Müşteri Ara Yüz Özellikleri ile E-Bağlılık Arasındaki İlişkide E-Tatminin Aracılık Etkisi


BÜYÜKDAĞ N., KİTAPCI O., KANGAL DEMİR A.

İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research-Türk), vol.9, no.3, pp.326-344, 2017 (Peer-Reviewed Journal)