Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Liability of Nuclear Energy Power Plants

International Journal International Journal Arts&Science, France, pp.1

Dijital Varlıkların Miras Yoluyla İntikali

Selçuk Hukuk Kongresi, Konya, Turkey, 17 - 19 December 2020, pp.1

Tıbbı Müdahalelerden Kaynaklan Hukuki Sorumluluk

Uluslararası III. Türk- Alman İlişkileri Sempozyumu), Würzburg, Germany, 8 November - 11 October 2018, pp.1

Surety İnsurance

7th International AGP Conference on Humanities and Social Sciences, Praha, Mayıs 2017, PRAG, Czech Republic, 19 - 22 May 2017, vol.1, pp.163-167

Subrogation Of Liabiltiy İnsurance

7th International AGP Conference on Humanities and Social Sciences, Praha, Prag, Czech Republic, 19 - 22 May 2017, vol.1, pp.283-287

Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uluslararası Enerji Hukuku Sempozyumu, Mersin, Turkey, 10 November 2012, pp.1

Books & Book Chapters

Üst Hakkının Süresinin Sona Ermesi

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2022

Petrol Piyasasında Arabuluculuk

in: Enerji ve Maden Hukukunda Uzman Arabuluculuk, Nezih Dağdeviren/Şebnem Akipek Öcal, Editor, Optimist Yayın Grubu, Ankara, pp.85-99, 2020

Surety Insurance

in: CONTEMPORARY ISSUES IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES EDITED BY WILLIAM H. TAYLOR, WILLIAM H. TAYLOR, Editor, Agp Academic Research, Londra, pp.163-167, 2017

Subrogation Of Liability Insurance

in: CONTEMPORARY ISSUES IN SOCIALSCIENCES AND HUMANITIESEDITED BY WILLIAM H. TAYLOR, WILLIAM H. TAYLOR, Editor, Agp Academic Research, London, pp.293-297, 2017

Subrogation Of Liability Insurance

in: CONTEMPORARY ISSUES IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, WILLIAM H. TAYLOR, Editor, Agp Academic Research, Londrina, pp.340-345, 2017

Akaryakıt Bayilik Sözleşmesi

Yetkin Yayınevi, Ankara, 2015

Other Publications

Metrics

Publication

32

Citiation (TrDizin)

1

Project

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals