Prof. ALİ CİN


Faculty of Letters, Turkish Language and Literature

New Turkish Language


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Modern Turkish Language

Email: alicin@akdeniz.edu.tr
Office Phone: +90 242 310 6177
Web: https://avesis.akdeniz.edu.tr/alicin
Office: III. Kat / 324
Address: Akdeniz Üniveristesi, Edebiyat Fakülesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü /ANTALYA

Metrics

Publication

55

Project

1

Thesis Advisory

10

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1999 - 2005

1999 - 2005

Doctorate

Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı , Turkey

1996 - 1998

1996 - 1998

Postgraduate

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

1991 - 1995

1991 - 1995

Undergraduate

Gazi University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

2005

2005

Doctorate

"Ali, Kıssa-i Yusuf (H. 630/M.1233) İnceleme-Metin-Dizin"

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı / Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

1998

1998

Postgraduate

“Tarihi Türk Şiveleri ve Günümüz Oğuz Grubu Lehçelerinde Olumsuzluk İfadesi”

Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Dili

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Persian

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Philology

Turkish Language and Literature

Modern Turkish Language

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Professor

Akdeniz University, Faculty of Letters, Turkish Language and Literature

2013 - 2019

2013 - 2019

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty of Letters, Turkish Language and Literature

2006 - 2013

2006 - 2013

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty of Letters, Turkish Language and Literature

1999 - 2005

1999 - 2005

Research Assistant

Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

1995 - 1999

1995 - 1999

Research Assistant

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Head of Department

Akdeniz University, Faculty of Letters, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2010 - Continues

2010 - Continues

Head of Department

Akdeniz University, Faculty of Letters, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2010 - 2013

2010 - 2013

Board Member

Akdeniz University, Faculty of Letters, Turkish Language and Literature

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Türkçesi I-II

Postgraduate

Postgraduate

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ METİNLERİ I-II

Postgraduate

Postgraduate

TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜK TARİHİ I - II

Undergraduate

Undergraduate

TÜRKİYE TÜRKÇESİ I - II

Undergraduate

Undergraduate

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I - II

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2017

2017

Türkçe Sözlüğe Katkılar II

CİN A.

ASEAD , vol.4, no.12, pp.170-177, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Peyami Safa

CİN A.

Türk Dili (TDK) , vol.2010/4, no.700, pp.563-567, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Türkçede +sIz/ sİz Eki Üzerine

CİN A.

Türk Dili Araştırmaları Belleten , vol.875, no.1, pp.19-43, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2002

2002

“Yoksuz ve Yoksul Kelimeleri Üzerine”

CİN A.

Türk Dili (TDK) , vol.2002/10, no.609, pp.609-674, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

2000

2000

Hayır Kelimesi ve Türkçede Kullanılışı Üzerine

CİN A.

Türk Dili (TDK) , vol.2000/1, no.583, pp.39-49, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Türkede Tala- / Dala- Fili Üzerine

Cin A.

V. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 22 October 2021

2019

2019

Eski Türkçeden Günümüze Giciş- (kIçI-/ kIcI-/gIcI-) Fiili Hakkında

CİN A.

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyuu, Samsun, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.162-171

2018

2018

Emir Çelebi'nin Enmuzetü't-tıbb Adlı Eseri Üzerine

CİN A., Çimen Y., Ayaz Y.

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipiliner Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2018, pp.134-139

2017

2017

Darbe Terminolojisinin Anlam Bilimsel Açıdan İncelenmesi

CİN A.

Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.252-253

2017

2017

AN EVALUATION ON TURKISH DICTIONARIES OF CHEMISTRY TERMS

CİN A., TURGUT CİN G.

3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2017), Baku, Azerbaijan, 10 - 13 September 2017, pp.6

2016

2016

Türkçe'nin İsimden Fiil Yapma Eki +La Mıdır? Yoksa +Lan-; +Laş-; +Lat- Mıdır?

CİN A.

II. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Çalıştayı, Antalya, Turkey, 8 - 10 June 2016, pp.1-17

2015

2015

ESKİ TÜRKÇEDEN GÜNÜMÜZE TÜRKÇEDE DOĞU KÖKENLİ KELİMELER ÜZERİNE GELEN -lA-; –lAn-; lAş- ve lAt EKLİ YAPILAR

CİN A.

The Internatıonal Conference on the Changıng World and Socıal Research I, Viyana, Austria, 25 - 28 August 2015, pp.12

2004

2004

Ali'nin Kıssa-yı Yusuf Adlı Eserinin Türkiye Yazması

CİN A.

V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 25 - 26 October 2004, vol.1, pp.611-656

1999

1999

Abdülbari Ziyadan, Bahar Bayramları, Nevruz Hikmetleri, Nevruz Desturhanı

CİN A.

Üçüncü Uluslararası Türk Dünyasında Nevruz, Elazığ, Turkey, 18 - 20 March 1999, vol.1, pp.485-509

Books & Book Chapters

2021

2021

Çorum Müzesi 10172 Numarada Kayıtlı Satır Arası Kur'an Tercümesinde Geçen Yusuf Suresi Üzerine

CİN A.

in: Hamza Zülfikar Armağanı, , Editor, Türk Dil Kurumu, Ankara, pp.147-173, 2021

2019

2019

Bulgaristan Türkologları

CİN A.

in: Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları, Ahmet Buran, Editor, Akçağ, Ankara, pp.383-391, 2019

2018

2018

Cumhuriyet Dönemi Alfabe Değişimi Tartışmaları ve Ali Seydi'nin "Latin Hurufu, Lisanımıza Kabil-i Tatbik midiri?" adlı Eseri

CİN A.

in: Divanlar Arasında Geçen Bir Ömür (Prof. Dr. Ahmet Mermer Armağanı), Neslihan Koç Keski-Muvaffak Eflatun, Editor, Akçağ, Ankara, pp.217-240, 2018

2018

2018

Korkuteli (Antalya) Ağzında Kullanılan Kavata, oku- ve sızıla- Kelimeleri Üzerine İnceleme

CİN A.

in: Antalya Kitabı (Selçukludan Cumhuriyet'e Sosyal Bilimlerde Antalya, Bedia Koçakoğlu, Bahset Karslı, Demet Sustam, Zehra Sula, İbrahim Yücel, Ayşe Demir, Editor, Palet Yayınları, Antalya, pp.924-933, 2018

2015

2015

Cumhuriyet Dönemi Alfabe Tartışmaları Işığında Doktor İsmail Şükrü'nün "Latin Harfleri" Adlı Çalışması

CİN A.

in: Berna Türkdoğan Uysal Armağan Kİtabı, Şenol Kantarcı-Fatma Şimşek, Editor, Sonçağ Yayınevi, İstanbul, pp.177-192, 2015

2012

2012

Yusuf ve Züleyha Hikayesi

CİN A.

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2012

2012

2012

Ankara ve Avrupa Siyaseti

CİN A., Kortel H.

Iq Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2012

2011

2011

İskan-ı Muhacirin

CİN A., Kortel H.

Iq Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2011

2010

2010

Mustafa Kemallerin Kitabı

CİN A., Kortel H.

Iq Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2010

2008

2008

Anadolu’da Türkiye Yaşayacak mı? Yaşamayacak mı?

CİN A., Kortel H., Eroğlu H.

Iq Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2008

2008

2008

Türkmen Aşiretleri

CİN A., Eroğlu H., Kortel H.

Iq Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2008 Sustainable Development

Activities in Scientific Journals

2019 - Continues

2019 - Continues

Türk Akdemik Araştırmalar Dergisi

Committee Member

2013 - Continues

2013 - Continues

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmalar Dergisi

Publication Committee Member

2011 - Continues

2011 - Continues

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/ Mediterranean Jurnal of Humanities (MJH)

Editor

Scientific Refereeing

December 2017

December 2017

TÜRÜK

Other Indexed Journal

September 2017

September 2017

IJLET

Other Indexed Journal

December 2016

December 2016

TÜRÜK

Other Indexed Journal

March 2016

March 2016

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi

Other Indexed Journal

June 2015

June 2015

Kilis 7 Aralık Ünversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2014

March 2014

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE)

Other journals

December 2013

December 2013

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/ Mediterranean Jurnal of Humanities (MJH)

Other Indexed Journal

June 2012

June 2012

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

December 2011

December 2011

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/ Mediterranean Jurnal of Humanities (MJH)

Other Indexed Journal

June 2011

June 2011

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/ Mediterranean Jurnal of Humanities (MJH)

Other Indexed Journal

Awards

December 2013

December 2013

Akdeniz Üniversitesi, Bilim, Hizmet ve Teşvik ödülleri esasları doğrultusunda 2013 Yılı Sosyal Bilimler Alanında teşvik ödülü

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ