Müşteri-Çalışan Uyumunun Müşteri Memnuniyeti ve Davranışsal Niyetine Etkisi: Fethiye’deki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma


Creative Commons License

USLU A.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.2, pp.197-211, 2017 (Peer-Reviewed Journal)