Prof. AHMET ÖGKE


Faculty of Theology, Department of Foundations of Islamic Sciences

Department of Sufism


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Islamic Mysticism

Email: ahmetogke@akdeniz.edu.tr
Office Phone: +90 242 310 6888 Extension: 3403
Fax Phone: +90 242 310 6889
Web: https://avesis.akdeniz.edu.tr/ahmetogke
Office: Akdeniz Üniv. İlahiyat Fak. A Blok

Metrics

Publication

44

Project

1

Thesis Advisory

10

Education Information

1994 - 2000

1994 - 2000

Doctorate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Tasavvuf Anabilim Dalı, Turkey

1992 - 1994

1992 - 1994

Postgraduate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Tasavvuf Anabilim Dalı, Turkey

1987 - 1992

1987 - 1992

Undergraduate

Selcuk University, Faculty Of Theology, İlahiyat, Turkey

Dissertations

2000

2000

Doctorate

Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi, Hayatı, Eserleri, Görüşleri

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı

1994

1994

Postgraduate

Kur'an'da Nefs Kavramı

Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

French

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Islamic Mysticism

Academic Titles / Tasks

2012 - Continues

2012 - Continues

Professor

Akdeniz University, Faculty of Theology, Department of Foundations of Islamic Sciences

2011 - 2012

2011 - 2012

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty of Theology, Department of Foundations of Islamic Sciences

2010 - 2011

2010 - 2011

Associate Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2006 - 2009

2006 - 2009

Associate Professor

Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2003 - 2006

2003 - 2006

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

1993 - 2003

1993 - 2003

Research Assistant

Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Director of the Center

Akdeniz University, TASAVVUF ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2015 - Continues

2015 - Continues

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Akdeniz University, Institute of Social Sciences

2011 - Continues

2011 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Akdeniz University, Faculty of Theology, Department of Foundations of Islamic Sciences

2011 - Continues

2011 - Continues

Head of Department

Akdeniz University, Faculty of Theology, Department of Foundations of Islamic Sciences

2011 - Continues

2011 - Continues

Head of Department

Akdeniz University, Faculty of Theology, Department of Foundations of Islamic Sciences

2013 - 2023

2013 - 2023

Dean

Akdeniz University, Faculty of Theology, Department of Foundations of Islamic Sciences

2013 - 2023

2013 - 2023

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Akdeniz University, Faculty of Theology, Department of Foundations of Islamic Sciences

2016 - 2020

2016 - 2020

Vice Rector

Akdeniz University, Faculty of Theology, Department of Foundations of Islamic Sciences

2012 - 2015

2012 - 2015

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Akdeniz University, Institute of Social Sciences

2011 - 2013

2011 - 2013

Member of the Senate

Akdeniz University, Faculty of Theology, Department of Foundations of Islamic Sciences

2011 - 2013

2011 - 2013

Vice Dean

Akdeniz University, Faculty of Theology, Department of Foundations of Islamic Sciences

2011 - 2012

2011 - 2012

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Akdeniz University, Faculty of Theology, Department of Foundations of Islamic Sciences

2011 - 2011

2011 - 2011

Vice Dean

Canakkale Onsekiz Mart University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2010 - 2011

2010 - 2011

Deputy Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2010 - 2011

2010 - 2011

Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2008 - 2009

2008 - 2009

Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2007 - 2009

2007 - 2009

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Tasavvuf-II

Doctorate

Doctorate

Fususu'l-Hikem Şerhi

Undergraduate

Undergraduate

Tasavvuf Metinleri

Doctorate

Doctorate

Mesnevi Şerhi

Undergraduate

Undergraduate

Tasavvuf-I

Postgraduate

Postgraduate

Sistematik Tasavvuf

Undergraduate

Undergraduate

Türk Tasavvuf Edebiyatı

Undergraduate

Undergraduate

Tasavvuf Düşünürleri

Postgraduate

Postgraduate

Türk Tasavvuf Düşüncesinin Kaynakları

Postgraduate

Postgraduate

Tasavvuf Terimleri

Articles Published in Other Journals

2016

2016

Ahmed-i Yesevî'de İlâhî Aşk

ÖGKE A.

DİYANET İLMİ DERGİ , vol.52, no.4, pp.93-112, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi’de Aşk

ÖGKE A.

Sufi Araştırmaları Dergisi , vol.1, no.1, pp.17-27, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

2007 Dünya Mevlana Yılı Münasebetiyle

ÖGKE A.

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi , vol.8, no.20, pp.203-210, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2004

2004

İzz b. Abdisselam’da Fıkıh – Tasavvuf İlişkisi

ÖGKE A.

DİNİ ARAŞTIRMALAR , vol.6, no.18, pp.183-199, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

2004

2004

Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi’ye Göre Sohbet Adabı

ÖGKE A.

İslami Araştırmalar , vol.17, no.1, pp.84-90, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

2001

2001

Yiğitbaşı Veli’nin Vefat Tarihi Üzerine

ÖGKE A.

Kubbealtı Akademi Mecmuası , vol.30, no.3, pp.55-64, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2015

2015

Feyzullah Efendi’nin Tasavvufî Silsilesi ve Şeceresi

ÖGKE A.

Erzurumlu Şeyhulislam Seyyid Feyzullah Efendi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 31 October - 02 November 2015, pp.119-132

2013

2013

Alvarlı Efe Hz.’nin Hülâsatü’l-Hakayık’ında Bir Mâsivâ İmgesi Olarak Dünya

ÖGKE A.

Uluslararası Hâce Muhammed Lutfi (Alvarlı Efe) Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 26 April 2013, vol.2, pp.483-491

Books & Book Chapters

2022

2022

Elmalı'da Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Ev Halkı: Ehl-i Beyt

Ögke A. (Editor)

Elmalı Belediyesi Yayını, Antalya, 2022

2021

2021

Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi Hz. ve Üç Eseri

Ögke A.

Şehzadeler Belediyesi Kültür Yayınları, Manisa, 2021

2018

2018

Sinân-ı Ümmî

ÖGKE A.

Ketebe Yayınları, İstanbul, 2018

2018

2018

Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili

Ögke A.

H Yayınları, İstanbul, 2018

2015

2015

Feyzullah Efendi’nin Kendi Kaleminden Şeceresini ve Silsilesini Anlattığı Risâle: Tenkitli Neşir

KARA Ö., ÖGKE A.

in: Erzurumlu Şeyhulislam Seyyid Feyzullah Efendi Sempozyumu, Prof. Dr. Ömer KARA, Editor, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Erzurum, pp.133-143, 2015

2012

2012

Varlık Meselesi: Vahdet-i Vücûd, Varlık Mertebeleri (Merâtib-i Vücûd) ve İlgili Bazı Misaller

ÖGKE A.

in: Tasavvuf, Özköse K., Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.97-490, 2012

2011

2011

Mevlâna'nın Mesnevî'sinden Metaforlar

ÖGKE A.

E-Kopi Dijital Yayıncılık, Konya, 2011

2007

2007

Kur'an'da Nefs Kavramı

ÖGKE A.

İnsan Yayınları, İstanbul, 2007

1999

1999

Osmanlı Dönemi Tekke Hayatına Bir Örnek: Yiğitbaşı Veli ve Tarikat Usulü

ÖGKE A.

in: Osmanlı, Güler E., Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.0-530, 1999

Supported Projects

2018 - 2021

2018 - 2021

Turuk-ı Aliyyede Cihâz-ı Tarîkat

Project Supported by Higher Education Institutions

ÖGKE A. (Executive), Dilmen Ö.