Uluslararası Otel İşletmelerindeki Müşterilerin İmaj Algılamalarında Hizmet Alanının Fiziksel ve İletişimsel Sunumunun Rolu


DURNA U., DEDEOĞLU B. B.

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.5, no.3, pp.29-38, 2014 (Peer-Reviewed Journal)