“Femvertising” Bir Devrim mi Yoksa Pazarlama Stratejisi mi? Sistematik Bir Analiz


Creative Commons License

Adalı G.

Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi, vol.5, no.2, pp.62-74, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Femvertising (kadın odaklı reklamcılık), reklamlarda feminist akımın etkisiyle, kadın-erkek stereotiplerinin dışında ve toplumsal cinsiyet kalıplarının ötesinde temsiliyete ve mesajlara sahip içeriklerin yaratılmasıdır. Bu çalışmanın amacı; son yıllarda popülerleşen ve çeşitli medya iletileriyle de kamuoyunda ilgi çeken feminist hareketten etkilenerek toplumsal cinsiyet eşitliği olgusunun reklam metinlerine yansıması olarak görülen “femvertising” kavramının akademik çalışmalarda bir pazarlama stratejisi olarak mı yoksa bir devrim mi olarak mı değerlendirildiğini incelemektir. Bu araştırmada da kullanılan sistematik derleme tekniği, bir alanda benzer yöntemler ile yapılmış olan çalışmaların kapsamlı ve detaylı bir biçimde taranması; derlemeye girecek çalışmaların çeşitli seçme ölçütleri kullanılarak belirlenmesi, belirlenen çalışmaların yapılandırılmış ve kapsamlı bir kalite değerlendirmesinin ve sentezinin yapılması esasına dayanan bir araştırma yaklaşımıdır. Çalışmada ele alınan unsurların derinlemesine incelenmesinin feminizm ve reklam dikotomisinde daha nitelikli, daha orijinal ve güçlü reklam çalışmaları geliştirebilmek için araştırmacılara güncel bir yol haritası sunacağı düşünülmektedir. Femvertising konusunda akademik farkındalık yaratılması ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine reklamcılık perspektifinden bakılmasının sektörel ve akademik anlamda faydalı olması beklenmektedir.