Education Information

Education Information

 • 2014 - 2018 Doctorate

  Selcuk University, Faculty Of Communıcatıon, Gazetecilik, Turkey

 • 2012 - 2014 Postgraduate

  Erciyes University, İletişim Fakültesi, Gazetecilik , Turkey

 • 2009 - 2012 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Communıcatıon, Gazetecilik, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Toplumsal yaşamda bireylerin mahremiyet yönelimleri: Sosyal ağ kullanıcıları üzerine bir saha araştırması

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 2014 Postgraduate

  Medyada nefret söylemi ve toplumsal cinsiyet bağlamında LGBTT bireylere yönelik nefret söylem(ler) inin çözümlenmesi

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü