Education Information

Education Information

 • 1994 - 1999 Doctorate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Abd., Eğitim Yönetimi, Teftşl, Planlaması Ve Ekonomisi Bilim Dalı, Turkey

 • 1991 - 1994 Postgraduate

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Abd., Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Bilim Dalı, Turkey

 • 1985 - 1991 Undergraduate

  Hacettepe University, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, İngiliz Dil Bilimi Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  İlköğretim Okullarındaki Ödül Sisteminin Öğretmenler ve Müdür Yardımcıları İçin Önem Derecesi, Gereksinimleri Karşılama ve İş Doyumu Sağlama Düzeyi

  Hacettepe University, Health Services Vocational School, Eğitim Bilimleri Abd., Eğitim Yönetimi, Teftşl, Planlaması Ve Ekonomisi Bilim Dalı

 • 1994 Postgraduate

  Eğitim Yönetiminde Çift Yönlü İletişim Yönetilenleri Motivasyon ve İş Doyumu Bakımından Nasıl Etkilemektedir?

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Ana Bilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English