İstismarcı Yönetimin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Etik İlkelerin Düzenleyici ve Aracı Rolü


Creative Commons License

KÖKSAL K., GÜRSOY A.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, pp.347-366, 2019 (Peer-Reviewed Journal)