Education Information

Education Information

  • 2008 - 2011 Postgraduate

    Duzce University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm Ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı, Turkey

  • 2005 - 2008 Undergraduate

    Bolu Abant İzzet Baysal University, Turizm Ve Otel İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turkey

  • 2002 - 2004 Associate Degree

    Bolu Abant İzzet Baysal University, Aşçılık, Yiyecek-İçecek İşletmeciliği, Turkey