Prof.

ALİ BAKKAL


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Felsefe Tarihi

Education Information

1980 - 1986

1980 - 1986

Doctorate

Ataturk University, İslami İlimler Fakültesi, Turkey

1974 - 1979

1974 - 1979

Undergraduate

Ataturk University, İsami İlimlar Fakültesi, Tefsir Hadis Bölümü, Turkey

Dissertations

1986

1986

Doctorate

İslam Hukukunda İllet Hikmet ve İçtimai Vakıa Münasebetlerinin Hukuki Neticeleri

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

Arabic

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Theology, Islamic Law

Academic Titles / Tasks

2011 - Continues

2011 - Continues

Professor

Akdeniz University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Managerial Experience

2014 - 2016

2014 - 2016

Head of Department

Akdeniz University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Ahkam Hadisleri

Postgraduate

Postgraduate

İslam Hukukunda İstinbat Metotları

Undergraduate

Undergraduate

Fıkıh Usulü II

Postgraduate

Postgraduate

Akdeniz Müslüman Topluluklarının Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Düanışmanlık

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Undergraduate

Undergraduate

Günümüz Fıkıh Problemleri

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Postgraduate

Postgraduate

Danışmanlık

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alanı

Undergraduate

Undergraduate

Mukayeseli İslam Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Ahkam Ayetleri

Doctorate

Doctorate

Fıkhi Açıdan Çağdaş Finans İşlemleri

Postgraduate

Postgraduate

İslam Hukukunda Akit Teorisi

Postgraduate

Postgraduate

İslam Hukukunun Kaynakları ve Hüküm Teorisi

Doctorate

Doctorate

İslam Kamu Hukuku

Doctorate

Doctorate

Doktora Danışmanlık

Undergraduate

Undergraduate

Fıkıh Usulü I

Doctorate

Doctorate

İslam Hukukunda İctihad Teorisi

Postgraduate

Postgraduate

Danışmanlık

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Postgraduate

Postgraduate

İslan Hukukunda Makasıd Teorisi

Undergraduate

Undergraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Postgraduate

Postgraduate

Akdeniz Müslüman Toplulukları Sosyal Hayatında Hukuk İlkeleri

Postgraduate

Postgraduate

Ahkam Hadisleri

Undergraduate

Undergraduate

İslam İbadet Esasları

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Hz. Peygamber'in Düşmanlarından Korunması

BAKKAL A.

DİYANET İLMİ DERGİ, no.56, pp.0-274, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Hz. İsa’ya Atfedilen Mucizelerin Olağanüstülük Açısından Tahlili

BAKKAL A.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.45, pp.66-85, 2020 (International Refereed University Journal)

2019

2019

Antalya Selçuklu Kervansarayları

BAKKAL A.

TURKISH ACADEMIC RESEARCH REVIEW, vol.4, no.4, pp.521-569, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Edötörden

BAKKAL A.

Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi, no.8, pp.1-3, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Editörden

BAKKAL A.

Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.7, pp.1-4, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Antalya’da Osmanlı Hanları

BAKKAL A.

TURKISH ACADEMIC RESEARCH REVIEW, vol.4, no.4, pp.631-649, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

MECELLE’DEKİ KÜLLÎ KAİDELERİN GENEL KURAL TİPİ DİĞER KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ VE BUNLARIN DELİL OLUŞ KEYFİYETİ

BAKKAL A.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2019/2, no.43, pp.92-110, 2019 (International Refereed University Journal)

2019

2019

İslam Tarihinde Rasathaneler

BAKKAL A.

BILIMNAME, no.39, pp.105-140, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

2019

2019

Hak Arayışında Müsbet Hareket

BAKKAL A.

Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.7, pp.83-118, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

OBSERVATORIES IN HISTORY OF ISLAM

BAKKAL A.

BILIMNAME, vol.39, no.3, pp.105-141, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

2017

2017

Harran Tıp Okulu

BAKKAL A.

Şanlıder, vol.1, no.1, pp.72-73, 2017 (National Non-Refereed Journal)

2017

2017

Cemaatlerin Uyması Gereken Müsbet Hareket İlkeleri

BAKKAL A.

Köprü Dergisi, no.137, pp.5-21, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Hadislerin Kur'an'a Arzı Meselesi

BAKKAL A.

Siyer, vol.1, no.2, pp.10-12, 2017 (National Non-Refereed Journal)

2016

2016

Kur'an'ın En Güçlü İ'caz Vechi Olan Belagat Üzerine -Mu'cizat-ı Kur'aniye Risalesi Örneği-

BAKKAL A.

Katre, vol.I, no.2, pp.95-123, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Kur'an'ın Farklı Bir İ'caz Vechi Ayet Sonlarındaki Fezlekelerin Esma-i Hüsnayı İşaret Etmesi

BAKKAL A.

Katre, vol.I, no.2, pp.125-147, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

İlme Sevdalı Hayra Düşkün Bir Emir: Cacaoğlu Nureddin Bey

BAKKAL A.

Borkırın Sesi Dergisi, vol.1, no.3, pp.32-34, 2015 (National Non-Refereed Journal)

2015

2015

Bediüzzaman'ın Düşüncesinde Cemaatlerin Uyması Gereken Müsbet Hareket İlkeleri

BAKKAL A.

Katre, vol.I, no.1, pp.143-171, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Harran Tıp Okulu

BAKKAL A.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.20, no.34, pp.7-21, 2015 (National Refreed University Journal)

2015

2015

Bediüzzaman Said Nursi'nin Dini İlimler - Fen Bilimleri İlişkisi Bağlamında Yaptığı Tecdid

BAKKAL A.

Köprü, no.130, pp.9-22, 2015 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Rüyada Tavzif

BAKKAL A.

KÖPRÜ, no.128, pp.43-58, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Medine Sözleşmesi Bağlamında Günümüzde Bir Arada Yaşama Projesi

BAKKAL A.

KÖPRÜ, no.126, pp.59-84, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

İki Ölçütlü Demokrasi: İslâm Demokrasisi

BAKKAL A.

Köprü, no.125, pp.59-71, 2014 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Rasülüllah’ın Kölelere Bakışı

BAKKAL A.

Vuslat Dergisi, no.149, pp.31-36, 2013 (National Non-Refereed Journal)

2013

2013

Bediüzzaman Said Nursi'de Müsbet Milliyet Kavramı

BAKKAL A.

KÖPRÜ, no.123, pp.11-38, 2013 (National Non-Refereed Journal)

2013

2013

İslam Tarihinde Tıbbın Gelişmesi ve Silvan'da Tıp

BAKKAL A.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.18, no.30, pp.9-43, 2013 (National Refreed University Journal)

2013

2013

İslam Tıp Tarihinde Tıbbın Gelişmesi ve Silvan'da Tıp

BAKKAL A.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.18, no.30, pp.9-43, 2013 (National Refreed University Journal)

2013

2013

Şerh Öncesi Yapılması Gereken Çalışmalar

BAKKAL A.

Köprü Dergisi, no.121, pp.13-21, 2013 (National Non-Refereed Journal)

2012

2012

İslam Medeniyetinin İnşasında İki Farklı Yaklaşım: Tevazün ve Zahirperestlik

BAKKAL A.

Köprü, no.119, pp.61-68, 2012 (National Non-Refereed Journal)

2012

2012

İslâm Astronomi Tarihinde İbn Rüşd

BAKKAL A.

DİYANET İLMİ DERGİ, vol.48, no.3, pp.195-208, 2012 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

Kardeşlik Hukukunun Ölçüleri

BAKKAL A.

Diyanet Aylık Dergi, no.256, pp.22-25, 2012 (National Non-Refereed Journal)

2011

2011

Bin’i Bir Yapan Hareket ve Amaç Birliği: Hac

BAKKAL A.

Diyanet Aylık Dergi, no.251, pp.11-15, 2011 (National Non-Refereed Journal)

2010

2010

Dünya Barışının Sağlanmasında İttihâd-ı İslâm’ın Önemi

BAKKAL A.

Köprü Dergisi, no.111, pp.125-134, 2010 (National Non-Refereed Journal)

2010

2010

İbadetlerin Ekonomik Fonksiyonları

BAKKAL A.

Köprü Dergisi, no.109, pp.89-99, 2010 (National Non-Refereed Journal)

2009

2009

Günümüzde İslâm Birliği İdeali

BAKKAL A.

Köprü Dergisi, no.108, pp.109-118, 2009 (National Non-Refereed Journal)

2009

2009

Küreselleşen Dünya’da Teknolojinin Getirdiği En Büyük Felaket: İşsizlik

BAKKAL A.

Köprü Dergisi, no.106, pp.97-112, 2009 (National Non-Refereed Journal)

2008

2008

Dünya Barışının Sağlanmasında İnsan Sevgisini Merkeze Alma Zorunluluğu

BAKKAL A.

Köprü, no.101, pp.101-110, 2008 (National Non-Refereed Journal)

2006

2006

Terörizmin Sebep ve Çareleri

BAKKAL A.

Köprü Dergisi, no.94, pp.24-43, 2006 (National Non-Refereed Journal)

2005

2005

Ebû Bekir’in Halife Seçilmesinde İmamlar Kureyştendir Hadisinin Rolü Üzerine

BAKKAL A.

İSTEM, no.6, pp.87-103, 2005 (Other Refereed National Journals)

2003

2003

Sünnetin Kaynak Değeri

BAKKAL A.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.XI, no.5, pp.1-27, 2003 (National Refreed University Journal)

2001

2001

Borçlar Hukukunda Sebepsiz Zenginleşme Kurumunun Genel Şartlarından Fakirleşme Üzerine Mukayeseli Bir Tetkik

BAKKAL A.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.VII, no.2, pp.7-46, 2001 (National Refreed University Journal)

1999

1999

Ücretli Kefalet Sözleşmesi

BAKKAL A.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.7, pp.3-42, 1999 (National Non-Refereed Journal)

1997

1997

İmam Şafii’de Nesh Anlayışı

BAKKAL A.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.3, pp.109-132, 1997 (National Non-Refereed Journal)

1996

1996

İslâm Hukukuna Göre Hakkın Menşei

BAKKAL A.

Köprü Dergisi, no.96, pp.21-31, 1996 (National Non-Refereed Journal)

1996

1996

Kur’an’da Mensûh Âyetlerin Sayısı

BAKKAL A.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.2, pp.33-74, 1996 (National Non-Refereed Journal)

1994

1994

İslâm Hukukunda Para ve Faiz Telakkileri Açısından Enflasyon Farkının Ödenmesi Problemi

BAKKAL A.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.I, pp.5-28, 1994 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2016

2016

Harran Tıp Okulu

BAKKAL A.

I. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 March 2016, vol.I, pp.480-490

2016

2016

Harran Okulu'nun Diğer Kadim Okullarla İlişkisi

BAKKAL A.

I. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 March 2016, vol.I, pp.468-479

2016

2016

Harran Okulu'nun Diğer Kadim Okullarla İlişkisi

BAKKAL A.

I. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 March 2016, pp.468-479

2015

2015

Bediüzzaman Said Nursiye Göre Bilgi Kaynağı Olarak Hads Kavramı

BAKKAL A.

Din Bilim ve Felsefe İlişkisi Risale-i Nur Yaklaşımı Sempozyumu, Van, Turkey, 8 - 10 May 2015, pp.33-51

2014

2014

Kabe ve Sembolizm

BAKKAL A.

İslam ve Sanat Tartışmalı İmi Toplantı, Antalya, Turkey, 7 - 08 November 2014, pp.297-318

2014

2014

Hz. Peygamber'in Yetiştirdiği Komutanlar

BAKKAL A.

Kutlu Doğum Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 17 - 18 May 2014, pp.116-134

2014

2014

Hz. Peygamber, Sahabe ve Tabiin Döneminde İctihad

BAKKAL A.

Kıyas ve İctihad, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2014, pp.1-20

2014

2014

Markalar Arasında Sıkışan Şeref ve Şahsiyet

BAKKAL A.

Dünya-Ahiret Dengesi Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 3 - 04 May 2014, pp.186-200

2014

2014

Markalar Arasında Sıkışan Şeref ve Şahsiyet

BAKKAL A.

Risale-i Nur Perspektifinden Dünya-Ahiret Dengesi Ulusal Sempozyum, Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 May 2014, vol.I, no.1, pp.193-211

2014

2014

Medine Sözleşmesi Bağlamında Bir Arada Yaşama Projesi

BAKKAL A.

Bir Arada Yaşama, İstanbul, Turkey, 5 - 06 April 2014, pp.285-310

2013

2013

Osmanlı Döneminde Eser Veren Balıkesirli Tabipler ve Fen Bilginleri

BAKKAL A.

Uluslararası Balıkesir'e Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 7 - 08 November 2013, vol.I, pp.49-61

2013

2013

Fen Bilimlerine Bakışta Tecdit

BAKKAL A.

Risale-i Nur ve Tecdit Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 10 - 11 May 2013, vol.I, pp.303-314

2013

2013

Dinî Cemaatler Arasındaki Dostluk İlişkisi

BAKKAL A.

I. Uluslararası Hz. İbrahim’den Günümüze Dostluk Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 24 March 2013, vol.I, pp.349-376

2012

2012

Nabi'nin Astronomi ve Astroloji Hakkındaki Görüşleri

BAKKAL A.

Vefatının 300. Yıldönümünde Şair Nabi Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 7 - 08 December 2012, vol.I, pp.255-275

2012

2012

Medrese Tarihinde Fen Bilimleri Öğretimi ve Medresetüzzehra

BAKKAL A.

Said Nursi'nin Eğitim Felsefesi Medresetüzzehra Sempozyumu, Van, Turkey, 12 - 14 October 2012, pp.379-400

2012

2012

Zaruret Haline Genel Bir Bakış

BAKKAL A.

İslâm Hukuku Anabilim Dalları IX. Koordinasyon Toplantısı, Samsun, Turkey, 05 May 2012, no.1, pp.176-204

2011

2011

Selçuklularda Astronomi

BAKKAL A.

II. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu, Konya, Turkey, 19 - 21 October 2011, vol.III, pp.29-49

2011

2011

İslâm Tarihinde Rasathaneler ve Cacabey Medresesi

BAKKAL A.

I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 15 October 2011 - 17 October 2008, vol.III, pp.1291-1334

2011

2011

Somuncu Babanın Yaşadığı Dönemde Anadolu’da Yaşayan Alim ve Sufilerin Müsbet Bilimlerle İlişkisi

BAKKAL A.

Somuncu Baba ve Kültür Çevresi Uluslararası Sempozyum, Aksaray, Turkey, 14 - 15 March 2011, pp.79-101

2010

2010

Şair Nabî’nin Tıpla İlgili Görüşleri

BAKKAL A.

Şair Nâbi Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 23 - 24 November 2010, pp.341-363

2010

2010

Bediüzzaman’a Göre Allah’ın Varlığına İlişkin Bilginin Bilimselliği

BAKKAL A.

IX. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu: İnsanlık Onuruna Layık Bir Gelecek İçin İlim Ahlak İman, İstanbul, Turkey, 3 - 04 October 2010, pp.33-48

2010

2010

Osmanlı Bilim Geleneğinin Oluşmasında Ekmelüddin Baberti ile Muhammed b. Mübarekşah'ın Önemi

BAKKAL A.

I. Ekmelüddin Baberti Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 28 - 30 May 2010, vol.I, pp.75-99

2010

2010

İnkarcıların Hz. Peygamber’in Nübüvvetini İnkar etmekle İlgili Söz ve Davranışlarının Tutarsızlığı

BAKKAL A.

IV. Kutlu Doğum Haftası Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 24 - 25 April 2010, pp.279-302

2009

2009

Kur’an’ı Anlamada Siyak-Sibakın Önemi

BAKKAL A.

Tarihten Günümüze Kur’an İlimleri ve Tefsir Usulü, İstanbul, Turkey, 20 - 21 June 2009, pp.11-48

2009

2009

İslam’da Evliliğin Anlamı

BAKKAL A.

III. Kutlu Doğum Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 20 - 21 May 2009, pp.182-197

2009

2009

İslam'da Evliliğin Anlamı

BAKKAL A.

Küreselleşen Dünyada Aile, Şanlıurfa, Turkey, 18 - 19 April 2009, pp.182-197

2009

2009

İstihsanın Mahiyeti ve Çağdaş Problemlere Çözüm Getirmedeki Önemi

BAKKAL A.

İslami İlimlerde Metodoloji Meselesi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 March 2009, pp.15-70

2008

2008

Vaaz Tekniği

BAKKAL A.

I. Din Hizmetleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 2 - 03 November 2008, pp.119-135

2008

2008

Âmidî’nin İstihsan Çözümlemesi

BAKKAL A.

Uluslararası Seyfuddin Âmidî Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 26 - 27 October 2008, pp.381-410

2008

2008

İslâm Bilim Tarihinde Astronomi ve İbrahim Hakkı

BAKKAL A.

II. Uluslararası Siirt Sempozyumu, Siirt, Turkey, 5 - 06 June 2008, pp.97-136

2008

2008

Bir Arada Yaşamanın Temel İlkelerinden: Mânevî Değerlere ve Mâbetlere Saygı

BAKKAL A.

İslâm Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesi, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 26 April 2008, pp.175-188

2008

2008

İslâm Tıp Tarihinde İbn Rüşd

BAKKAL A.

Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu, Sivas, Turkey, 14 - 15 March 2008, vol.II, pp.441-468

2007

2007

Hz. İbrahim ve Hac

BAKKAL A.

I. Hz. İbrahim Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 18 - 19 December 2007, pp.123-148

2007

2007

Mevlânâ nın Filozof ve Tabip Dostları

BAKKAL A.

Uluslararası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 23 November 2007, vol.I, pp.27-33

2007

2007

Mevlânâ nın Filozof ve Tabip Dostları

BAKKAL A.

Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 23 November 2007, vol.I, pp.27-33

2007

2007

Hac Aylarında Umre

BAKKAL A.

Türkiye’de Hac Organizasyonu Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 14 September 2007, pp.249-263

2007

2007

Hz. Peygamber’in Kölelere Verdiği Değer ve İslâm’ın Köleliğe Bakışı

BAKKAL A.

Hz. Peygamber ve İnsan Sevgisi, Şanlıurfa, Turkey, 23 April 2007, pp.239-283

2007

2007

Makâsıdü’ş-Şerîa ve Sosyal Değişim

BAKKAL A.

Çağımızda Sosyal Değişme ve İslâm, Ankara, Turkey, 20 - 21 April 2007, pp.353-381

2006

2006

Değişim Fıkhı

BAKKAL A.

Fıkhı Nasıl Anlamalıyız?,, Bursa, Turkey, 21 - 22 November 2006, vol.I, pp.103-136

2006

2006

Medreseleşme Sürecinde Harran Okulu

BAKKAL A.

I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 28 - 30 April 2006, vol.I, pp.249-259

2006

2006

Medreseleşme Sürecinde Harran Okulu

BAKKAL A.

I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 28 - 30 April 2006, vol.I, pp.249-259

2005

2005

Ebû Hanife’nin İstihsan Anlayışı

BAKKAL A.

İmam-ı Azam Ebû Hanife ve Düşünce Sistemi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 13 - 14 November 2005, vol.I, pp.273-304

2004

2004

Vaizlik Müessesesinin Fonksiyonel Hale Getirilmesi

BAKKAL A.

Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, Isparta, Turkey, 3 - 04 November 2004, pp.204-221

Books & Book Chapters

2019

2019

Modern Hukukun İslam Hukukunun Yorum İlkelerine İhtiyacı: Ali Himmet Berki'nin 'Hukuk Mantığı ve Tefsir' Adlı Eseri Bağlamında Bir Değerlendirme

BAKKAL A. , YAKA Z.

in: Ali Himmet Berki Kitabı, Yaka Z, Ögke A., Editor, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hukuk Fakültesi, Ankara, pp.68-75, 2019

2019

2019

Manevi Bakımda Nitelik ve Yeterlilik

BAKKAL A.

in: HERKES İÇİN SAĞLIK: SAĞLIKLI YAŞAMA VE MANEVİ BAKIM, Tatlı A, Görmez İ, Görmez A., Editor, Akdeniz Kültür Ve Eğitim Derneği Yayınları, Antalya, pp.20-30, 2019

2019

2019

İnsanın Manevi Bakım Hakkı ve Dünyadaki Uygulamaları

BAKKAL A.

in: HERKES İÇİN SAĞLIK: SAĞLIKLI YAŞAMA VE MANEVİ BAKIM, Tatlı A, Görmez İ, Görmez A., Editor, Akdeniz Kültür Ve Eğitim Derneği Yayınları, Antalya, pp.39-50, 2019

2017

2017

Fıkıh

BAKKAL A.

in: Çeşitli Yönleriyle İslam Medeniyeti, "Demircan, A., Akgündüz M.", Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.506-547, 2017

2017

2017

Fıkhi Mezhepler

BAKKAL A.

in: Çeşitli Yönleriyle İslam Medeniyeti, "Demircan A.", Akgündüz M.", Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.111-170, 2017

2015

2015

Komutan Peygamber ve Yetiştirdiği Komutan Sahabiler

BAKKAL A.

Ragbet Yayınları, İstanbul, 2015

2014

2014

Tabakat VII (Medineli Tabiin)

BAKKAL A.

Siyer Yayınları, İstanbul, 2014

2014

2014

Tabakat III (Muhacir ve Ensar'dan Bedir'e Katılanlar)

BAKKAL A.

Siyer Yayınları, İstanbul, 2014

2013

2013

Hz. Peygamber'in Hayatı ve Gazveleri

BAKKAL A.

İlkk Harf Yayınevi, İstanbul, 2013

2012

2012

15. Fasıl

BAKKAL A.

in: Yargılama Usulüne Dair (Câmiu’l-Fusûleyn), Hacı Yunus Apaydın, Editor, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.333-387, 2012

2011

2011

Kölelikten Önderliğe

BAKKAL A.

Ragbet Yayınları, İstanbul, 2011

2008

2008

Harran Okulu

BAKKAL A.

Şunlıurfa İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2008

2007

2007

İslam Fıkıh Mezhepleri

BAKKAL A.

Ragbet Yayınları, İstanbul, 2007

2004

2004

Haccın Manası

BAKKAL A.

Ragbet Yayınları, İstanbul, 2004

2002

2002

Hanefî Mezhebinde İstihsan Tipleri

BAKKAL A.

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, Şanlıurfa, 2002

2001

2001

İslam Hukuk Metodolojisinde İstihsan

BAKKAL A.

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, Şanlıurfa, 2001

Episodes in the Encyclopedia

2008

2008

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

BAKKAL A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, pp.275, 2008

2003

2003

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BAKKAL A.

Dürkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, pp.39-41, 2003

1999

1999

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BAKKAL A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, pp.300-302, 1999

1999

1999

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BAKKAL A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayinevi, pp.482, 1999

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2015 - Continues

2015 - Continues

Katre Dergisi

First Editor

2015 - Continues

2015 - Continues

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Advisory Committee Member

2014 - Continues

2014 - Continues

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

Advisory Committee Member

Scientific Refereeing

July 2016

July 2016

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

April 2016

April 2016

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

February 2016

February 2016

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

February 2014

February 2014

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Scientific Consultations

2015 - 2015

2015 - 2015

Other

Konya Büyükşehir Belediyesi

Akdeniz University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Turkey

2014 - 2015

2014 - 2015

Project Consultancy

Şahinbey Belediyesi/ Gaziantep

Akdeniz University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, TurkeyEdit Congress and Symposium Activities

2019

2019

Katılım Bankalarının Problemleri

Attendee

-Turkey

2019

2019

Siyanür ve İntihar Konferansı

Attendee

Antalya-Turkey

2019

2019

Şehzade Korkut Sempozyumu

Attendee

-Turkey

2019

2019

Faizsiz Bankacılık ve Katılım Bankaları

Attendee

-Turkey

2017

2017

XII Risale-i Nur Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

2017

2017

II. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu

Invited Speaker

Şanlıurfa-Turkey

2016

2016

6. Diyanet İşleri Reisi Hasan Hüsnü Erdem Sempozyumu

Attendee

-Turkey

2016

2016

Gaziantep Alimleri ve Gaziantep'te Dini Hayat Sempozyumu

Attendee

Gaziantep-Turkey

2016

2016

Şeyh Şaban-ı Veli (Kastamonuda Dini Hayat ve Kastamonu Alimleri) Sempozyumu

Attendee

Kastamonu-Turkey

2016

2016

I. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

2015

2015

8. Diyanet İşleri Reisi İbrahim Bedrettin Elmalı Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

2015

2015

I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon'da Dini Hayat Sempozyumu

Attendee

Trabzon-Turkey

2015

2015

I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon'da Dini Hayat

Attendee

-Turkey

2015

2015

Din Bilim ve Felsefe İlişkisi Riasle-i Nur Yaklaşımı Sempozyumu

Attendee

Van-Turkey

2014

2014

İslam'da Sigorta/Seminer

Attendee

Ensar Vakfı/ Antalya-Turkey

2014

2014

İslam ve Sanat Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

2014

2014

Hasan Basri Çantay Sempozyumu

Attendee

Balıkesir-Turkey

2014

2014

Dünya Ahiret Dengesi Sempozyumu

Attendee

Diyarbakır-Turkey

2014

2014

Kutlu Doğum Sempozyumu

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

2013

2013

Uluslararası Balıkesir'e Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu

Attendee

Balıkesir-Turkey

2013

2013

Risale-i Nur ve Tecdit Sempozyumu

Attendee

-Turkey

2013

2013

Dinî Cemaatler Arasındaki Dostluk İlişkisi

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

2012

2012

Nâbî’nin Astronomi ve Astroloji Hakkındaki Görüşleri

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

2012

2012

Vefatının 300. Yıldönümünde Şair Nabi Sempozyumu

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

2012

2012

Medrese Tarihinde Fen Bilimleri Öğretimi Bağlamında Nizâmiye ve Mustansıriyye Medreseleri ile Medresetüzzehrâ Arasında Bir Mukayese

Attendee

Van-Turkey

2011

2011

Selçuklularda Astronomi

Attendee

Konya-Turkey

2011

2011

Somuncu Babanın Yaşadığı Dönemde Anadolu’da Yaşayan Alim ve Sufilerin Müsbet Bilimlerle İlişkisi

Attendee

Aksaray-Turkey

2010

2010

Şair Nabî’nin Tıpla İlgili Görüşleri

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

2010

2010

Bediüzzaman’a Göre Allah’ın Varlığına İlişkin Bilginin Bilimselliği

Attendee

İbtanbul-Turkey

2010

2010

I. Ekmelüddin Baberti Sempozyumu

Attendee

Bayburt-Turkey

2010

2010

İnkarcıların Hz. Peygamber’in Nübüvvetini İnkar etmekle İlgili Söz ve Davranışlarının Tutarsızlığı

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

2009

2009

İstihsanın Mahiyeti ve Çağdaş Problemlere Çözüm Getirmedeki Önemi

Attendee

İstanbul-Turkey

2009

2009

Tarihin En Eski İnanç, Felsefe, Bilim ve Medeniyet Kenti: HARRAN

Attendee

Çorum-Turkey

2009

2009

Kur’an’ı Anlamada Siyak-Sibakın Önemi

Attendee

İstanbul-Turkey

2009

2009

İslam’da Evliliğin Anlamı

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

2008

2008

İslâm Tıp Tarihinde İbn Rüşd

Attendee

Sivas-Turkey

2008

2008

İslâm Tarihinde Rasathaneler ve Cacabey Medresesi

Attendee

Kırşehir-Turkey

2008

2008

Âmidî’nin İstihsan Çözümlemesi

Attendee

Diyarbakır-Turkey

2008

2008

Bir Arada Yaşamanın Temel İlkelerinden: Mânevî Değerlere ve Mâbetlere Saygı

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

2008

2008

İslâm Bilim Tarihinde Astronomi ve İbrahim Hakkı

Attendee

Siirt-Turkey

2008

2008

İslâm’ın Doğuşundan Artuklular Döneminin Sonuna Kadar Mezopotamya’da Tıp Eğitimi ve Hastaneler

Attendee

Mardin-Turkey

2007

2007

Mevlânâ nın Filozof ve Tabip Dostları

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

2007

2007

Vaaz Tekniği

Attendee

Ankara-Turkey

2007

2007

Hac Aylarında Umre

Attendee

İstanbul-Turkey

2007

2007

Hz. İbrahim ve Hac

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

2007

2007

Hz. Peygamber’in Kölelere Verdiği Değer ve İslâm’ın Köleliğe Bakışı

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

2007

2007

Hz. Peygamber’in Kölelere Verdiği Değer ve İslam’ın Köleliğe Bakışı

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

2007

2007

Makâsıdü’ş-Şerîa ve Sosyal Değişim

Attendee

Ankara-Turkey

2007

2007

Değişim Fıkhı

Attendee

Bursa-Turkey

2006

2006

Medreseleşme Sürecinde Harran Okulu

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

2005

2005

Ebû Hanife’nin İstihsan Anlayışı

Attendee

Bursa-Turkey

2004

2004

Vaizlik Müessesesinin Fonksiyonel Hale Getirilmesi

Attendee

İsparta-Turkey

Jury Memberships

April-2014

April 2014

Doctorate

Tez Savunma Jürisi - Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

January-2014

January 2014

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversiteler Arası Kurul

Visual Activities

2011 - Continues

2011 - Continues

TV Show

BAKKAL A.