Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Tedarikçi Performansı Değerlendirmede Toplamsal Bir Yaklaşım


Akyüz G., Aka S.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (YEAD), vol.15, pp.28-46, 2017 (Peer-Reviewed Journal)