Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Predictor Role of Emotion Regulation on Teacher-Student Relationship in Preschool Children

International Conference on Mathematics, Statistics, Education & Law (ICMSEL-23), Roma, Italy, 14 - 15 December 2023, pp.40-46

Comparison of the Neglect Levels of Adolescents Living in Rural and Urban Areas by Their Parents

International Conference on Politics and Sociology (ICPSOC - 23), Roma, Italy, 11 - 12 December 2023, pp.18-26

Phthalate exposure and language development in childhood: A systematic review

VI. International Health Science and Life Congress (IHSLC2023), Burdur, Turkey, 01 March 2023, pp.1039-50

Examination of the variables predicting cybervictimization in adolescents

ISER International Conference on Education and Social Science (ICESS-2021), Amsterdam, Netherlands, 09 December 2021

The examination of the relationship between anxiety and attachment levels of mothers who have baby

VIIIth Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.126-136

The Relationship Between Digital Game Addiction and Being Neglected By Parents In Adolescence

9th World Congress of Behavioural Cognitive Therapies, Berlin, Germany, 17 - 20 July 2019, pp.69

An Examination of the Relationship Between Peer Bullying and Academic Motivation in Secondary School Students

International Conference on Social Sciences in the 21st Century, Amsterdam, Netherlands, 12 - 14 July 2019, pp.54-64

Ergenlerin İhmal Edilme Düzeyleri İle Güvenli Bağlanma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.1476-1483

Social Representations of “Street Children”

3rd International Congress on Science and Education, Afyonkarahisar, Turkey, 21 - 24 March 2019, pp.172-178

An Examination of Child Neglect In Terms of Socio-Demographic Variables

The International Conference on Social science, Humanities and Education, Berlin, Germany, 21 - 23 December 2018, pp.1-19 Sustainable Development

Dikkat Hastanede Çocuk Var: Bir Farkındalık Çağrısı

IV. Uluslararası Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.468-480

An Examination of The Relationship Between Fathers' Child Abuse Potential And Fatherhood Perception

International Scientific Research Congress, Nevşehir, Turkey, 9 - 12 September 2018, pp.87 Sustainable Development

Social Reprsentation of Child Abuse

International Scientific Research Congress, Nevşehir, Turkey, 9 September - 12 October 2018, pp.373-390 Sustainable Development

An Examination of the Mothers’ Acceptance and Rejection of Their Children According to Socio-Demographic Variables

IIIrd Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.300-313

An Examination of Primary School Students’ Reading Habits in Their Spare Time and Their Reading Attitudes

4th International Conference on Language and Literature in Education and Research, Dresden, Germany, 3 - 05 December 2017, pp.26-27

Investigation of The Relationship Between Cyberbullying Behaviors and Internet Addiction In Adolescents

2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.14

Examination of Factors Which Predict Loneliness in Adolescents

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Prague, Czech Republic, 12 - 14 May 2017, pp.616-626

An examination of the predictive factors of marital adjustment

6th Cyprus International Conference on Educational Research, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 06 May 2017

An Investigation of The Relationship Between Cyber Bullying and Peer Bullying In Adolescents

IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Denizli, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.167

A study on the relationship between cyberbullying and peer bullying in adolescents

IIIrd Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.152

The comparison of mothers’ and fathers’ child abuse potentials against their children

II nd Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 08 June 2015, pp.303 Sustainable Development

Assessment of mothers’ child abuse potentials against their children

International Business & Education Conferences, Londra, United Kingdom, 7 - 11 June 2015, pp.482-499 Sustainable Development

Çocuğa Yönelik Şiddet

VI. Ruh Sağlığı Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 5 - 06 December 2014

Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar

I. Psikoloji Günleri, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 20 - 23 May 2014

Cinsel kimlik ve cinsel yönelim

III. Ruh Sağlığı Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 23 - 24 December 2011

Mülteci, sığınmacı ve göçmenlere yönelik psikolojik ve sosyal destek

II. Ruh Sağlığı Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 18 - 19 December 2010 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Beden algısı ve aile

in: Beden Algısı, Kale, Mustafa, Editor, Nobel Akademik Yayınevi, Ankara, pp.231-268, 2023

Bellek Gelişimi

in: Bilişsel Gelişim ve Desteklenmesi, Bütün Ayhan, A.; Beyazıt, U., Editor, Nobel Akademik Yayınevi, Ankara, pp.88-121, 2022

Okul döneminde (7-11 yaş) bilişsel gelişim ve desteklenmesi

in: Bilişsel Gelişim ve Desteklenmesi, Ayhan Bütün, A.; Beyazıt, U., Editor, Nobel Akademik Yayınevi, Ankara, pp.344-371, 2022

Emotion regulation in early years: The developmental foundations

in: Advancing interpersonal emotion regulation and social regulation, Harper, D. S., Editor, IGI Global, pp.1-30, 2022

Dünyada ve Türkiye’de hastanelerde çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek gönüllüleri

in: Hastanede Çocuk ve Ailesine Yönelik Psikososyal Destek Çalışmaları, Bütün Ayhan, Aynur; Beyazıt, Utku, Editor, Pelikan Yayınları, Ankara, pp.395-420, 2021

Palyatif bakım gören çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal yaklaşım

in: Hastanede Çocuk ve Ailesine Yönelik Psikososyal Destek Çalışmaları, Bütün Ayhan, Aynur; Beyazıt, Utku, Editor, Pelikan Yayınları, Ankara, pp.327-366, 2021

Individual, social, and occupational effects of cyberbullying during adolescence.

in: Handbook of Research on Cyberbullying and Online Harassment in the Workplace, Salazar,L. R., Editor, IGI Global, New York, pp.153-175, 2021

Aile Eğitiminde Ebeveynlik Rolleri

in: Aile Eğitiminde Güncel Konular, Pekşen Akça, R. Aydoğdu, F., Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.35-60, 2020

Yıkıcı Bozukluklar, Dürtü Denetimi Ve Davranım Bozuklukları

in: Çocuk Ruh Sağlığı, Kurt, Gökçe, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.229-251, 2020

Özdüzenleme

in: Duyguları anlamak, Cirhinlioğlu, F. G., Editor, Nobel Akademik Yayınevi, Ankara, pp.285-306, 2020

Çocuk ve Mahremiyet Eğitimi

in: Çocuk Hakları, Can Yaşar, M. Aral, N., Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.189-207, 2020 Sustainable Development

Yıkıcı Bozukluklar, Dürtü Denetimi ve Davranım Bozuklukları

in: Çocuk Ruh Sağlığı, Gökçe Kurt, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.229-251, 2020

6-11 yaş çocuk gelişimi ve dijital dünya

in: Dijital Dünyada Organik Çocuklar Yetiştirmek, Günüç Selim, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, pp.165-182, 2019

3-6 yaş (36-72 aylık) çocuk gelişimi ve dijital dünya

in: Dijital Dünyada Organik Çocuklar Yetiştirmek, Günüç Selim, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, pp.147-164, 2019

Cinsel Gelişim

in: Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II (36-72 Ay), Köksal Akyol A., Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.245-264, 2018

An Examination of The Relationship Between Fathers’ Child Abuse Potential And Fatherhood Perception

in: Bilimsel Araştırmalarda Yeni Yaklaşımlar, Köse Osman, Kirik Esra, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.585-597, 2018

Duyguların Gelişimi

in: Duygu Psikolojisi, Fatma Gül Cirhinlioğlu, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.43-60, 2018

Cinsel Gelişim

in: Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I (0-36 Ay), Köksal Akyol Aysel, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.366-384, 2018

An Investigation of Parents’ Habits of Reading Books to their Children and their Criteria for SelectingChildren’s Books

in: Educational Policy and Research, Arslan Hasan, Dorczak Roman, Alina-Andreea Urlica Dragoescu, Editor, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, pp.551-560, 2018

İletişimle İlgili Temel Kavramlar

in: Çocuk ve İletişim, Aral N., Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.3-25, 2017

The Effect of Fatherhood on Child’s Development

in: Educational Research and Practice, Koleva I., Duman G., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.313-323, 2017

An Examination of The Relationship Between Cyberbullying and Parenting Attitudes In Adolescents

in: Current Approaches in Education and Economics, H. Göksu, Editor, SRA Academic Publishing, pp.43-52, 2017

An investigation of the relationship between social phobia and parenting attitudes

in: Research on Social Studies, Arslan H, İçbay M. A., Jacobs F., Editor, Peter Kang, Sofya, pp.137-148, 2016

Duygusal Gelişim

in: Davranış Bilimleri, Zencirkıran M., Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.37-74, 2016

Aile İçi Şiddet

in: Aile Yaşam Dinamiği, Baran G., Editor, Pelikan Yayınevi, Ankara, pp.115-146, 2016

Kişilİik Gelişimi

in: Çocuk Gelişimi, Aral N., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.158-189, 2016

Erken Çocukluk Eğitiminde Program Değerlendirme

in: Çocukları Tanıma ve Değerlendirme, Kumtepe A., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.116-145, 2016

An Investigation of The Relationship Between Peer Relationships and Peer Bullying in Adolescents

in: Contemporary Approaches in Education and Communication, Arslan H., İçbay M. A., Gallard A. J,, Ramos S. L. , Editor, Peter Lang, Frankfurt, pp.323-336, 2016

Çocuk Edebiyatı ve Aile

in: Çocuk Edebiyatı ve Medya, Erdoğan S., Ören M., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.154-177, 2016

Erken Çocukluk Eğitiminde Program Değerlendirme

in: Çocukları Tanıma ve Değerlendirme, Kumtepe Alper, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.116-145, 2016

Parents Education In The Preschool Period

in: Developments in Educational Sciences, Koleva I., Efe R., Kostova Z. B., Atasoy E., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, pp.131-147, 2016

An Investigation of The Relationship Between Peer Relationships and Peer Bullying in Adolescents

in: Contemporary Approaches in Education and Communication, H. Arslan, M. A. İçbay, A. J. Gallard, S. L. Ramos, Editor, Peter Lang Gmbh, Frankfurt, pp.323-336, 2016

Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde Duyusal Deneyimler

in: Duyuların Gelişimi ve Desteklenmesi: Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde (0-36 Ay) Gelişim, Yıldız Bıçakcı M., Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.337-355, 2015

Gelişimsel Dönemler Açısından Hasta Çocuklar ve Hastane Ortamının Düzenlenmesi

in: Hasta Çocukların Gelişimi ve Eğitimi, Bütün Ayhan A., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.26-57, 2015

Hasta Çocukların Ruhsal Özellikleri ve Hasta Çocuğa Yaklaşım

in: Hasta Çocukların Gelişimi ve Eğitimi, Bütün Ayhan A., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.58-78, 2015

Sexual Education in Preschool Period

in: Education in the 21st Century Theory and Practice, Koleva I., Efe R., Kostova Z. B., Atasoy E., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.696-707, 2015

Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde Duyusal Deneyimler

in: Duyuların Gelişimi ve Desteklenmesi: Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde (0-36 Ay) Gelişim, Yıldız Bıçakçı Müdriye, Editor, Eğiten Yayıncılık, pp.339-357, 2015

Metrics

Publication

119

Citation (WoS)

25

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

49

H-Index (Scopus)

3

Project

3

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals