Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Antik Dönemden Günümüze Hamile Giysileri

Akdeniz Sanat Dergisi, vol.9, no.18, pp.30-49, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Estetik Ebru Projesi

Akdeniz Sanat Dergisi, vol.5, no.10, pp.127-134, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Prof.Dr. Oktay Aslanapa’ya “Hizmet Ödülü” verildi

Akdeniz Sanat Dergisi, vol.3, no.6, pp.193-198, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İpekböcekçiliğinin Yaşatılması Bağlamında 1920'lerden Günümüze Alanya'da Verilen Eğitimler

III. ULUSLARARASI AKDENİZ SANAT SEMPOZYUMU KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE YAŞATILMASI, Antalya, Turkey, 24 - 25 April 2018, pp.18-22

Okul Öncesi Sanat Eğitiminde Disiplinlerarası Çalışma: Geleneksel Doğal Boya Uygulaması

Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 2 - 04 February 2018, pp.70-71

Giyim Eğilimlerinde Kültürel Belleğin Geleceğe Aktarılması: Hamile Giyimi Örneği

“Sürüm 21” Temalı 2.Uluslararası Sanat Sempozyumu, Muğla, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.287-301

Ekolojik ve Doğal Boyalı Hamile Giysilerinde Tüketici Eğilimlerinin Belirlenmesi: Antalya İli Örneği

2.Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu Kapsamında Doğal Boya Sempozyumu, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.177-181

Kazakistan’da Moda Tasarım Eğitiminde Geleneksel Yaklaşımlar

I. Uluslar Arası Antalya Moda ve Tekstil Tasarım Bienali, “I. Uluslar Arası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu, Antalya, Turkey, 8 - 10 October 2012, pp.77

Estetik Ebru Projesi

Akdeniz Üniversitesi I. Uluslararası Kitap Sanatları Sempozyumu ve Ebru Sanatı Çalıştayı, Antalya, Turkey, 22 - 24 March 2012, vol.5, no.10, pp.127-134

Books & Book Chapters

Okul Öncesi Sanat Eğitiminde Disiplinlerarası Çalışma: Geleneksel Doğa Boya Uygulaması

in: Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat, Prof. Dr. Osman KÖSE, Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.173-184, 2018

Geleneğin Yeniden Yorumlanması : Kültürel Miras ve Doğal Boya Laboratuvarı ve Armaggan Markası Örneği

in: 21.Yüzyılda Türk Sanatı, Başbuğ F., Editor, Akdeniz Üniversitesi Basımevi, Antalya, pp.19-23, 2015