Assoc. Prof. ŞEYDA ÖZTÜRK


Faculty of Theology, Department of Foundations of Islamic Sciences

Department of Sufism


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Islamic Mysticism

Email: seydaozturk@akdeniz.edu.tr
Office Phone: +90 242 227 4458 Extension: 3438
Office Phone: +90 242 227 4496 Extension: 3438
Fax Phone: +90 242 310 6889
Web: https://avesis.akdeniz.edu.tr/seydaozturk
Office: B blok 113

Metrics

Publication

33

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

8

H-Index (TrDizin)

2

Open Access

4

Education Information

2000 - 2007

2000 - 2007

Doctorate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Turkey

1996 - 1999

1996 - 1999

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Turkey

1991 - 1996

1991 - 1996

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

"ŞEM'ÎNİN (15.-16YY) MESNEVÎ ŞERHİ (İLK TÜRKÇE TAM MESNEVÎ ŞERHİ"

Marmara University, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tasavvuf Bilimdalı

1999

1999

Postgraduate

İsmâil Hakkı Bursevî'nin İki Tuhfesi Tuhfe-i Vesîmiyye-Tuhfe-i Aliyye (Metin-Tahlil-Tahkik)

Marmara University, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tasavvuf Bilim Dalı

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

İlahiyat Fakültesi Alanında Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi

Project Management

TÜBİTAK

2021

2021

Resimli Edebi Yazmalar Eserler ve İkonografi

Vocational Training

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

2018

2018

2. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu

Vocational Training

TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM)

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Islamic Mysticism

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty of Theology, Department of Foundations of Islamic Sciences

Managerial Experience

2019 - 2019

2019 - 2019

Manager of Research and Application Center

Akdeniz University, Faculty of Theology, Department of Foundations of Islamic Sciences

2018 - 2019

2018 - 2019

Vice Dean

Akdeniz University

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Tasavvuf Edebiyatı

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Tezi

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Tezi

Doctorate

Doctorate

Türk Edebiyatında Tasavvufî Metinler

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması

Undergraduate

Undergraduate

Tasavvuf Düşünürleri

Undergraduate

Undergraduate

Türk Tasavvuf Edebiyâtı

Undergraduate

Undergraduate

Günümüz Tasavvuf Hareketleri

Postgraduate

Postgraduate

Osmanlı Döneminde Tarikatlar

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Postgraduate

Postgraduate

Danışmanlık

Postgraduate

Postgraduate

Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Tasavvuf Metinleri

Postgraduate

Postgraduate

Danışmanlık

Postgraduate

Postgraduate

Akdeniz Ortacağ Tasavvuf Edebiyâtı

Postgraduate

Postgraduate

Temel İslam Bilimlerine Giriş

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Muallim Nâci’nin Dünyasında Tasavvuf

Öztürk Ş.

Sufiyye , no.10, pp.203-237, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

On yedinci Yüzyılda Kadızâde Muhâlifi Bir Mevlevî:Zincirkıran Mehmet Dede Ve Antalya Mevlevihânesi’ni İhyâHareketi

Öztürk Ş.

13. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi DEKAK, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2020, vol.3, pp.1039-1048 Creative Commons License

2019

2019

Fakîh-Mutasavvıf Şehzâde Korkut’un Dönemi’nin Tartışmalı Tasavvufî Konuları Üzerine Düşünceleri

Öztürk Ş.

Uluslarası Katılımlı Şehzâde Korkut Sempozyumu, Antalya, Turkey, 13 December 2019, vol.1, pp.433-451 Creative Commons License

2018

2018

”Antalya-İstanbul-Kahire Hattında Bir Mevlevi: Âdem Dede ve ”Cennette Raks” Romanında İzdüşümleri”

Öztürk Ş.

TARR Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2018, pp.502-514 Creative Commons License

2013

2013

Mesnevî’de Âileyi Kuran ve Yaşatan Değerler

ÖZTÜRK Ş.

Türk-İslam Geleneğinde Âile Ulusal Sempozyum, İstanbul, Turkey, 17 - 18 May 2013

Books & Book Chapters

2022

2022

101 Soruda Tasavvuf

Öztürk Ş.

Duruş, İstanbul, 2022

2021

2021

Ahmed Amiş Efendi'nin Huzurunda Bir Alim: Abdülaziz Mecdi Tolun

Öztürk Ş.

in: Fâtih Türbedârı Ahmet Amiş Efendi Armağan Kitabı, Adalet Çakır Çağlı, Editor, Kocaeli Üniversitesi Vakfı Yayınları (KÜV), Kocaeli, pp.149-170, 2021 Creative Commons License

2021

2021

Osmanlı'nın Son Döneminde Ayasofya Kürsüsü'nde Bir Mutasavvıf Mütefekkir: Ömer Ferid Kam ve Ayasofya Vaazları

Öztürk Ş.

in: Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerifi, Doç. Dr. Fatih KURT, Editor, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI (DİB), Ankara, pp.205-226, 2021 Creative Commons License

2020

2020

Şehzade Korkut'un Tartışmalı Tasavvufi Konular Hakkındaki Düşünceleri

Öztürk Ş.

in: Şehzâde Korkut Kitabı, Duman M Fatih- Ögke Ahmet, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, pp.433-451, 2020 Creative Commons License

2019

2019

ALİ HİMMET BERKÎ’NİN MUHÂFAZAKÂR DERGİLERDE YAZILARI/ DİN VE AHLÂK ANLAYIŞININI İZLERİ

Öztürk Ş.

in: ALİ HİMMET BERKÎ KİTABI, Ahmet Ögke,Zeki Yaka, Editor, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, Antalya, pp.140-154, 2019 Creative Commons License

2019

2019

VÂHİB-İ ÜMMÎ’DE EDEB VE ESTETİK

Öztürk Ş.

in: ELMALI’DA EDEB VE ESTETİK, Ahmet Ögke, Editor, Kutlu Avcı Ofset, Antalya, pp.107-140, 2019 Creative Commons License

2016

2016

Bursevî- Seyr ü Sülûk -Üç Tuhfe

ÖZTÜRK Ş.

iNSAN yayınları, İstanbul, 2016

2016

2016

Hocam Selçuk Eraydın

Öztürk Ş.

in: Hocamız Selçuk Eraydın, Hasan Kamil Yılmaz, Editor, Erkam Yayınları, İstanbul, pp.177-184, 2016

2011

2011

Şem’î Efendi ve Mesnevî Şerhi

Öztürk Ş.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI-İSAM Yayınları, İstanbul, 2011 Creative Commons License

2009

2009

Şem'î Efendi ve Şerh-i Mesnevî'si

Öztürk Ş.

in: Şem'î Efendi ve Şerh-i Mesnevî'si, Sami Erdem, Editor, İFAV Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.319-341, 2009 Creative Commons License

2000

2000

İSMAİL HAKKI BURSEVÎ SEYR Ü SÜLÛK üÇ TUHFE

ÖZTÜRK Ş.

İnsan Yayınları, İstanbul, 2000

Episodes in the Encyclopedia

2022

2022

Tuhfe-i Ömeriyye

Öztürk Ş.

elektronik ortam, pp.1-3, 2022 Creative Commons License

2022

2022

Tuhfe-i Aliyye (İ.Hakkı Bursevî)

Öztürk Ş.

elektronik ortam, pp.1-3, 2022 Creative Commons License

2022

2022

Tuhfe-i Vesîmiyye

Öztürk Ş.

elektronik ortam, pp.1-3, 2022 Creative Commons License

2022

2022

Havatimu'l-Hikem(Ali Dede)

Öztürk Ş.

elektronik ortam, pp.1-2, 2022 Creative Commons License

2016

2016

Şem'î

Öztürk Ş.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, pp.503-504, 2016 Creative Commons License

2010

2010

Ebubekir Çorumi

Öztürk Ş.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINEVİ, pp.295-296, 2010 Creative Commons License

Activities in Scientific Journals

2021 - 2021

2021 - 2021

1.Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu "Yunus Emre" 10 Temmuz 2021 Tam Metin Bildiriler Kitabı

Scientific Committee Membership

2018 - 2018

2018 - 2018

Elmalı'nın Canları, İrfan ve Sevgi Sempozyumu-11 Edeb-Estetik

Scientific Committee Membership

Scientific Refereeing

March 2024

March 2024

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2023

October 2023

Kocaeli İlahiyat Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2023

October 2023

Burdur İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2023

September 2023

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2023

May 2023

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2023

May 2023

Kalemname

National Scientific Refreed Journal

July 2022

July 2022

İlahiyat Akademi

National Scientific Refreed Journal

April 2022

April 2022

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2021

November 2021

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2021

October 2021

Sufiyye

National Scientific Refreed Journal

October 2021

October 2021

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

June 2021

June 2021

Bilim Armonisi

National Scientific Refreed Journal

June 2021

June 2021

Bilim armonisi

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED)

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

Kocaeli İlahiyat Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Scientific Consultations

2016 - Continues

2016 - Continues

Scientific Consultancy

Rabia Proje İHL, Akademik Kurul Üyeliği

Tasks In Event Organizations

Temmuz 2021

Temmuz 2021

1.Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu -Yunus Emre-

Scientific Congress

Öztürk Ş.
Kocaeli, Turkey

Kasım 2018

Kasım 2018

Ali Himmet Berkî Sempozyumu

Scientific Congress

Öztürk Ş.
Antalya, Turkey


Congress and Symposium Activities

14 November 2022 - 16 November 2022

14 November 2022 - 16 November 2022

1. Uluslararası Cumhuriyet Döneminde İslami İlimler Sempozyumu

Panelists

Kilis-Turkey

01 November 2020 - 01 November 2020

01 November 2020 - 01 November 2020

13. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK)

Panelists

Antalya-Turkey

02 October 2020 - 04 October 2020

02 October 2020 - 04 October 2020

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerîfi Sempozyumu

Panelists

İstanbul-Turkey

13 December 2019 - 13 December 2019

13 December 2019 - 13 December 2019

Uluslararası Şehzade Korkut Sempozyumu

Panelists

Antalya-Turkey

18 October 2019 - 20 October 2019

18 October 2019 - 20 October 2019

2. Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi

Panelists

Sarajevo-Bosnia And Herzegovina

01 March 2019 - 03 March 2019

01 March 2019 - 03 March 2019

II. Uluslararası Antalya Kongresi

Panelists

Antalya-Turkey

23 November 2018 - 23 November 2018

23 November 2018 - 23 November 2018

Ali Himmet Berkî Sempozyumu

Panelists

Antalya-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

TARR TurkıTarr Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslarası Multidisipliner Kongresi

Panelists

Antalya-Turkey

01 September 2018 - 01 September 2018

01 September 2018 - 01 September 2018

Elmalı'nın Canları İrfan ve Sevgi Sempozyumu-11 "Edeb-Estetik"

Panelists

Antalya-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

Balkanlarda Gönül Sultanları- II Fâtih Türbedârı Amiş Efendi Sempozyumu

Panelists

Kocaeli-Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

Türk İslam Geleneğinde Aile Sempozyumu

Panelists

İstanbul-Turkey

01 May 2008 - 01 May 2008

01 May 2008 - 01 May 2008

Genç Akademisyenler İlahiyat Araştırmaları Sempozyumu

Panelists

İstanbul-Turkey

Invited Talks

February 2023

February 2023

Huzur Sohbeti

Seminar

Antalya İl Müftülüğü-Turkey

January 2023

January 2023

Mesnevi Atölyesi

Seminar

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü-Turkey

December 2022

December 2022

Mevlâna ve Gençlik

Seminar

Hayme Ana İ.H.L.-Turkey

December 2022

December 2022

Mesnevi Atölyesi

Seminar

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü-Turkey

February 2022

February 2022

Antalya Mevlevihânesi ve Mevlevilik

Seminar

Prof. Dr. Tuğgeneral Cevdet Demirkol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Turkey

December 2021

December 2021

Mevlânâ'yı Anlamak

Conference

Antalya Gençlik ve Sağlık İl Müdürlüğü-Turkey

December 2021

December 2021

DÖGEP Programı

Seminar

Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Turkey

June 2021

June 2021

Mevlânâ Mesnevî'si ve Resimli Nüshaları

Seminar

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi-Turkey

May 2021

May 2021

Mevlevîlik ve Şiir

Seminar

Süleyman Demirel Üniversitesi-Turkey

April 2021

April 2021

Ramazan Ayının Mânevi Kazanımları

Conference

Antalya İl Müftülüğü-Turkey

April 2021

April 2021

Ramazan Ayının Mânevi Kazanımları

Conference

Akdeniz Üniversitesi-Turkey

February 2021

February 2021

Mevlânâ'nın Dilinde Muhabbet

Seminar

Türgev Vakfı-Turkey

December 2020

December 2020

Kışı Bahara Çeviren Bir Âşık: Mevlânâ

Seminar

Rabia Kız AİHL Öğretmen Gelişim ve Eğitim Seminer-Turkey

July 2020

July 2020

Mevlânâ'da Eğitim Anlayışı

Seminar

Yekder Yetişkin Eğitimleri Komisyonu-Turkey

May 2020

May 2020

Mevlânâ ve Sabır

Seminar

İstanbul / Ataşehir Kız Anadolu İHL-Turkey

March 2020

March 2020

Sûfî Düşüncede Kadın

Conference

Kepez İlçe Müftülüğü-Turkey

March 2020

March 2020

Dünya Kadınlar Günü / Şehitleri Anma

Seminar

Antalya- Aksu Belediyesi-Turkey

February 2020

February 2020

Mesnevi Okumaları: Şem'î Efendi Şerhi

Conference

Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi-Turkey

February 2020

February 2020

Mesnevi Okumaları: Şem'î Efendi Şerhi

Conference

Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi-Turkey

February 2020

February 2020

Mesnevi Okumaları: Şem'î Efendi Şerhi

Conference

Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi-Turkey

February 2020

February 2020

Mesnevi Okumaları Şem'î Efendi Şerhi

Conference

Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi-Turkey

January 2020

January 2020

Mesnevi Okumaları: Şem'î Efendi Şerhi

Conference

Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi-Turkey

January 2020

January 2020

Mesnevi Okumaları: Şem'î Efendi Şerhi

Conference

Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi-Turkey

January 2020

January 2020

Mesnevi Okumaları : Şem'î Efendi Şerhi

Conference

Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi-Turkey

January 2020

January 2020

Mesnevi Okumaları: Şem'î Efendi Şerhi

Conference

Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi-Turkey

December 2019

December 2019

Mesnevi Okumaları: Şem'î Efendi Şerhi

Conference

Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi-Turkey

December 2019

December 2019

Mesnevi Okumaları: Şem'î Efendi Şerhi

Conference

Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi-Turkey

December 2019

December 2019

Mesnevi Okumaları: Şem'î Efendi Şerhi

Conference

Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi-Turkey

December 2019

December 2019

Mesnevi Okumaları: Şem'î Efendi Şerhi

Conference

Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi-Turkey

December 2019

December 2019

Mesnevi Okumaları: Şem'î Efendi Şerhi

Conference

Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi-Turkey

July 2019

July 2019

Vatan Sevgisi ve Şehitlik

Conference

Kadem Antalya-Turkey

March 2019

March 2019

Mesnevi Okumaları Şem'î Efendi Şerhi

Conference

Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi-Turkey

March 2019

March 2019

Mesnevi Okumaları: Şem'î Efendi Şerhi

Conference

Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi-Turkey

March 2019

March 2019

Mesnevi Okumaları: Şem'î Efendi Şerhi

Conference

Antalya Mevlevihanesi: İrfan Meclisi-Turkey

December 2018

December 2018

Mesnevi Okumaları: Şem'î Efendi Şerhi

Conference

Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi-Turkey

December 2018

December 2018

Mesnevi Okumaları: Şem'î Efendi Şerhi

Conference

Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi-Turkey

December 2018

December 2018

Mesnevi Okumaları: Şem'î Efendi Şerhi

Conference

Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi-Turkey

December 2018

December 2018

Mesnevi Okumaları: Şem'î Efendii Şerhi

Conference

Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi-Turkey

November 2018

November 2018

Mesnevi Okumaları: Şem'î Efendi Şerhi

Conference

Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi-Turkey

November 2018

November 2018

Mesnevi Okumaları: Şem'î Efendi Şerhi

Conference

Antalya Mevlevihanesi: İrfan Meclisi-Turkey

November 2018

November 2018

Mesnevi Okumaları: Şem'î Efendi Şerhi

Conference

Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi-Turkey

November 2018

November 2018

Mesnevî Okumaları: Şem'î Efendi Şerhi

Conference

Akdeniz Üniversitesi-Turkey

May 2018

May 2018

Yaşayan ve Yaşatan Kitap Mesnevi

Conference

Birlik Vakfı-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 4

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

January-2024

January 2024

Post Graduate

Post Graduate - Akdeniz Üniversitesi

January-2024

January 2024

Post Graduate

Post Graduate - Süleyman Demirel Üniversitesi

November-2023

November 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Akdeniz Üniversitesi

July-2023

July 2023

Post Graduate

Post Graduate - Akdeniz Üniversitesi

June-2023

June 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Akdeniz Üniversitesi

February-2023

February 2023

Post Graduate

Post Graduate - Akdeniz Üniversitesi

December-2022

December 2022

Post Graduate

Post Graduate - Akdeniz Üniversitesi

December-2022

December 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Akdeniz Üniversitesi

May-2022

May 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Akdeniz Üniversitesi

September-2021

September 2021

Post Graduate

Post Graduate - Üsküdar Üniversitesi

September-2021

September 2021

Post Graduate

Post Graduate - Akdeniz Üniversitesi

June-2020

June 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Akdeniz Üniversitesi

September-2019

September 2019

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

September-2019

September 2019

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

October-2018

October 2018

Post Graduate

Post Graduate - Akdeniz Üniversitesi

June-2018

June 2018

Post Graduate

Post Graduate - Akdeniz Üniversitesi

Visual Activities

2018 - 2018

2018 - 2018

TV Show

ÖZTÜRK Ş.