Lect. PhD YASEMİN ÇELİK


Manavgat Vocational School, Department of Management and Organization

Business Administration Program

Education Information

2018 - 2023

2018 - 2023

Doctorate

Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

2008 - 2010

2008 - 2010

Postgraduate

Kahramanmaras Sutcu Imam University, İ.İ.B.F, İşletme Ana Bilim Dalı, Turkey

2003 - 2007

2003 - 2007

Undergraduate

Kahramanmaras Sutcu Imam University, İ.İ.B.F, İşletme, Turkey

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Lecturer

Akdeniz University, Manavgat Myo, İşletme Yönetimi

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışı ile Öz-yeterlik İnançları Arasındaki İlişki

ÖZ E. K., EFİLTİ ATAY S., ÇELİK Y.

V. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Kırklareli, Turkey, 23 - 24 September 2017, pp.244-249

2017

2017

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

EFİLTİ ATAY S., ÖZ E. K., ÇELİK Y.

UMYOS Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, vol.2, pp.3

2017

2017

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Temsil Yoluyla Üniversite ve Meslek Yüksekokulu Kavramlarını Algılayışı

EFİLTİ ATAY S., ÇELİK Y., ÖZ E. K.

UMYOS Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, vol.2, pp.7

Books & Book Chapters

2019

2019

Sosyal Sermaye

Çelik Y.

in: Örgütlerde Davranış Araştırmaları , Azmi YALÇIN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.107-120, 2019