Asst. Prof. SÜREYYA SARVAN


Department of Nursing, Department of Nursing

Department of Child Health and Diseases Nursing


Research Areas: Health Sciences, Nursing, Child Health and Diseases Nursing

Email: ssarvan@akdeniz.edu.tr
Office Phone: +90 242 310 6133 Extension: 6133
Web: https://avesis.akdeniz.edu.tr/ssarvan
Office: B310
Address: Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı Antalya

Metrics

Publication

69

Citation (WoS)

27

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

31

H-Index (Scopus)

3

Project

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2017 - 2021

2017 - 2021

Doctorate

Akdeniz University, Department Of Nursing, Department Of Nursing, Turkey

1998 - 2001

1998 - 2001

Associate Degree

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Sağlık Kurulumları İşletmeciliği, Turkey

1990 - 1993

1990 - 1993

Postgraduate

Istanbul University, Health Sciences Institute, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği , Turkey

1986 - 1990

1986 - 1990

Undergraduate

Istanbul University, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik, Turkey

Dissertations

2021

2021

Doctorate

Ciddi oyun simülasyon yöntemi ile verilen yenidoğan resüsitasyonu eğitiminin hemşirelik öğrencilerinin bilgi, beceri, memnuniyet ve kendine güven düzeyine etkisi: randomize kontrollü çalışma

Akdeniz University, Department of Nursing, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

1993

1993

Postgraduate

Oral Candidiazisli Çocuklarda % 5’lik Sodyum Bikarbonatla Verilen Özel Ağız Bakımının İyileşme Süresine Etkisi

Istanbul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Health Sciences

Nursing

Child Health and Diseases Nursing

Academic Titles / Tasks

2012 - Continues

2012 - Continues

Lecturer PhD

Akdeniz University, Department Of Nursing, Department Of Nursing

2000 - 2012

2000 - 2012

Lecturer

Akdeniz University, Antalya Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Ölçme Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Akdeniz University

2021 - Continues

2021 - Continues

Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Üyesi

Akdeniz University

2012 - Continues

2012 - Continues

Ders Eşdeğerlik ve Yatay - Dikey Geçiş Komisyonu Başkanı

Akdeniz University

2018 - 2022

2018 - 2022

Akreditasyon Komisyonu Üyesi

Akdeniz University

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Yenidoğan Hemşireliği

Undergraduate

Undergraduate

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Undergraduate

Undergraduate

Halk Sağlığı Hemşireliği

Undergraduate

Undergraduate

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Intern Uygulama Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Anne Çocuk Beslenmesi

Undergraduate

Undergraduate

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Undergraduate

Undergraduate

Hemşirelikte Yönetim

Undergraduate

Undergraduate

Hemşirelikte Öğretim

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Suriyeli Çocuk Mülteciler ve Sorunları

Sarvan S., Efe E.

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi , vol.9, no.1, pp.55-62, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

NEGATİVE EFFECT OF CHILDREN VIDEOS SHARED IN FAMILY VLOGGING ON CHILDREN

Sarvan S.

UNION OF THRACE UNIVERSITIES V. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONGRESS (UTUC 2022), Balıkesir, Turkey, 1 - 02 December 2022, pp.9

2022

2022

Kanser Tedavisi Gören Ergenlerin Dijital Oyun Bağımlılığı ile Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki

Sarvan S., Bekar P., Erkul M., Efe E.

4. ULUSLARARASI 5. ULUSAL ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 12 - 14 September 2022, pp.2

2022

2022

Annelerin Söylediği Ninnilerin Bebekleri Üzerine Etkisi

Sarvan S.

5th INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2022), Burdur, Turkey, 10 - 12 March 2022, pp.267

2021

2021

Kanser geçiren ergenlerde post travmatik gelişim ve psikolojik sağlamlık ilişkisi

ATAY TURAN S., SARVAN S., AKCAN A., GÜLER E., SAY B.

XXI. ULUSAL PEDİATRİK KANSER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 28 November 2021, pp.214 Sustainable Development

2021

2021

Covıd-19 Pandemisinde Dijitalleşme: Klinik Eğitimi Destekleyen Simülasyonlar

Sarvan S.

II. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi , İzmir, Turkey, 16 - 18 April 2021, pp.224

2019

2019

Opinions of senior nursing students on the practice dimension of nursing education: A case study

Muslu L., Sarvan S., Günbayı İ.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.407

2019

2019

Yakın Kaybı Yaşayan Ergenlerde Travma Sonrası Gelişim

AKCAN A., ATAY TURAN S., SARVAN S., GÜLER E.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.832

2019

2019

Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin hemşirelik eğitiminin kuramsal boyutuna ilişkin görüşleri: Bir durum çalışması

MUSLU L., SARVAN S., GÜNBAYI İ.

6. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.416

2019

2019

Kanser Tanılı Ergenlerde Psikososyal Sorunlar

ATAY TURAN S., SARVAN S., AKCAN A., GÜLER E.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.812 Sustainable Development

2019

2019

Kanserli Çocuklar ve Ebeveynlerinde Psikolojik Sağlamlığın Geliştirilmesi

SARVAN S., ATAY TURAN S., AKCAN A., GÜLER E.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.822 Sustainable Development

2019

2019

Kanser Geçiren Çocuklarda Travma Sonrası Gelişim

ATAY TURAN S., SARVAN S., AKCAN A., GÜLER E., ŞAY B.

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019, vol.4, pp.1409

2018

2018

Farklı Kuşaklarda Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Belirlenmesi,

Muslu L., Sarvan S., Öncel S., Uğur E.

1. Uluslar arası, 2. Ulusal Halk sağlığı Hemşireliği Kongresi,, Ankara, Turkey, 23 - 26 April 2018, pp.120

2017

2017

Hemşirelik Eğitiminde Reflekşın kullanımı

ATAY TURAN S., SARVAN S.

Uluslararası Multidispliner çalışmaları Kongresi, Turkey, 25 - 26 November 2017

2017

2017

Kronik Hastalığı Olan Gençlerde Travma Sonrası Gelişim

AKCAN A., ATAY TURAN S., SARVAN S.

II. INTERNATIONAL CONGRESSOF YOUTH RESEARCHES, 25 - 29 October 2017

2017

2017

Ergenlerde Psikolojik Dayanıklılığın Gelişmesi

ATAY TURAN S., SARVAN S., AKCAN A.

II. INTERNATIONAL CONGRESSOF YOUTH RESEARCHES, 25 - 29 October 2017

2017

2017

Çocuklarda Akut Zehirlenmeler: Sistematik Derleme

SARVAN S., İŞLER DALGIÇ A., EFE E.

6. Ulusal 1.Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 November - 01 December 2017

2017

2017

Mülteci Çocuklar ve Sorunları

SARVAN S., ATAY TURAN S., EFE E.

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 25 - 26 November 2017 Sustainable Development

2017

2017

Diyabetli Çocukların Hastalıklarına Psikososyal Uyumları, , 25-26 Kasım 2017, Antalya.

SARVAN S., Kolutek R., ATAY TURAN S., MUSLU L.

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 25 November - 26 December 2017 Sustainable Development

2017

2017

Ergenlerde Psikolojik Dayanıklılığın Geliştirilmesi

ATAY TURAN S., SARVAN S., AKCAN A.

II. International Congress of Youth Researches, Muğla, Turkey, 25 - 29 October 2017, pp.216

2017

2017

Giant Toy of Children: Internet

SARVAN S., AKCAN A.

International Conference for Multiple Academic Disciplines, Zürich, Switzerland, 7 - 09 July 2017, pp.21

2016

2016

Healthy Lifestyle Behaviors in Patients with Thalassemia Major

İŞLER A., EFE E., KAYA A., SARVAN S., Başer H.

World Summit On Pediatrics, Porto, Portugal, 23 - 26 June 2016, pp.19

2016

2016

Ortaokul Öğrencilerinde Zorba Davranışların Önlenmesine Yönelik Bir Girişim Programı

AKCAN A., AKCAN F., SARVAN S.

7. İnternational Congreson New Trends in Education İCONTE 2016, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.126

2014

2014

Effects of a Trainning Program by Leading Nurse on Problem Behaviour and Social Skills of the Children Aged 5-6

AKCAN A., SARVAN S.

International Congress on Early Childhood Intervention, Antalya, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.237

2014

2014

Effects of a Training Program by Leading Nurse on Problem Behavior and Social Skills of The Children Aged 5-6

AKCAN A., SARVAN S.

International Congress on Early Childhood Intervention, Antalya, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.235

2013

2013

“Ergenlerde Spor Yapmak Saldırganlığı Azaltıyor mu/Artırıyor mu?”

MUSLU L., SARVAN S.

5. Uluslar Arası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2013, pp.124-0

2013

2013

Rus Aile ile Türk Ailenin Çocuğunun Hasta Odası; Olgu Sunumu

Cırık V., EFE E., Sarvan S., Kara E. A.

II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Antalya, Turkey, 6 January - 06 March 2013

2011

2011

Talasemili Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı

EFE E., İŞLER A., SARVAN S., Başer H., Yeşilipek A.

55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 10. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2011, pp.52

2007

2007

3-6 Yaş Grubundaki Çocuklara Verilen Ağız-Diş Sağlığı Konusunda Anlatsal ve Görsel Eğitimin Bilgi Düzeyine Etkisi

EFE E., Sarvan S.

51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, VII. Türk Dünyası Pediatri Kongresi, 7. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Girne, Turkey, 7 - 11 November 2007

2006

2006

Çocuk Polikliniğine Gelen Çocukların Ağız Diş Sağlığı Hakkındaki Bilgileri

EFE E., Sarvan S., Kukulu K.

50. Milli Pediatri Kongresi, Fin-Türk Pediatri Günleri, Antalya, Turkey, 01 January 2006

2006

2006

Omfoloselli Bir Bebeğin Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımı

Baz M., EFE E., Sarvan S., Dikmen Ş., Demirezen S., Boneval C., et al.

XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, X. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Adana, Turkey, 01 January 2006, pp.259

Books & Book Chapters

2023

2023

Yarık Dudak ve Yarık Damak Deformiteleri ve Hemşirelik Bakımı

Sarvan S., Apaydın Cırık V.

in: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Cerrahisi Hemşireliği, Emine Efe, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.38-43, 2023

2023

2023

Dolaşım Sorunu Olan Çocuklar

Sarvan S., Efe E.

in: Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Bakım, Fatma Güdücü Tüfekçi,Fatma Kurudirek,Arzu Sarıalioğlu,Türkan Kadiroğlu, Editor, Göktuğ Yayıncılık, Ankara, pp.521-570, 2023

2023

2023

Dolaşım Sorunu Olan Çocuklar

SARVAN S., EFE E.

in: Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Bakım, Fatma Güdücü Tüfekçi, Fatma Kurudirek, Arz Sarıalioğlu, Türkan Kadiroğlu, Editor, Göktuğ Basım ve Yayıncılık, pp.521-570, 2023

2022

2022

KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ

Sarvan S., Efe E.

in: Kardiyovasküler Hemşirelik, Zeynep Canlı Özer,Fisun Şenuzun Aykar, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.265-295, 2022

2019

2019

Enfeksiyon Kontrolü ve Uygulamaları

Sarvan S.

in: Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler (Geliştirilmiş ve Güncellenmiş), Fatma Akça Ay, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.248-294, 2019

2010

2010

Asepsi Üniversal Önlemler ve İzolasyon Uygulamaları

Sarvan S.

in: Klinik Beceriler: Sağlığın Değerlendirilmesi ve Hasta Bakım ve Takibi, Necmiye Sabuncu,Fatma Akça Ay, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.62-90, 2010

Scientific Refereeing

May 2022

May 2022

International Journal of Traditional and Complementary Medicine Research

Other Journals

Awards

April 2010

April 2010

2010 Yılı Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser mansiyon ödülü

Türkiye Bilimler Akademisi (Tüba)Congress and Symposium Activities

01 June 2020 - 01 June 2020

01 June 2020 - 01 June 2020

Hemşirelikte Uzaktan Eğitime Yönelik Eğitici Eğitimi

Attendee

Antalya-Turkey

01 December 2019 - 01 December 2019

01 December 2019 - 01 December 2019

6.Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

01 November 2019 - 01 November 2019

01 November 2019 - 01 November 2019

2.Uluslararası 7.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi

Attendee

İzmir-Turkey

01 October 2019 - 01 October 2019

01 October 2019 - 01 October 2019

Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası

Attendee

Antalya-Turkey

01 September 2019 - 01 September 2019

01 September 2019 - 01 September 2019

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Tasarımı Kursu

Attendee

İzmir-Turkey

01 September 2019 - 01 September 2019

01 September 2019 - 01 September 2019

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu

Attendee

İzmir-Turkey

01 February 2019 - 01 February 2019

01 February 2019 - 01 February 2019

Hemşirelik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Kursu

Attendee

-Turkey

01 January 2019 - 01 January 2019

01 January 2019 - 01 January 2019

Hemşirelikte Akreditasyon Eğitimi

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2017 - 01 November 2017

01 November 2017 - 01 November 2017

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi

Attendee

Muğla-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi

Attendee

Muğla-Turkey

01 February 2017 - 01 February 2017

01 February 2017 - 01 February 2017

İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Klinik Uygulamalarda Yasal Sorumluluk Eğitimi

Attendee

-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

7th International Congress on New Trends in Education-ICONTE

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

Anne Sütü ve Bebek Dostu Eğitimi

Attendee

Antalya-Turkey

01 March 2016 - 01 March 2016

01 March 2016 - 01 March 2016

Sağlık Araştırmalarında İstatistiksel Güç Analizi ve Örnek Büyüklüğü Belirlenmesi Kolokyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 February 2016 - 01 February 2016

01 February 2016 - 01 February 2016

II. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 September 2014 - 01 September 2014

01 September 2014 - 01 September 2014

Fizik Muayene Kursu

Attendee

-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

Klinik Eğitimde Ölçme Değerlendirme Kursu

Attendee

Antalya-Turkey

01 April 2014 - 01 April 2014

01 April 2014 - 01 April 2014

Akdeniz Üniversitesi 4. Kalite Sempozyumu

Attendee

-Turkey

01 December 2013 - 01 December 2013

01 December 2013 - 01 December 2013

Elektronik Hemşirelik Bakım Süreci Kolokyumu

Attendee

-Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

2. Ulusal Endokrin Hemşireliği Kursu

Attendee

-Turkey

01 April 2013 - 01 April 2013

01 April 2013 - 01 April 2013

Akdeniz Üniversitesi 3. Kalite Sempozyumu

Attendee

-Turkey

Scholarships

2022 - 2022

2022 - 2022

Erasmus + (Teaching Mobility)

European Commission

2015 - 2015

2015 - 2015

Mevlana Öğretim Elemanı Bursu

University

Citations

Total Citations (WOS): 25

h-index (WOS): 3