Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Undergraduate

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Sogıology, Turkey

 • 2012 - 2016 Doctorate

  Necmettin Erbakan University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Müzik Eğitimi, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Müzik Eğitimi /Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Selcuk University, Ahmet Keleşoğlu Faculty Of Educatıon, Müzik Öğretmenliği / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı , Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Burdur Yöresi Türk Halk Müziği ve Özellikleri

  Necmettin Erbakan University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2011 Postgraduate

  Teke Yöresi ve Muğla Zeybeklerinin Tür, Ayak, Tavır, Usul ve Söz Yönünden İncelenmesi

  Selcuk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı / Müzik Eğitimi Bilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English