Rusya’dan Türkiye’ye Göç Eden Aydınların Gözüyle Bolşevik İhtilali


Creative Commons License

Derviş L.

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi (MJH), vol.IV/2, pp.61-70, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz: Eşitlik, refah ve ezilen halkların kardeşliği gibi umut aşılayan sloganlarla kurulmasına karşılık yüzbinlerce insanın hayatına mal olan Bolşevik devrimi, pek çok insanın vatanını terk etmesine de sebep olmuştur. Rusya’nın kalabalık yerli halklarından olan Türklerin önde gelen aydınları da bu göçlerden nasibini almıştır. Bolşeviklere karşı mücadelelerini ağırlıklı olarak Avrupa’da sürdüren bu aydınlar, Sovyetlerin güçlenmesinden sonra huzuru Türkiye’de buldular. Rusya’dan Türkiye’ye göç eden aydınların Bolşevik devrimi ile ilgili yazdıkları eserler ve hatıraları, Rusya’daki ihtilalin nasıl gerçekleştiğini teferruatlı şekilde önümüze sermektedir. Bu bilgilerden yola çıkarak, Rusya’daki olayların genel olarak Bolşeviklerin leyhine geliştiğini, burada ayrıca Lenin’in inatçılığı yüzünden şansının yaver gittiğini, Bolşevik devrimi sebebiyle başta Türk halkları olmak üzere Rusya’da herkesin bir bedel ödediğini söyleyebiliriz.

Anahtar sözcükler: Bolşevikler, Bolşevik Devrimi, Vladimir Lenin, Rusyalı Türk Aydınlar