Prof.

ALİ CİN


Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Education Information

1999 - 2005

1999 - 2005

Doctorate

Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı , Turkey

1996 - 1998

1996 - 1998

Postgraduate

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı , Turkey

1991 - 1995

1991 - 1995

Undergraduate

Gazi University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı , Turkey

Dissertations

2005

2005

Doctorate

"Ali, Kıssa-i Yusuf (H. 630/M.1233) İnceleme-Metin-Dizin"

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı / Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

1998

1998

Postgraduate

“Tarihi Türk Şiveleri ve Günümüz Oğuz Grubu Lehçelerinde Olumsuzluk İfadesi”

Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Dili

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Persian

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Modern Turkish Language

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Professor

Akdeniz University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2013 - Continues

2013 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2006 - 2013

2006 - 2013

Assistant Professor

Akdeniz University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

1999 - 2005

1999 - 2005

Research Assistant

Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

1995 - 1999

1995 - 1999

Research Assistant

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Head of Department

Akdeniz University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2010 - Continues

2010 - Continues

Head of Department

Akdeniz University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2010 - 2013

2010 - 2013

Board Member

Akdeniz University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi I-II

Postgraduate

Postgraduate

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ METİNLERİ I-II

Postgraduate

Postgraduate

TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜK TARİHİ I - II

Undergraduate

Undergraduate

TÜRKİYE TÜRKÇESİ I - II

Undergraduate

Undergraduate

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I - II

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2012

2012

THE MOURNING OF PROPHET HUSSEIN AND A STORY OF KARBALA IN IRAN

Cin A.

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, no.63, pp.359-382, 2012 (Journal Indexed in AHCI) Sustainable Development identifier

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Eski Türkçeden Günümüze +lA- İsimden Fiil Yapım Eki

CİN A. , Işık D.

AKDENİZ İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.x, no.1, pp.79-115, 2020 (International Refereed University Journal)

2019

2019

Karışık Tarihî Lehçeli Eserlerden Kitâb-ı Güzîde Üzerine Okuma Teklifleri

CİN A. , Babacan V.

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi /TURUK International Language, Literature and Folklore Researches Journal, vol.7, no.17, pp.9-33, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Müellifi Bilinmeyen Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Yusuf ve Züleyha Hikâyesi

CİN A.

AKDENİZ İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.IX, no.1, pp.93-101, 2019 (International Refereed University Journal)

2018

2018

Çorum Muzesinde Bulunan Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Satır Arası Kur’an Tercümesi Üzerine

CİN A.

Turkish Academic Research Review, vol.3, no.1, pp.117-152, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

15. Yüzyılda Dâî? Tarafından Yazılmış Manzum Bir Fütüvvetname

CİN A. , Akcan K.

Mediterranean Journal of Humanities, vol.VIII, no.I, pp.101-130, 2018 (International Refereed University Journal)

2017

2017

Türkçe Kimya Terimleri Sözlükleri Üzerine Bir Değerlendirme

CİN A. , Turgut Cin G.

AKDENİZ İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.7, no.2, pp.97-107, 2017 (International Refereed University Journal)

2017

2017

An Evaluation of the Chemistry Terms recorded in Turkish Dictionaries

CİN A. , TURGUT CİN G.

Mediterranean Journal of Humanities (MJH), vol.VII, no.2, pp.97-107, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

2017

2017

Musa Hornasi (Musa Horani)'nin Tarih-i Ermenistan Adlı Eseri

CİN A.

Turkish Academic Researc Review, vol.2, no.3, pp.11-24, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Türkçe Sözlüğe Katkılar II

CİN A.

ASEAD, vol.4, no.12, pp.170-177, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Eşek Kavramının Anadolu Ağızlarındaki Kullanım Çeşitliliği

CİN A.

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.II, no.4, pp.1574-1576, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

1827 Tarihli Arap Harfli Kitâb-ı Ahdü'l-Atik'te Geçen Yûsuf ve Züleyha Hikâyesi

CİN A.

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi (MJH), vol.VI, no.2, pp.99-150, 2016 (Journal Indexed in ESCI)

2016

2016

Türkiye Türkçesi Ağızlarında "Domates, Kedi, Patates" Kelimeleri ve Bir Kelime Haritası Denemesi

GENÇ S. , CİN A.

AKDENİZ İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.185-205, 2016 (International Refereed University Journal)

2016

2016

Türkiye Türkçesi Ağızlarında “Domates, Kedi, Patates" Kelimeleri ve Bir Kelime Haritası Denemesi

CİN A. , Genç S.

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/ Mediterranean Jurnal of Humanities (MJH), vol.vı, no.11, pp.185-205, 2016 (International Refereed University Journal)

2015

2015

Eski Türkçeden Günümüze Yaşlılıkla İlgili Kelimler

CİN A.

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Jurnal Of Humanities (MHH), vol.V, no.1, pp.175-187, 2015 (International Refereed University Journal)

2013

2013

Yunus Emre’nin Risaletün Nushiyye’si ve Divan’ı Üzerine Yeni Bir İnceleme

CİN A. , Babacan V.

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/ Mediterranean Jurnal of Humanities (MJH), vol.3, no.2, pp.57-69, 2013 (International Refereed University Journal)

2013

2013

Eski Anadolu Türkçesi Özellikleri Gösteren Bir Kıssa-yı Yusuf

CİN A. , Akyıldız D.

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/ Mediterranean Jurnal of Humanities (MJH), vol.3, no.1, pp.71-88, 2013 (International Refereed University Journal)

2012

2012

ArAktAn Ekinin Kullanımı ve Yapısı

CİN A.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.25, pp.185-192, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Bengü Taşların Söz Varlığı ile Türkiye Türkçesi Ağızlarının Söz Varlığının Karşılaştırılması

CİN A. , Tokay Y.

Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,, vol.7, no.1, pp.653-703, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Arıkuyusu / Kuşak (Gülnar) Ağzı

CİN A.

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/Mediterranean Jurnal of Humanities (MJH), vol.1, no.2, pp.21-46, 2011 (International Refereed University Journal)

2011

2011

İbn-i Abbas’tan Rivayet Edilen Bir Yusuf ve Züleyha Hikâyesi

CİN A.

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/Mediterranean Jurnal of Humanities (MJH), vol.1, no.2, pp.47-58, 2011 (International Refereed University Journal)

2011

2011

Türkçe Sözlüğe Katkılar I

CİN A.

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/ Mediterranean Jurnal of Humanities (MJH), vol.1, no.1, pp.63-69, 2011 (International Refereed University Journal)

2011

2011

-mAzlAn- Yapısı ve Kullanımı

CİN A.

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.6, no.2, pp.297-306, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Üç Dinin Ortak Hikâyesi, “Türk Dünyasının Ortak Hikâyelerinden Yusuf ve Züleyha Hikâyesi”

CİN A.

Türk Yurdu, vol.31, no.288, pp.263-267, 2011 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Karışık Dilli Eserlerden Ali’nin Yusuf ve Züleyha Hikayesi

CİN A.

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.5, no.2, pp.199-236, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

Peyami Safa

CİN A.

Türk Dili (TDK), vol.2010/4, no.700, pp.563-567, 2010 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Rabguzi’nin Kısasü’l-Enbiyası’nın Tahran Nüshası

CİN A.

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.5, no.1, pp.227-235, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

Avram Galanti’nin “Türkçede Arap ve Latin Harfleri ve İmlâ Meseleleri

CİN A.

Turkish Stusies, International periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,, vol.4, no.3, pp.445-491, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

2006

2006

Türkçede +sIz/ sİz Eki Üzerine

CİN A.

Türk Dili Araştırmaları Belleten, vol.875, no.1, pp.19-43, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

2002

2002

“Yoksuz ve Yoksul Kelimeleri Üzerine”

CİN A.

Türk Dili (TDK), vol.2002/10, no.609, pp.609-674, 2002 (Other Refereed National Journals)

2000

2000

Hayır Kelimesi ve Türkçede Kullanılışı Üzerine

CİN A.

Türk Dili (TDK), vol.2000/1, no.583, pp.39-49, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Eski Türkçeden Günümüze Giciş- (kIçI-/ kIcI-/gIcI-) Fiili Hakkında

CİN A.

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyuu, Samsun, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.162-171

2018

2018

Emir Çelebi'nin Enmuzetü't-tıbb Adlı Eseri Üzerine

CİN A. , Çimen Y., Ayaz Y.

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipiliner Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2018, pp.134-139

2017

2017

Darbe Terminolojisinin Anlam Bilimsel Açıdan İncelenmesi

CİN A.

Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.252-253

2017

2017

AN EVALUATION ON TURKISH DICTIONARIES OF CHEMISTRY TERMS

CİN A. , TURGUT CİN G.

3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2017), Baku, Azerbaijan, 10 - 13 September 2017, pp.6

2016

2016

Türkçe'nin İsimden Fiil Yapma Eki +La Mıdır? Yoksa +Lan-; +Laş-; +Lat- Mıdır?

CİN A.

II. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Çalıştayı, Antalya, Turkey, 8 - 10 June 2016, pp.1-17

2015

2015

ESKİ TÜRKÇEDEN GÜNÜMÜZE TÜRKÇEDE DOĞU KÖKENLİ KELİMELER ÜZERİNE GELEN -lA-; –lAn-; lAş- ve lAt EKLİ YAPILAR

CİN A.

The Internatıonal Conference on the Changıng World and Socıal Research I, Viyana, Austria, 25 - 28 August 2015, pp.12

2004

2004

Ali'nin Kıssa-yı Yusuf Adlı Eserinin Türkiye Yazması

CİN A.

V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 25 - 26 October 2004, vol.1, pp.611-656

1999

1999

Abdülbari Ziyadan, Bahar Bayramları, Nevruz Hikmetleri, Nevruz Desturhanı

CİN A.

Üçüncü Uluslararası Türk Dünyasında Nevruz, Elazığ, Turkey, 18 - 20 March 1999, vol.1, pp.485-509

Books & Book Chapters

2019

2019

Bulgaristan Türkologları

CİN A.

in: Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları, Ahmet Buran, Editor, Akçağ, Ankara, pp.383-391, 2019

2018

2018

Cumhuriyet Dönemi Alfabe Değişimi Tartışmaları ve Ali Seydi'nin "Latin Hurufu, Lisanımıza Kabil-i Tatbik midiri?" adlı Eseri

CİN A.

in: Divanlar Arasında Geçen Bir Ömür (Prof. Dr. Ahmet Mermer Armağanı), Neslihan Koç Keski-Muvaffak Eflatun, Editor, Akçağ, Ankara, pp.217-240, 2018

2018

2018

Korkuteli (Antalya) Ağzında Kullanılan Kavata, oku- ve sızıla- Kelimeleri Üzerine İnceleme

CİN A.

in: Antalya Kitabı (Selçukludan Cumhuriyet'e Sosyal Bilimlerde Antalya, Bedia Koçakoğlu, Bahset Karslı, Demet Sustam, Zehra Sula, İbrahim Yücel, Ayşe Demir, Editor, Palet Yayınları, Antalya, pp.924-933, 2018

2015

2015

Cumhuriyet Dönemi Alfabe Tartışmaları Işığında Doktor İsmail Şükrü'nün "Latin Harfleri" Adlı Çalışması

CİN A.

in: Berna Türkdoğan Uysal Armağan Kİtabı, Şenol Kantarcı-Fatma Şimşek, Editor, Sonçağ Yayınevi, İstanbul, pp.177-192, 2015

2012

2012

Yusuf ve Züleyha Hikayesi

CİN A.

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2012

2012

2012

Ankara ve Avrupa Siyaseti

CİN A. , Kortel H.

Iq Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2012

2011

2011

İskan-ı Muhacirin

CİN A. , Kortel H.

Iq Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2011

2010

2010

Mustafa Kemallerin Kitabı

CİN A. , Kortel H.

Iq Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2010

2008

2008

Anadolu’da Türkiye Yaşayacak mı? Yaşamayacak mı?

CİN A. , Kortel H., Eroğlu H.

Iq Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2008

2008

2008

Türkmen Aşiretleri

CİN A. , Eroğlu H., Kortel H.

Iq Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2008 Sustainable Development

Activities in Scientific Journals

2019 - Continues

2019 - Continues

Türk Akdemik Araştırmalar Dergisi

Committee Member

2013 - Continues

2013 - Continues

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmalar Dergisi

Publication Committee Member

2011 - Continues

2011 - Continues

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/ Mediterranean Jurnal of Humanities (MJH)

Editor

Scientific Refereeing

December 2017

December 2017

TÜRÜK

Other Indexed Journal

September 2017

September 2017

IJLET

Other Indexed Journal

December 2016

December 2016

TÜRÜK

Other Indexed Journal

March 2016

March 2016

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi

Other Indexed Journal

June 2015

June 2015

Kilis 7 Aralık Ünversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2014

March 2014

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE)

Other journals

December 2013

December 2013

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/ Mediterranean Jurnal of Humanities (MJH)

Other Indexed Journal

June 2012

June 2012

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2011

December 2011

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/ Mediterranean Jurnal of Humanities (MJH)

Other Indexed Journal

June 2011

June 2011

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/ Mediterranean Jurnal of Humanities (MJH)

Other Indexed Journal

Awards

December 2013

December 2013

Akdeniz Üniversitesi, Bilim, Hizmet ve Teşvik ödülleri esasları doğrultusunda 2013 Yılı Sosyal Bilimler Alanında teşvik ödülü

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ