Oysun, G. Laktoperoksidaz/Tiyosiyanat/Hidrojen peroksit sistemi aktivasyonunun beyaz peynirin bazı özellikleri üzerine etkisi


ALPKENT Z.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, pp.177-194, 1988 (Peer-Reviewed Journal)