Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Preference Selection Index (PSI) Method on Evaluation of Supplier Performance

III.AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Barselona, Spain, 4 - 07 February 2016, pp.31

The Effect Of Production Management Course On The Self-Efficacy Of Employees

7th World Conference on Educational Sciences, Athens, Greece, 5 - 07 February 2015, vol.197, pp.108-112 identifier

Üretim Yönetimi Dersinin İşletme Bölümü Öğrencileri Özyeterlilikleri Üzerine Etkisi

13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 10 May 2014, vol.1, pp.315-321

Bütünleştirilmiş Bulanık AHP ve Bulanık TODIM Yöntemleri ile Tedarikçi Seçimi

13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 1 - 04 September 2013, pp.377-388

Business Process Based Management in University Administration

International Congress on Knowledge Society, Economy and Education, Girne, Cyprus (Kktc), 24 - 26 March 2005, pp.1

Üniversite İdari Birimlerinde İş Süreçleri Kurgulaması ve Bir Uygulama

III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir, Turkey, 19 - 20 April 2003, pp.207-213

KOBİ'lerin Fonksiyonel Sorunlarını Aşmada Organize Çoklu Takasın (Barter) Yeri

Krizden Çıkışta KOBİ'lerin Yeniden Yapılanması ve 2000'li Yıllar İçin Değişim Stratejileri, Adana, Turkey, 1 - 04 May 2000, pp.303-316

Metrics

Publication

31

Citation (WoS)

30

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

72

H-Index (Scopus)

3

Citation (Scholar)

109

H-Index (Scholar)

2

Project

4

Thesis Advisory

11

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals