Yükseköğretim Kurumlarındaki Eğitim Mutfaklarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Problems and Solution Proposals in Training Kitchens of Higher Education Institutions)


Creative Commons License

ARIKAN E., SÜRÜCÜ Ö., ARMAN A.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.6, no.2, pp.592-601, 2018 (Peer-Reviewed Journal)