Achievements & Reputation

Publication

127

Citation (WoS)

17

Citation (Scopus)

17

H-Index (WoS)

3

H-Index (Scopus)

2

Congress and Symposium Activities

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 FACTORS INFLUENCING UNIVERSITY STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT AND STRATEGIES TAKEN TO IMPROVE ACHIEVEMENT

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 Öğretmen Adaylarının Çocuk Sevme Düzeyi İle Sınıf Yönetimi İnançları Arasındaki İlişki

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 Warwick-Edinburgh Zihinsel İyi Oluşluk Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 ÖĞRETMENLERİN OKULLARDAKİ GRUPLARIN TEMEL BELİRLEYİCİLERİ İLE BİÇİMSEL VE DOĞAL GRUP İLİŞKİLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 FACTORS INFLUENCING PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ MOTIVATION AND STRATEGIES TAKEN TO IMPROVE THEIR MOTIVATION

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 İngiltere Eğitim Sisteminde Ortaokuldan Liseye Geçişte Gerçekleştirilen Yönlendirme Uygulamalarının İncelenmesi

  Attendee

  Turkey

 • 01 January 2018 - 01 January 2018 The reliability and validity study of Behaviour and Instructional Management Scale in Turkish context

  Attendee

  Valletta, Malta

 • 01 November 2017 - 01 November 2017 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Okul Yöneticileri İle Öğretmenlere İlişkin Algıları: Metafor Çalışması

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 November 2017 - 01 November 2017 Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimine İlişkin Etiksel Olaylara Yönelik Algıları

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 November 2017 - 01 November 2017 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Maarif Müfettişlerine İlişkin Algıları: Metafor Çalışmas

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 Devlet Okullarında Yardımcı Hizmetler Sınıfında Görev Yapan Personelin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Eğitim Kavramlarına İlişkin Algıları: Metafor Çalışması

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 Ana Sınıfı Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Müdür, Öğretmen ve Veli Görüşleri

  Attendee

  Denizli, Turkey

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 Milli Eğitim Müdürlükleri Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri (Antalya İli Örneği)

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 İlköğretim Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Türk Eğitim Sisteminde Öğrenci Tanılama ve Yönlendirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi

  Attendee

  Denizli, Turkey

 • 01 April 2017 - 01 April 2017 Turkish and Ethiopian Teachers’ Views About Students’ Undesirable Behaviours In The Classroom and The Techniques They Use To Cope Up With: A Comparative Case Study

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 April 2017 - 01 April 2017 Evaluation Of The School Principals’ Classroom Supervision Duties By Means Of Guidance Effectiveness

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 November 2016 - 01 November 2016 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Ve Bilgiyi Değerlendirmedeki Tutum Ve Davranışları İle Bu Süreçte Karşılaştıkları Sorunlar

  Attendee

  Girne, Cyprus (Kktc)

 • 01 November 2016 - 01 November 2016 Denetmenlerin Karşılaştıkları Sorun Durumlarına İlişkin Çözümlemelerinin Etik Türleri Açısından Değerlendirilmesi

  Attendee

  Girne, Cyprus (Kktc)

 • 01 October 2016 - 01 October 2016 Akademisyenlerin Görüşlerine Göre Soruşturmacı Olarak Soruşturma Süreçlerinde Etik İlke ve Kurallara Uygun Davranma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçme Aracı Geliştirme Çalışması

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 September 2016 - 01 September 2016 Öğretmenlerin Öğretim Becerileri Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi", V. Ulusal Eğitimde Ve Psikolojide Ölçme Ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı)Sustainable Development

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 November 2014 - 01 November 2014 2nd World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 June 2014 - 01 June 2014 VI.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2014 - 01 May 2014 26th International Business Research Conference

  Attendee

  London, Turkey

 • 01 May 2014 - 01 May 2014 7. Meslek Standardı Hazırlama Çalıştayı

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 May 2013 - 01 May 2013 The 8th International Topical Conference ecoMEDIAeurope Network. e-Competence: Needs and Demands of Innovative Education.

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 September 2012 - 01 September 2012 21st Annual Conference of the European Network for Improving Research and Developmentin Educational Leadership and Management (ENIRDELM)

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 October 2011 - 01 October 2011 V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 February 2009 - 01 February 2009 World Conference on Educational Sciences

  Attendee

  Lefkoşe, Cyprus (Kktc)

 • 01 April 2008 - 01 April 2008 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 01 January 2006 - 01 January 2006 On Yedinci Milli Eğitim Şurası

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 November 2005 - 01 November 2005 Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozumu

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 01 July 2005 - 01 July 2005 Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 01 June 2005 - 01 June 2005 Uluslararası AB SOCRATES ERASMUS Eğitim Projeleri IMUN Çalıştayı

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 June 2005 - 01 June 2005 Uluslararası AB SOCRATES ERASMUS Eğitim Projeleri BIP Intensive Programme

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 June 2005 - 01 June 2005 Uluslararası AB SOCRATES ERASMUS Eğitim Projeleri Basıc Çalıştayı

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 June 2005 - 01 June 2005 Uluslararası AB SOCRATES ERASMUS Eğitim Projeleri Çok Kültürlü Ortamlarda Temel Rehberlik Becerileri Çalıştayı

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 May 2005 - 01 May 2005 XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

  Attendee

  Denizli, Turkey

 • 01 February 2004 - 01 February 2004 Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitimin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 October 2003 - 01 October 2003 Yoksuluk ve Sosyal Hizmetler-Sosyal Hizmet Sempozyumu

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 January 1998 - 01 January 1998 Eğitimde Yansımalar: IV. Ulusal Sempozyumu: Cumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim

  Attendee

  Ankara, Turkey