Asst. Prof. AYTEN YAĞMUR


Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Labor Economics and Industrial Relations

Department of Labor Economics


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Economics, Economic Policy, Theory of Economy

Email: aytenyagmur@akdeniz.edu.tr
Web: https://avesis.akdeniz.edu.tr/aytenyagmur
Office: Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Address: Akdeniz Üniversitesi ANTALYA

Metrics

Publication

43

Citation (Scholar)

8

H-Index (Scholar)

1

Thesis Advisory

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2010 - 2015

2010 - 2015

Doctorate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, İktisat Abd, Turkey

2006 - 2009

2006 - 2009

Postgraduate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, İktisat Abd, Turkey

2001 - 2006

2001 - 2006

Undergraduate

Selcuk University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İşletme, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

Sosyal Sermayenin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Konya-Karaman Örneği

Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

2009

2009

Postgraduate

İstihdam Edilebilirlik Açısından Eğitim İstihdam İlişkisi Konya İmalatSanayi Örneği Sustainable Development

Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Economics

Economic Policy

Theory of Economy

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Labor Economics and Industrial Relations

2017 - 2019

2017 - 2019

Assistant Professor

Akdeniz University, Serik Faculty of Business Administration, Department of Economics and Finance

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Akdeniz University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Labor Economics and Industrial Relations

2022 - Continues

2022 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Akdeniz University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Labor Economics and Industrial Relations

2021 - Continues

2021 - Continues

Deputy Head of Department

Akdeniz University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Labor Economics and Industrial Relations

2017 - 2020

2017 - 2020

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Akdeniz University, Serik Faculty of Business Administration, Department of Economics and Finance

2017 - 2020

2017 - 2020

Vice Dean

Akdeniz University, Serik İşletme Fkültesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İstihdam ve İşsizlik

Undergraduate

Undergraduate

İktisata Giriş II

Undergraduate

Undergraduate

İktidata Giriş I

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Ekonomisi (i.Ö)

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Maliyesi I

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Ekonomisi

Postgraduate

Postgraduate

Kalkınma Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Ekonomi Politikası Teorisi ve uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

İktisadi Düşünceler Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Ekonomisi

Undergraduate

Undergraduate

Toplu Pazarlık Ekonomisi

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Maliyesi II

Doctorate

Doctorate

Çalışma İlişkilerinde Kadın

Undergraduate

Undergraduate

İktisadi Düşünceler Tarihi

Doctorate

Doctorate

Kalkınma ve Sosyal Politika

Undergraduate

Undergraduate

Para Teorisi ve Politikası

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Maliyesi II

Undergraduate

Undergraduate

Para Teorisi ve Politikası (İ.Ö)

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Maliyesi I (İ.Ö)

Undergraduate

Undergraduate

Toplu Pazarlık Ekonomisi (İ.Ö)

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Maliyesi II

Undergraduate

Undergraduate

Seminer II

Undergraduate

Undergraduate

Mikro İktisat

Undergraduate

Undergraduate

İktisadi Düşünceler Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Ekonomisi

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası İktisat

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Mliyesi I (i.ö)

Doctorate

Doctorate

Kalkınma ve Sosyal Politika

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Ekonomisi (i.Ö)

Undergraduate

Undergraduate

Ekonomi Politikası

Undergraduate

Undergraduate

Mikro İktisat II

Undergraduate

Undergraduate

İktisadi Düşünceler Tarihi (İ.Ö)

Postgraduate

Postgraduate

Kalkınma Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Türkiye Emek Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Kalkınma Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Ulusal ve Uluslar arası Kuruluşlar

Undergraduate

Undergraduate

Kriz Ekonomisi

Undergraduate

Undergraduate

Mikro İktisat

Undergraduate

Undergraduate

Makro İktisat

Undergraduate

Undergraduate

İktisata Giriş

Postgraduate

Postgraduate

İktisadi Gelişme İstihdam Analizi

Undergraduate

Undergraduate

İktisat Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Ekonomik Büyüme ve Kalkınma

Undergraduate

Undergraduate

Ekonomi ve Finans matematiği

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Green Job for a Sustainable World

Durmaz Ş., Çivilidağ A., Yağmur A.

I. ULUSLARARASI ÇEVRE, ENERJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Giresun, Turkey, 20 - 22 October 2022, pp.142-143

0

0

Dıgıtal Based Innovatıveness And Costumer Experiences On Tourism Marketing

ÖZİLHAN ÖZBEY D., ÇELİK P., YAĞMUR A.

8th International Conference Of Strategic Reserch On Scientific Studies And Education, Antalya, Turkey

2021

2021

Çalışma Hayatında Endüstri 4.0 ve yaşanan dönüşümler

Gürsoy S., YAĞMUR A.

5.International Paris Conference On Social Sciences, Paris, France, 7 - 08 February 2021, pp.111-112

2020

2020

Türkiye’den Almanya’ya İşçi Göçünün Sosyolojik ve Ekonomik Anlamda İncelemesi.

Gürsoy S., YAĞMUR A.

INTERNATIONAL EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends, Baku, Azerbaijan, 18 - 20 May 2020, pp.77

2020

2020

Türkiye’nin Uluslarası Ekonomi Kuruluşlarıyla İlişkileri: İMF İncelenmesi.

Gürsoy S., YAĞMUR A.

OECD STUDIES CONFERENCE ON POLITICAL SCIENCES & ECONOMY, Ankara, Turkey, 19 - 21 March 2020, pp.127-140

2018

2018

The Mediatıng Role Of Social Capital On The Link Between Tourizm And Sustaınable Urban Development : A Research ın Antalya cıty Turkey

YAĞMUR A., ÖZİLHAN ÖZBEY D., ÇELİK P.

9th International Conferance Of strategic Research On Scientific Studies And Education, Antalya, Turkey, 19 - 21 November 2018, pp.122

2018

2018

The Mediating Role of Social Capital on the Link between Tourism and Sustainable Urban Development: A Research in Antalya City, Turkey

YAĞMUR A., ÇELİK P., ÖZİLHAN ÖZBEY D.

9th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (9th ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2018

2018

2018

The effects Of Green Tourızm PracticesIn Eco-Friendly Hotels On Purchasıng Behavıours Of Consumers

ÖZİLHAN ÖZBEY D., ÇELİK P., YAĞMUR A.

8th International Conference Of Strategic Reserch On Scientific Studies And Education, Antalya, Turkey, 11 - 13 June 2018, pp.111

2018

2018

DIGITAL BASED INNOVATIVENESS AND COSTUMER EXPERIENCES ON TOURISM MARKETING

ÖZİLHAN ÖZBEY D., ÇELİK P., YAĞMUR A.

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education 2018, Antalya, Turkey, 11 - 13 May 2018

2018

2018

Düğün Turizmi: Antalya Hint Düğün Pazarına Ekonomik Bir Bakış

ÖZİLHAN ÖZBEY D., ÇELİK ÇAYLAK P., YAĞMUR A.

Innovation and Global Issiues in Social Sciences III, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.772-780

2018

2018

Weddıng Tourizm : An Economic Perspective on The Indian Wedding Market In Antalya Destination

ÇELİK P., ÖZİLHAN ÖZBEY D., YAĞMUR A.

Innovatıon and Global Issues in Social Sciences III, Antalya, Turkey, 26 - 29 March 2018, pp.772-780

2011

2011

An Applıcatıon on Educatıon -Employment Relatıonshıp ın Konya Manufacturıng Industry

Ay A., YAĞMUR A.

Labour Markets &Employment, Kocaeli, Turkey, 15 - 17 September 2011, pp.79

2011

2011

Global Krizin Konya İmalat Sanayi Üzerine Etkisi: Bir Anket Uygulaması

Ay A., Koçak İ., Erdoğan S., YAĞMUR A.

Üçüncü Yerel Ekonomiler Kongresi, Konya, Turkey, 26 - 28 May 2011, pp.380-395

Books & Book Chapters

2023

2023

Çalışma Ekonomisi Lisans ve Lisansüstü Programlarının değerlendirilmesi:Kalkınma Planları Üzerine Bir İnceleme

AKAR S., YAĞMUR A.

in: Sosyal Politika ve Çalışma İlişkilerinde Güncel Sorunlar : V, Muhammet Karataş, Editor, Turkuaz, Manisa, pp.119-136, 2023

2022

2022

Ekonomik Büyüme ve İstihdam

Yağmur A., Gürsoy S.

in: Türkiye'de İktisat Politikaları ve Ekonomik Büyüme (2000-2021), Nihat Altuntepe, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.191-206, 2022

2022

2022

Yaşlı Emeği

Durmaz Ş., Yağmur A., Kılıç E.

in: Emeğe Dair, Tolga Gül,Muhammet Hamdi Mücevher, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.181-199, 2022

2022

2022

KADINLARIN İŞGÜCÜ PİYASASINDA KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

Certel E., YAĞMUR A.

in: SOSYAL POLİTİKA VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNDE GÜNCEL SORUNLAR: IV, Dr. Öğr. Üyesi Ayten YAĞMUR, Editor, Paradigma Akademi Yayınevi, Çanakkale, pp.179-203, 2022

2021

2021

Kadınların ekonomideki yeri, eğitim- istihdam bağlantısında beşeri sermaye teorisi

Gürsoy S., Yağmur A.

in: Sosyal politika ve çalışma ilişkilerinde güncel sorunlar III, Şerife Durmaz, Editor, Gazi yayınevi, Ankara, pp.117-130, 2021

2021

2021

İşgücü piyasalarında endüstri 4.0 ve beyin göçü olgusuna dair bibliyometrik analiz yöntemi

Gürsoy S., Yağmur A.

in: Dezavantajlı göçmenlerin uyumuna yönelik istihdam politikaları: OECD ülkeleri karşılaştırması, Abdülkadir Develi,Nihat altuntepe, Editor, Gazi yayınevi, Ankara, pp.393-436, 2021

2020

2020

Türkiye'den Almanya'ya İşçi Göçünün Sosyo Ekonomik Anlamda İncelenmesi

Gürsoy S., YAĞMUR A.

in: Türkiye'de İstihdama Sosyo- Ekonomik Bir Bakış (1990-2019), Altuntepe, N, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.269-284, 2020

2020

2020

Bölgesel Kalkınma ve Turizm; Antalya İli Örneği

YAĞMUR A., Gürsoy S.

in: Multidisipliner Perspektiften Turizm, Özbey Derya, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.167-185, 2020

2020

2020

Türkiye'den Almanya'ya İşçi Göçünün Sosyo Ekonomik Anlamda İncelenmesi

GÜRSOY S., YAĞMUR A.

in: Türkiye'de İstihdama Sosyo- Ekonomik Bir Bakış (1990-2019), Nihat Altuntepe, Editor, Gazi yayınevi, Ankara, pp.269-284, 2020

2019

2019

Sosyal Sermaye Perspektifinden Sürdürülebilir Yerel Kalkınma

Yürekli M., YAĞMUR A.

in: Sosyal Politika ve Çalışma İlişkilerinde Güncel Sorunlar, Koçancı, M., Editor, Gazi, Ankara, pp.47-65, 2019

2018

2018

'Bayan Eleman Aranıyor ' Türkiye'de Kadın İstihdamında Yaşanan Sorunlar ve Özel İstihdam Büroları Örneği

YAĞMUR A., yürekli M.

in: Sosyal Politika ve Çalışma İlişkilerinde Güncel Sorunlar, Mete Kaan Namal, Editor, Gazi yayınevi, Ankara, pp.239-250, 2018

Scientific Refereeing

February 2018

February 2018

Selçuk Üniversitesi Akşehir MYO Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2017

June 2017

The Journal Of Social Economic Research

Other Indexed Journal