme Performansı Üzerine Etkisi

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2011, pp.306

Metrics

Publication

82

Citation (WoS)

103

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

212

H-Index (Scopus)

8

Project

7

Thesis Advisory

2

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals