Assoc. Prof.

YASEMİN BİLİŞLİ


Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Education Information

2013 - 2017

2013 - 2017

Doctorate

Akdeniz University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim, Turkey

1999 - 2006

1999 - 2006

Postgraduate

Akdeniz University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Turkey

1995 - 1999

1995 - 1999

Undergraduate

Akdeniz University, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi , İktisat, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

Tüketim Kültürü ve Bir Tüketim Nesnesi Olarak Yazılı basında "Healthism" Söylemi

Akdeniz University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim

2006

2006

Postgraduate

“Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyetinin Sağlık Ekonomisindeki Yeri ve Önemi: Bir Uygulama”, Akdeniz Üniversitesi, SBE, İktisat ABD,Yüksek Lisans Tezi, 2006.

Akdeniz University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2018

2018

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Other

Antalya Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü

2017

2017

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Occupational Health and Safety

Akdeniz Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müd.

2012

2012

##Türk Standartları Enstitüsü TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

Quality Management

TSE

2012

2012

##Türk Standartları Enstitüsü TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Quality Management

TSE

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Mass Communications and Mass Media, Journalism, Communication Sciences, Media 6 Communication Systems

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü

2017 - 2020

2017 - 2020

Lecturer PhD

Akdeniz University, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü

2013 - 2017

2013 - 2017

Lecturer

Akdeniz University, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü

Managerial Experience

2014 - 2017

2014 - 2017

Board Member

Akdeniz University, Kadın Çalışmaları Ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Çağrı Merkezi İletişim Teknolojileri

Undergraduate

Undergraduate

İletişim Etiği

Associate Degree

Associate Degree

Genel İletişim

Associate Degree

Associate Degree

Genel İletişim

Associate Degree

Associate Degree

Çağrı Merkezi İletişim Teknolojileri

Undergraduate

Undergraduate

İletişim Etiği

Associate Degree

Associate Degree

Çağrı Merkezi Örnek Olay Analizi I

Associate Degree

Associate Degree

Çağrı Merkezi Örnek Olay Analizi I

Associate Degree

Associate Degree

Çağrı Merkezi İletişim Teknolojileri II

Associate Degree

Associate Degree

Çağrı Merkezi Teknolojileri

Associate Degree

Associate Degree

halkla İlişkiler Yönetimi

Associate Degree

Associate Degree

İkna ve İkna psikolojisi

Associate Degree

Associate Degree

Davranış Bilimleri

Associate Degree

Associate Degree

Çağrı Merkezi İletişim Teknolojileri I

Undergraduate

Undergraduate

Davranış Bilimleri

Associate Degree

Associate Degree

Mesleki Etik

Associate Degree

Associate Degree

Davranış Bilimleri

Associate Degree

Associate Degree

Örgütsel Davranış

Associate Degree

Associate Degree

İşletme Yönetimi

Associate Degree

Associate Degree

Mesleki Çalışma ve Seminer II

Associate Degree

Associate Degree

İletişim

Associate Degree

Associate Degree

Büro Yönetimi uygulamaları

Associate Degree

Associate Degree

Büro Yönetimi Uygulamaları II

Associate Degree

Associate Degree

Büro Yönetimi Uygulamaları I

Associate Degree

Associate Degree

İletişim

Associate Degree

Associate Degree

Meslek Etiği

Associate Degree

Associate Degree

Mesleki Çalışma ve Seminer

Associate Degree

Associate Degree

Muhasebe Uygulamaları II

Associate Degree

Associate Degree

Ekonomi

Associate Degree

Associate Degree

Mesleki Çalışma ve Seminer

Associate Degree

Associate Degree

Genel İletişim

Associate Degree

Associate Degree

Mesleki Çalışma ve Seminer

Associate Degree

Associate Degree

Genel İşletme

Articles Published in Other Journals

2021

2021

TÜRKİYE'DE “ÇAĞRI MERKEZİ” KONUSUNDA YAPILMIŞ TEZLERİN ÇAĞRI MERKEZİ BİLEŞENLERİNE GÖRE SİSTEMATİK DERLEMESİ: 2003-2020

AYGEN ZETTER S. , BİLİŞLİ Y.

Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities, vol.6, no.15, pp.246-260, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

The Effects of COVID-19 Pandemic on Social Media Usage in the Context of Uses and Gratification Approach

BİLİŞLİ Y. , TUZCU H. D.

TURKISH REVIEW OF COMMUNICATION STUDIES, no.37, pp.329-344, 2021 (National Refreed University Journal)

2021

2021

Kültürel Miras Kapsamında Anadolu'nun İlk Türk Destanı Seyyid Battal Gazi

YILDIZ S. , BİLİŞLİ Y.

İKSAD JOURNAL, vol.7, no.26, pp.109-118, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

İnternet Sağlık Haberlerinde Tıbbileştirmenin İnşaası: Sağlık Haber Söylemine Eleştirel Bir Bakış

BİLİŞLİ Y.

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.4, pp.3608-3629, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Presentation of “Obesity” in Turkish Digital Newspapers

BİLİŞLİ Y.

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.37, pp.916-934, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

İdeoloji, Söylem ve İletişim Çalışmalarında Ruth Wodak

Çakmak F., BİLİŞLİ Y.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.2, pp.99-124, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

MICHEL FOUCAULT’NUN BİYO-İKTİDAR PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’DE GAZETE SAĞLIK HABERLERİNİN ANALİZİ

BİLİŞLİ Y. , Çakmak F.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.35, pp.323-339, 2019 (International Refereed University Journal)

2019

2019

Michel Foucault’nun Biyo-İktidar Perspektifinden Türkiye’de Gazete Sağlık Haberlerinin Analizi

BİLİŞLİ Y. , ÇAKMAK F.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.35, pp.323-339, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Medya ve Sağlık Arasındaki Sınırları Keşfetmek: Eleştirel Medya Sağlığı Okuryazarlığı Bağlamında Sağlık Haberlerine Yaklaşım

BİLİŞLİ Y.

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.197-219, 2019 (National Refreed University Journal)

2017

2017

Nitelikli Sağlık İletişimini Engelleyen Bir Unsur Olarak “Zor Hasta”

BİLİŞLİ Y. , ALTAŞ B. , AYGEN ZETTER S.

Health Care Academician Journal, vol.4, no.4, pp.289-300, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞYERİNDE ŞİDDET: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ

BİLİŞLİ Y. , Hizay D.

JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies), pp.473-486, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

İş kazalarına maruz kalan sağlık çalışanlarının bildirimlerinin değerlendirilmesi: üniversite hastanesi örneği

İnci E. İ. , BİLİŞLİ Y. , Hizay D.

health Care Academician Journal, vol.3, no.3, pp.83-88, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Ermenek Maden Kazası’nın Yazılı Basında Yansımaları

BİLİŞLİ Y.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.23, pp.91-104, 2016 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Örgütsel Bağlılık ve İşle Bütünleşmenin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Çağrı Merkezi Örneği

KARTAL H., İŞLER L., BİLİŞLİ Y.

Elektronik Journal ofVocational Colleges, vol.05, no.03, pp.325-338, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Tıbbi Sekreterlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Saptanması

BİLİŞLİ Y. , Üstündaş M., KAMARLI H.

Elektronik Journal of Vocational Colleges, vol.05, pp.431-444, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

HEMŞİRELERDE HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ALGISI: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ

Erkul M., BİLİŞLİ Y. , Tüm N.

The Journal of Academic Social Sciences,, no.Sayı: 12, pp.330-337, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ AYAKTAN HASTA MEMNUNİYET DÜZEYİ

BİLİŞLİ Y. , HİZAY D., YOLDAŞ ÇELİKTEN Ş. B.

The Journal of Academic Social Sciences,, no.9, pp.427-439, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

0

0

Reflection of St. Valentine’s Day on Turkish Newspapers

YİRMİBEŞOĞLU Ş. G. , Bilişli Y.

ASOS Congress, International Symposium on Social Sciences, Antalya, Turkey, pp.874

0

0

Perception of University Students Regarding Violence against Women

YİRMİBEŞOĞLU Ş. G. , Bilişli Y.

ASOS International Sypmosium on Social Sciences, Antalya, Turkey, pp.873

0

0

An Analysis of Health News with regards to “Healthism” and Consumption

Bilişli Y. , YİRMİBEŞOĞLU Ş. G.

II International Strategic Research Congress, Antalya, Turkey, pp.120

2019

2019

Madde Kullanım Bozukluğu Olan Kadınlarda Benlik Saygısı

YALNIZ DİLCEN H., BİLİŞLİ Y.

3. Uluslarası Koru Gebelik Dogum Ve Lohusalık Kongresi, 14 February - 17 April 2019

2018

2018

İnternet Sağlık Haberlerinde Tıbbileştirmenin İnşaası

BİLİŞLİ Y.

9. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 December 2018, pp.127-133

2018

2018

Sağlık Haberlerinde Kadının Temsili

BİLİŞLİ Y.

9. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 December 2018, pp.116-126

2018

2018

İNTERNET SAĞLIK HABERLERİNDE TIBBİLEŞTİRMENİN İNŞAASI

BİLİŞLİ Y.

9. Uluslararsı Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 December 2018, pp.31

2018

2018

“İnternet Haber Medyasında Sağlık Haberlerinin Sunumu: Obezite Haberleri Örneği”

BİLİŞLİ Y.

9. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 December 2018, pp.40

2018

2018

SAĞLIK HABERLERİNDE KADININ TEMSİLİ

BİLİŞLİ Y.

9. Uluslararası sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 December 2018, pp.35

2018

2018

İnternet Haberciliğinde Obezite’nin Sunumunun Tüketim Perspektifinden Değerlendirilmesi

BİLİŞLİ Y.

Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018, pp.1299-1311

2018

2018

Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Büro Personelinin Sosyal Medya Kullanımı

BİLİŞLİ Y.

Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018, pp.1

2018

2018

Sağlık Okuryazarlığı Bağlamında Sağlık Haberleri

BİLİŞLİ Y.

Innovation and Global Issues in Multidisciplinary Sciences IV, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018, pp.1

2018

2018

İnternet Haberciliğinde Modern Çağın Sorunu Olan Obezite’ nin Sunumu

BİLİŞLİ Y.

10. Uluslararası Hasta ve çalışan Hakları Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 17 November 2018, pp.30

2018

2018

Sağlık İşletmelerinde Kurum Kültürünün Bir Unsuru Olarak Hasta Güvenliği Kültürü Algısı

BİLİŞLİ Y.

10. Uluslararası Hasta ve çalışan Hakları Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 17 November 2018, pp.20

2018

2018

İnternet Haberciliğinde Madde Kullanım Bozukluğu Haberlerinin Sunumu

BİLİŞLİ Y.

10. Uluslararası Hasta ve çalışan Hakları Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 17 November 2018, pp.30

2017

2017

Sağlık İletişiminde Suriyeli Mülteciler

BİLİŞLİ Y. , İnci e. İ.

8. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 December 2017, vol.1, no.1, pp.30

2017

2017

Tüketim Kültürü Çerçevesinde Sağlık Haberlerinde Zayıflık Ve “Healthism” Söylemi

BİLİŞLİ Y.

8. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 December 2017, vol.1, no.1, pp.15

2017

2017

Nitelikli Sağlık İletişimini Engelleyen Bir Unsur Olarak “Zor Hasta”

BİLİŞLİ Y. , ALTAŞ B. , AYGEN ZETTER S.

9. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2017, pp.10

2017

2017

Nitelikli Sağlık İletişimini Engelleyen Bir Unsur Olarak “Zor Hasta

BİLİŞLİ Y. , ALTAŞ B. , AYGEN ZETTER S.

9.Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2017, pp.10

2017

2017

Nitelikli Sağlık İletişimini Engelleyen Bir Unsur Olarak “Zor Hasta

ALTAŞ B. , BİLİŞLİ Y. , AYGEN ZETTER S.

9.Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2017, pp.10

2017

2017

"Healthism" Kavramı Bağlamında Reklamcılıkta Sağlıklı Olma Algısı

BİLİŞLİ Y.

9. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2017, pp.10

2017

2017

Erdemli Küreselleşme Unsurları Olarak Otantizm, Kültürel Miras ve Cittaslow

ALTAŞ B. , BİLİŞLİ Y. , AYGEN ZETTER S.

Uluslararası Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.1

2017

2017

Cinsiyetin En Somut Hali "Beden" ve Toplumsal Cinsiyet: Habitus Temelinde Bir Değerlendirme

ALTAŞ B. , BİLİŞLİ Y.

Uluslararası Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.84

2017

2017

CİNSİYETİN EN SOMUT HALİ "BEDEN" VE TOPLUMSAL CİNSİYET: HABİTUS TEMELİNDE BİR DEĞERLENDİRME

ALTAŞ B. , BİLİŞLİ Y.

TUDSAK Uluslararası Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar KOngresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.0-15

2017

2017

Erdemli Küreselleşme Unsurları Olarak Otantizm, Kültürel Miras ve Cittaslow

ALTAŞ B. , BİLİŞLİ Y. , AYGEN ZETTER S.

Uluslararası Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.85

2017

2017

Erdemli Küreselleşme Unsurları Olarak Otantizm, Kültürel Miras ve Cittaslow

ALTAŞ B. , BİLİŞLİ Y. , AYGEN ZETTER S.

Uluslararası Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar KOngresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.0-15

2017

2017

Hastane Çalışanlarının Tükenmişlik Evrelerinin Mecaz İfadelerle Değerlendirilmesi: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Örneği

UYSAL Ş. A. , BİLİŞLİ Y. , Öztürk N.

1. ULUSLARARASI 11. ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, vol.0, no.0, pp.200-201

2017

2017

“Healthism” ve Tüketim Bağlamında Sağlık Haberlerinin Analizi

BİLİŞLİ Y. , YİRMİBEŞOĞLU Ş. G.

II. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Antalya, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.120-121

2017

2017

Sağlığın Tüketim Nesnesine Dönüşümünde Sağlık Haberlerinde “Healthism” Söylemi

BİLİŞLİ Y.

II. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Antalya, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.116-117

2017

2017

SAĞLIĞIN TÜKETİM NESNESİNE DÖNÜŞÜMÜNDE SAĞLIK HABERLERİNDE “HEALTHISM” SÖYLEMİ

BİLİŞLİ Y.

International Strategic Research Congress (ISRC2017), Antalya, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.116-117

2017

2017

“HEALTHISM” VE TÜKETİM BAĞLAMINDA SAĞLIK HABERLERİNİN ANALİZİ

BİLİŞLİ Y. , YİRMİBEŞOĞLU Ş. G.

II. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS (ISRC2017), Antalya, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.120-121

2017

2017

Reflection Of St. Valentine’s Day On Turkish Newspapers

YİRMİBEŞOĞLU Ş. G. , BİLİŞLİ Y.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.874

2017

2017

Perception of University Students Regarding Violence against Women

YİRMİBEŞOĞLU Ş. G. , BİLİŞLİ Y.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.873

2016

2016

Ameliyathanelerde Hasta Güvenliği Çerçevesinde Hasta Takibinin RFID Teknolojisi İle Değerlendirilmesi

BİLİŞLİ Y. , İNCİ E. İ. , Tortop A.

10. Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.41

2016

2016

Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının İş Doyumlarının Değerlendirilmesi

BİLİŞLİ Y. , HİZAY D.

10. ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.45

2016

2016

KIOSK Hasta Kayıt Sistemi Kullanımının Hasta Memnuniyetine Etkisi

BİLİŞLİ Y. , HİZAY D.

10. ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.5

2016

2016

SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİLİŞLİ Y. , HİZAY D.

10. Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.45

2016

2016

KİOSK Hasta Kayıt Sistemi Kullanımının Hasta Memnuniyetine Etkisi

BİLİŞLİ Y. , HİZAY D.

10. Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.6

2016

2016

İŞ KAZALARINA MARUZ KALAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İNCİ E. İ. , BİLİŞLİ Y. , HİZAY D.

VI.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 March 2016, pp.844-845

2016

2016

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞYERİNDE ŞİDDET: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ

BİLİŞLİ Y. , HİZAY D.

VI.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 March 2016, pp.586-587

2016

2016

İş Kazalarına Maruz Kalan Sağlık Çalışanlarının Bildirimlerinin Değerlendirilmesi

İNCİ E. İ. , BİLİŞLİ Y. , HİZAY D.

VI.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 March 2016, pp.844-845

2016

2016

Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşyerinde Şiddet Üniversite Hastanesi Örneği

BİLİŞLİ Y. , HİZAY D.

VI.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 March 2016, pp.586-587

2015

2015

Tıbbi Sekreterlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Saptanması

BİLİŞLİ Y. , Üstündaş M., KAMARLI H.

14. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Zonguldak, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.65-67

2015

2015

Tıbbi Sekreterlerin Tükenmişlik Düzeyinin Saptanması

BİLİŞLİ Y. , KAMARLI H., ÜSTÜNDAŞ M.

14. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (Bürokon), Zonguldak, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.65

2015

2015

Örgütsel Bağlılık ve ve İşle Bütünleşmenin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi : Çağrı Merkezi Örneği

KARTAL H., İŞLER L., BİLİŞLİ Y.

14. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (Bürokon), Zonguldak, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.49

2014

2014

Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürü Algısı Üniversite Hastanesi Örneği

ERKUL m., BİLİŞLİ Y. , tüm n.

V. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ, Antalya, Turkey, 20 - 22 November 2014

2014

2014

HEMŞİRELERDE HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ALGISI: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ

ERKUL M., BİLİŞLİ Y. , TÜM N.

V. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ, Antalya, Turkey, 20 - 22 November 2014, pp.319-321

Books & Book Chapters

2021

2021

JEAN-FRANÇOIS LYOTARD (1924–1998) HAYATI, DÜŞÜNCELERİ VE İLETİŞİM ALANINA KATKILARI

Bilişli Y.

in: A’DAN Z’YE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI-3, Prof. Dr. Füsun TOPSÜMER,Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.447-470, 2021 Creative Commons License

2020

2020

Madde Kullanım Bozukluğu Olan Kadınlarda Benlik Saygısı

YALNIZ DİLCEN H., BİLİŞLİ Y.

in: Sağlık Bilimlerinde Farklı Alanlar ve Sorunlara Bakış, Mollaoğlu Mukadder, Mollaoğlu Murat Can, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.101-117, 2020

2020

2020

Slavoj Zizek Hayatı, Eserler, Fikirleri

BİLİŞLİ Y. , Tuzcu H. D.

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Eyel, Cafer Şafak Gün, Serkan, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.401-416, 2020

2020

2020

Medya Okuryazarlığı Konusunda Yapılmış Tezlerin Sistematik Derlemesi 2008-2020

BİLİŞLİ Y. , ÖZKARA Y.

in: Sosyal Bilimlerde Sistematik Derleme, Yıldız Sevcan, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.109-124, 2020

2020

2020

Sağlık İletişimi Alanında Yapılmış tezlerin sistematik derlemesi 2001-2020

BİLİŞLİ Y.

in: Sosyal Bilimlerde Sistematik Derleme, Yıldız Sevcan, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.39-54, 2020

2019

2019

Dijital Mecralarda Yayımlanan Sağlık Haberlerinde Korku Kültürü

BİLİŞLİ Y.

in: Dijitalleşen İletişim, Ayhan A., Editor, Literatürk, Konya, pp.49-77, 2019

2019

2019

MEDYADA KADIN TEMSİLLERİ

BİLİŞLİ Y. , İŞLER L.

in: YENİ MEDYA HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM, Çiftçi, H., Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.37-64, 2019

2019

2019

Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Büro Personelinin Sosyal Medya Kullanımı

BİLİŞLİ Y.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 1, Çoban O., Ağacakaya S, Karakoç E., Karasioğlu F., Çoban A., Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.225-240, 2019

2019

2019

Çikolata Reklamındaki Kadın Temsillerine İlişkin Bir Reklam Alımlama Analizi

BİLİŞLİ Y.

in: Reklam Araştırmaları, KUTLU, Ö., Editor, Detay Yayınevi, Ankara, pp.93-128, 2019

2019

2019

Dijital Mecralarda Yayımlanan Sağlık Haberlerinde Korku Kültürü

BİLİŞLİ Y.

in: Dijitalleşen İletişim, AYHAN, A., Editor, Literatürk Acedemia, Konya, pp.49-77, 2019

2019

2019

Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Büro Personelinin Sosyal Medya Kullanımı

BİLİŞLİ Y.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 1, Çoban O., Ağacakaya S, Karakoç E., Karasioğlu F., Çoban A., Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.225-240, 2019

2019

2019

Medyada Kadın Temsilleri

BİLİŞLİ Y. , İşler L.

in: Yeni Medya Halkla İlişkiler ve İletişim, Çiftçi,H., Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.37-64, 2019

2018

2018

Hastane ÇalışanlarınınTükenmişlik SendromununYüz İfadesi Tabanlı Olarakİncelenmesi: AkdenizÜniversitesi HastanesiÖrneği

UYSAL Ş. A. , BİLİŞLİ Y. , ÖZTÜRK N.

in: YERELDEN GLOBALE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR III, Silvius STANCIUAli Rıza GÖKBUNARTuran GÜNDÜZ, Editor, Ijopec Publication, Londrina, pp.172-190, 2018

2017

2017

Erdemli Küreselleşme Unsurları Olarak Kültürel Miras ve Cittaslow

ALTAŞ B. , BİLİŞLİ Y. , AYGEN ZETTER S.

in: Sosyo Ekonomik Stratejiler V Türk Dünyası Araştırmaları, Yeşil Y., Ertekin Ş., Yurdadoğ V., Demirtürk S., Editor, Ijopec Publication, Londra, pp.186-203, 2017

2017

2017

AN ANALYSIS OF HEALTH NEWS WITH REGARDS TO “HEALTHISM” AND CONSUMPTION

BİLİŞLİ Y. , YİRMİBEŞOĞLU Ş. G.

in: 2017 Turkish World Socio Economic Strategies, UĞur A., Tozak K., Yatbaz A., Editor, Lap Lambert Academic Publishing, Beau Bassin, pp.108-136, 2017

2017

2017

An Analysis Of Health News With Regards To Healthism and Consumption

Bilişli Y. , YİRMİBEŞOĞLU Ş. G.

in: Turkish World Socio Economic Strategies, Uğur A. , Tozak K. , Yatbaz, A., Editor, Lap Lambert Academic Publishing, Mauritus, pp.108-136, 2017

2017

2017

Erdemli Küreselleşme Unsurları Olarak Kültürel Miras ve Cittaslow

ALTAŞ B. , BİLİŞLİ Y. , AYGEN ZETTER S.

in: Sosyo Ekonomik Stratejiler V Türk Dünyası Araştırmaları, Yılmaz Yeşil, Şaban Ertekin, Volkan Yurdadoğ, Sinan Demirtürk, Editor, Ijopec Publication, Londrina, pp.186-203, 2017

2017

2017

An Analysis of Health News Wıth Regards To “Healthism” and Consumption

BİLİŞLİ Y. , YİRMİBEŞOĞLU Ş. G.

in: 2017 Turkish World Socio Economic Strategies, Alparslan Ugur, Kenan Tozak, Ayhan Yatbaz, Editor, Lap lambert Academic Publishing, Beau Bassin, pp.108-136, 2017

Supported Projects

2020 - Continues

2020 - Continues

Global Media Monitoring Project (GMMP) 2020

EU Supported Other Project

BİLİŞLİ Y.

Scientific Refereeing

April 2019

April 2019

Research Studies Anatoli Journal

Other Indexed Journal

July 2018

July 2018

R&S - Research Studies Anatolia Journal

Other Indexed Journal

Scientific Consultations

2020 - 2020

2020 - 2020

Project Consultancy

Tübitak

Akdeniz University, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü, Turkey

Awards

December 2018

December 2018

Poster Bildiri Birincilik Ödülü

9. Uluslararsı Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi

December 2017

December 2017

En İyi Araştırma Ödülü

8. Uluslararası Hastane Yönetimi ve Sağlık Kongresi

November 2017

November 2017

Poster Bildiri 2. lik Ödülü

9. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi

September 2017

September 2017

Doktora Tez Ödülü

II. International Strategic Research Congress

November 2015

November 2015

En iyi bildiri ödülü

14. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik KongresiEdit Congress and Symposium Activities

2018

2018

Innovation and Global Issues in Social Sciences IV

Attendee

Antalya-Turkey

2018

2018

10. Hasta ve çalışan Hakları Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

2018

2018

16. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi

Attendee

Çorum-Turkey

2017

2017

8. Hastane Yönetimi ve Sağlık Kongresi,

Attendee

Antalya-Turkey

2017

2017

Yapay Zeka Çağında İnsanın Gücü

Attendee

İstanbul-Turkey

2017

2017

9. Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

2017

2017

II. International Strategic Research Congress

Attendee

Antalya-Turkey

2017

2017

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

2016

2016

10. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

2016

2016

VI.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

2015

2015

14. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (Bürokon)

Attendee

Çaycuma/Zonguldak-Turkey

2014

2014

Markalaşma ve İletişim Eğitimi

Attendee

Antalya-Turkey

2014

2014

4. Akdeniz Kalite Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

2014

2014

Takım Çalışması Semineri

Attendee

Antalya-Turkey

Visual Activities

2014 - 2014

2014 - 2014

Short Film

BİLİŞLİ Y.