Quality changes of salted red mullet (Mullus barbatus) during vacuum packaged storage at +4 ºC


GÜMÜŞ B., İKİZ R., ÜNLÜSAYIN M., GÜLYAVUZ H.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol.25, pp.101-104, 2008 (Peer-Reviewed Journal)