Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye Barolar Birliği Dergisi , no.170, pp.137-172, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Aile Soyadı Çıkmazı

Ankara Barosu Dergisi , no.4, pp.97-137, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Haksız Azil Halinde Avukatlık Ücreti

Uluslararası Akdeniz Hukuk Kongresi, Antalya, Turkey, 04 July 2022, pp.764-777

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Mal Rejiminin Tasfiyesinin Talep Edilip Edilemeyeceği Meselesi

8. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 June 2022, pp.838-850

Hava Yoluyla Yapılan Uluslararası Taşımalarda Taşıyıcının Sorumluluğundan Doğan Tazminat Davalarında Görevli Mahkeme

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi IV. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu Ticaret Hukukuna Disiplinlerarası Yaklaşım, Ankara, Turkey, 25 October 2021

Yardım Nafakası

İzmir Medeni Hukuk Günleri: Aile Hukuku Sempozyumu, Turkey, 27 - 28 April 2018

Civil Law Provisions That May Be Functional in the Application of United Nations Principles for Older Persons

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.519-527

Liquidated Damages Clauses as Standardized Terms of Contract

3rd International Annual Meeting of SosyoEkonomi Society, Ankara 2017, 28 - 29 April 2017

Books & Book Chapters

Mirasın Resmi Tasfiyesi

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018

1999 Tarihli Montreal Konvansiyonu Bakımından Hava Sevk Fişinin İspat Gücü ve Hiç veya Gereği Gibi Düzenlenmemesinin Hukuki Sonuçları

in: Prof. Dr. Hikmet Sami Türk'e Armağan, Prof. Dr. Aynur Yongalık, Dr. Murat Gürel, Arş. Gör. İbrahim Bektaş , Editor, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.117-150, 2017

Götürü Tazminat

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, 2015

Other Publications

Metrics

Publication

40

Thesis Advisory

8
UN Sustainable Development Goals