Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Katılım Bankacılığı Ürünlerinin Makroekonomik Belirleyicileri

3. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Kongresi, Gaziantep, Turkey, 26 May 2022

Multiple Bubbles in Bitcoin Market

Taras Shevschenko 5th International Congress on Social Sciences, Kiev, Ukraine, 8 - 10 May 2020

Petrol Fiyatı-Döviz Kurları-Hisse Senedi Piyasaları İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Uygulaması

1. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 October 2018 Sustainable Development

Finansal Piyasaların Entegrasyonu: ABD, AB, Asya Piyasaları ve Borsa İstanbul Örneği

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2018

College Students’ Credit Card Use Behaviors and Determinants of their Credit Card

The Macrotheme International Conference, Roma, Italy, 18 - 19 December 2015

Examining the Efficient Market Hypothesis Evidence from Borsa İstanbul

3rd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, Roma, Italy, 26 - 28 November 2015

Financial Literacy: The Case of University Students

Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing, Prag, Czech Republic, 5 - 06 December 2014 Sustainable Development

The Relationship between Inventory and Financial Performance: An Analysis of a Sector

International Conference on Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 31 May - 02 June 2013

The Effects of Capital Structure Decisions on Firm Performance: Evidence from Turkey

International Conference on Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 10 - 11 May 2013

Books & Book Chapters

Borsa İstanbul Sektör Endekslerinde Adaptif Piyasa Hipotezi Geçerliliğinin Test Edilmesi

in: Davranışsal Finans Yatırımcı Tercihleri, Piyasa Anomalileri, Kısayollar ve Yanlılıklar, Çalışkan Terzioğlu Hande,Kırcı Çevik Nüket,Çevik Emrah İsmail, Editor, Özgür Yayınları, Ankara, pp.105-147, 2022

Finansal Okuryazarlık: Tıp Doktorlarına Yönelik Bir Araştırma

in: Finansal Okuryazarlık Araştırmaları, Gündoğdu, Aysel, Editor, Gazi Kitabevi, pp.137-167, 2020

Davranışsal Hata ve Yanlılıkların Portföy Getirisi Üzerine Etkisi

in: DAVRANIŞSAL FİNANS Homo Economicus, Psikoloji, İrrasyonalite, BUĞAN MEHMET FATİH, Editor, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.329-362, 2020

Bitcoin Kullanım Davranışlarına Yönelik Bir Araştırma

in: Teorik ve Ampirik Perspektifte Seçilmiş Finans Konuları, Dr. Öğr. Üyesi Eray Gemici, Editor, Nobel Yayınevi, pp.115-146, 2019

Davranışsal Finans ve Teknik Analiz

in: Essentials of Investment, Prof. Dr. Sezgin Demir, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.265-290, 2018

Factoring, Forfaiting, Leasing

in: Dış Ticaret Finansmanı, Doç. Dr. Bilge Köksel, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.183-204, 2018

Merkez Bankası Kredileri

in: Dış Ticaret Finansmanı, Doç. Dr. Bilge Köksel, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.142-163, 2018

Dış Ticaretin Finansman Kaynakları

in: Dış Ticaret Finansmanı, Doç. Dr. Bilge Köksel, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.121-141, 2018

The Relationship Between Oil Price, Exchange Rates, and Stock Exchange: An Application on Turkish Economy

in: Critical Debates in Social Sciences, Tunçsiper Bedriye, Sayın Ferhan, Editor, Frontpage Publications, pp.431-454, 2018

Finansal Sistem ve Turizm

in: Makroekonomik Göstergelerle Turizm Ekonomisi, Işık, Nalan Dineri, Eda, Editor, Nobel Yayınevi, pp.69-89, 2018

Özkaynak ile Finansman

in: Finansal Yönetim: Temel Teoriler ve Açıklamalı Örnekler, Aysel Gündoğdu, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.311-339, 2017

Metrics

Publication

55

Citation (WoS)

35

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

70

H-Index (Scopus)

3

Project

1

Thesis Advisory

8

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals