Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Çocuk, Mimarlık ve Spor Yapıları Tasarımı

Yapı Dünyası Dergisi , vol.17, no.202-203, pp.15-22, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EXAMINATION OF AUTHENTIC RESTAURANTS IN HOTELS IN TERMS OF INTERIOR DESIGN

3. International Architectural Sciences and Applications Symposium, 14 - 15 September 2023

1314 POST-COVID-19 WITH A RETROSPECTIVE APPROACH: RESTAURANT SPACES IN TÜRKİYE

3. International Architectural Sciences and Applications Symposium, 14 September 2023

FURNITURE DESIGN COURSE STUDIO STUDY: LIGHTWEIGHT FURNITURE DESIGN

3. International Architectural Sciences and Applications Symposium, 14 - 15 September 2023

The Effect of Using 3D Printing Technology on the Productıon of Furniture Joining Details

2. International Architectural Sciences and Applications Symposium, 9 - 11 October 2022

Effects Of Covıd-19 Measures On Tangıble Cultural Herıtage Values Functıonıng As Museums

1 s t I N T E R N A T I O N A L A R C H I T E C T U R A L S C I E N C E S A N D A P P L I C A T I O N S Y M P O S I U M, 27 October 2021 Sustainable Development

LOCALITY IN FURNITURE FEATURES: EASTERN BLACK SEA REGION

4th international conference on innovative studies of contemporary sciences, 29 July 2021

İÇ MİMARİ TASARIMDA STRÜKTÜR KAVRAMINA ÇOK YÖNLÜ BİR YAKLAŞIM

ULUSLARARASIMÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONGRESİ, 24 - 25 December 2018

Local Identity Readings in the Shaping of Traditional Turkish Houses

International Congress On Engineering And Technology Management, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2018, pp.119-127

SOTTSASS DESIGNS” AS COMMUNICATION MEDIA

5. Uluslararası Mobilya Kongresi, 1 - 04 November 2018

Innovatıve Aproaches To The Socıal Lıfe Space ‘The Sofa’ Of Tradıtıonal Housıng: Islamkoy Case

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 30 November - 02 December 2018

Spatial Use Potential of the Traditional İslamköy Houses in terms of Cultural Tourism

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONADVANCEMENTS IN TOURISM,RECREATION AND SPORTS SCIENCES, Montero, Bolivia, 5 - 08 September 2018, pp.195-205

Interior Spaces that Change with Cultural Tourism: The Case of Sille Museum

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ADVANCEMENTS IN TOURISM, RECREATION AND SPORTS SCIENCES, 5 - 08 September 2018

Geleneksel Türk Konutlarının İç Mekân Biçimlenmesindeki Yerel Kimlik Okumaları

International Engineering and Technology Management Congress, Turkey, 24 December 2018

Kent Kimliği Açısından Kent Müzeleri: Trabzon Kent Müzesi Örneği

2. Uluslararası Şehir Sağlık Çevre Kongresi, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.658-669

Geleceğin Tarihi Kentlerinde Sürdürülebilir Kültür Turizmi: Isparta- İslamköy Örneği

2. Uluslararası Şehir Sağlık Çevre Kongresi, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.670-680

General Overview of Unit Module Concept In Traditional Houses: İslamköy, Isparta

V. International Architectural Design Conference Archdesign ’18, Croatia, 14 - 15 April 2018, pp.191-202

The Influence of Tourism Initiated Changes On The Sustainability OfHistorical Texture: Trabzon YeniCuma Mosque

International Conference on Environmental Sciences Educational Studies, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 20 October 2017, pp.9 Sustainable Development

Tasarım Eğitiminde Kavramsal Bir Yaklaşım: Sınır Kavramı

International Conference on Environmental Sciences Educational Studies, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 20 October 2017, vol.94

Student Views on The Theme of ”Historically Narrated Urban Furniture Workhop” And İts Technological Uses in Design Education

International Conference on Environmental Sciences Educational Studies, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 20 October 2017, vol.22

Sürdürülebilir Turizm: Kültür Turizmi Ve Kültürel Miras

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.1, pp.339-341 Sustainable Development

Kültür Turizminde Simgeleşen Yapılar Konya/Sille

Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 20 - 21 April 2017, pp.380-394

Tasarımda Bir Dil Olarak Taşın Kullanımı: Konya Sille Örneği

IV Uluslararası Taş Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 25 March 2017, pp.51-52

Simge ile Taşı Anlama ve Anlamlandırma

IV. Uluslararası Taş Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 25 March 2017, pp.69-70

Bir Konut Alanında Kültürel Değişimin Mekansal Sürekliliği: Sille/Hacı Ali Ağa Sokağı

İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-1, İstanbul, Turkey, 16 - 17 June 2016, pp.261-271

History Through İmage and Symbol Konya Sille

All In One Conferences, 2. International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Zagreb, Croatia, 19 - 22 April 2016, pp.167-174

Cultural Property With Touristic Potential Example of Sille

All In One Conferences, 2. International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, Zagreb, Croatia, 19 - 22 April 2016, pp.175-183

Investigation of Spatial Changes in the Context of Cultural Sustainability

ICSAUDE 2016: 18th International Conference on Sustainable Architecture and Urban Design Engineering, Dubai, Dubai, United Arab Emirates, 8 - 09 April 2016, vol.18, pp.379-383

The Interior Design Proposals of Buildings for Tourism Purposes

ICSAUDE 2016: 18th International Conference on Sustainable Architecture and Urban Design Engineering, Dubai, Dubai, United Arab Emirates, 8 - 09 April 2016, vol.18, pp.317-325

İç Mimarlık Eğitiminde Yaparak Yaşayarak Öğrenme Bilecik Tongurlar

Kırsal Sürdürülebilirlik 'Köyünü Yaşat' Konferansı, İstanbul, Turkey, 26 October 2014 - 26 October 2015

Kültürel Değişimin Mekansal Sürekliliği Üzerine Etkisinin İrdelenmesi

I. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 12 - 13 October 2015, pp.22-33

Impact of Digital Stories in the Adoption of the Project

Third International Conference-Education Across Borders Education and Research Across Time and Space, Bitola, Macedonia, 6 - 07 September 2015

Tasarım Eğitiminde Stüdyo Çalışmalarına Bir Yaklaşım "Digital Öyküleme"

EJER Congress 2015, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015, pp.1030-1032

Furniture Design in Turkey after 1950 Kare Metal

All In One Conferences, International Conference on New Trends in Architecture and Interior Designing, Sharjah/Dubai, United Arab Emirates, 24 - 28 March 2015, pp.175-179

Architecture Education and Fashion Design: "Fashion - Reject Studio" in International Architecture Students Meeting

4th World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Barcelona, Spain, 28 - 29 November 2014, vol.182, pp.149-154 identifier

Studio Courses (Project-Design) Of Interior Architecture Education: Analysis Of Sustainable Culture Tourism; Sample Of Sille

4th World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Barcelona, Spain, 28 - 29 November 2014, vol.182, pp.289-294 Sustainable Development identifier

Kısıtlı Mekanlarda Ergonomi Faktörü 48m2 Konut Örneği

20. Ulusal Ergonomi Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 September 2014, pp.71

Elective Course and Flexibility in KTU Interior Architecture Undergraduate Education

2nd World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Bucharest, Romania, 9 - 12 May 2013, vol.122, pp.491-494 identifier

Vocational Training Process and Master-Apprentice Relationship

2nd World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Bucharest, Romania, 9 - 12 May 2013, vol.122, pp.495-499 identifier

Fatih Yerleşkesi İçinde Fiziksel Engeliler için Ulaşılabilirlik Kavramının İrdelenmesi

18. Ulusal Ergonomi Kongresi (UEK’18), Gaziantep, Turkey, 16 - 18 November 2012, pp.377-383

Çocuk Spor Yapılarının Mekansal Örgütlenmesinde Ergonomi Kavramı

18. Ulusal Ergonomi Kongresi (UEK’18), Gaziantep, Turkey, 16 - 18 November 2012, pp.503-510

Çoçuk Spor Tesislerinde Fizyolojik Konfor Şartlarının Fiziksel Açıdan Değerlendirilmesi"Jas Örneklemi"

1. Uluslarası Lisansüstü Araştırmaları Sempozyumu Yapılı Çevre, Ankara, Turkey, 15 - 16 October 2010, pp.27-32

Çocuk Spor Alanları Tasarımında Renk Kavramının Etkisi

1st International Congress on Children and Sports, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2010, pp.589

Çocukların Spor Yapma Bilinci Kazanmasında Spor Tesisleri Tasarımının Rolü

1st International Congress on Children and Sports, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2010, pp.202

Education of Architecture and Elective Courses

Architectural Education Forum 4: Flexibility in Architectural Education, Kayseri, Turkey, 26 - 29 May 2009, pp.65-71

Değişim- Dönüşüm: (Eski-Yeni)

Docomomo Türkiye, Kayseri, Turkey, 2 - 04 November 2007, pp.18

Internal and External Factors Affecting Traditional Kars House

20. Coburger Design Tage, Cobourg, Canada, 20 - 25 May 2008

Yakın Mimari Okadar Uzak Mı?

Docomomo Türkiye, Kayseri, Turkey, 2 - 04 November 2007, pp.19

Organic Architecture and Aesthetical Emulation: Akcaat Orta Street

International Congress of Aesthetics 2007 "Aesthetics Bridging Cultures", Ankara, Turkey, 9 - 13 July 2007

Kentsel Estetik/Farklı Kültürler: Kars Örneği

Türkiye Estetik Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 November 2006, pp.66

Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması: Kars Örneği

Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 April 2006 - 29 April 2007, pp.146-154

Books & Book Chapters

EVALUATION OF THE EFFECT OF BASIC DESIGN EDUCATION ON CREATIVITY IN THE COVID-19 PROCESS FROM STUDENT OPINIONS

in: Interior Architectural Issues Design, History & Education, Kağan Günçe, Editor, Livre de Lyon, İzmir, pp.37-54, 2023

A Design Studio Experience: Designing Residential Interiors for Syrians Living in Sultanbeyli, Turkey

in: Sustainability, Conservation and Ecology in Spatial Planning and Design: New approaches, solutions, applications, Murat Özyavuz, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.307-325, 2022

Examination of GBC-Italy Green Building Evaluation System and Evaluation of Subaşı Hamamı

in: Sustainability, Conservation and Ecology in Spatial Planning and Design: New approaches, solutions, applications, Murat Özyavuz, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.507-527, 2022

Identifying Steps to Determine Indoor Performance in the Sustainability of Traditional Housing

in: ARCHITECTURAL SCIENCES AND SUSTAINABILITY, ERTAŞ BEŞİR ŞEBNEM, BİNGÜL BULUT MERYEM BİHTER, BEKAR İREM, Editor, İKSAD, pp.493-525, 2021

[Yeniden] Ev Kurmak

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 2020

İslamköy Geleneksel Konutlarının Yeniden İşlevlendirilmesinde İç Mekan Tasarım Önerileri

in: Kültürel Miras Değeri, Yerel Kimliği ve Köy Planlaması & Tasarımı Açısından İslamköy'ün Mevcut Durumu Ve Geleceği, Gül A., Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.347-376, 2020

İslamköy Geleneksel Konutlarının Yeniden İşlevlendirilmesinde İç Mekan Tasarım Önerileri

in: Kültürel Miras Değeri, Yerel Kimliği Ve Köy Planlaması Tasarımı Açısından İslamköy’ün Mevcut Durumu Ve Geleceği, Gül Atilla, Editor, ASTANA, pp.347-376, 2020

İslamköy Geleneksel Konutlari Kimlik Kartlarinin Oluşturulması

in: Kültürel Miras Değeri, Yerel Kimliği Ve Köy Planlamasi & Tasarimi Açisindan İslamköy’ün Mevcut Durumu Ve Geleceği, Gül Atilla, Editor, ASTANA, pp.311-346, 2020

Determination of Visitor Expectations inthe Scope of Sustainable Tourism: The Case ofKonya/Sille

in: NEW APPROACHES TO SPATIAL PLANNING AND DESIGN, Murat Özyavuz, Editor, PETER LANG, pp.500-516, 2019

Konya/Sille Hükümet Caddesi Mevcut Kent Bileşen ve Öğelerinin Tespiti

in: Kent Mobilyası İle Anlatılan Tarih Konya/Sille, Şebnem ERTAŞ, Editor, Detay Yayıncılık, Trabzon, pp.31-57, 2017

Kent Mobilyası ile Anlatılan Tarih Konya Sille Etkinlikleri: Tasarım Yarışmaları-Workshop-Sergi

in: Kent Mobilyası İle Anlatılan Tarih Konya/Sille, Şebnem ERTAŞ, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.147-200, 2017

The Physical Environment Changing of Kars City After the 93 War

in: Developments in Science and Engineering, Efe R., Matchavariani L., Yaldir A., Levai L., Eds., Editor, St Kliment Ohridski University Press, Sofia, Sofija, pp.612-624, 2016

Çoçuk Spor Mekan ve Ergonomi

AKADEMİSYEN KİTABEVİ Yayın Dağıtım ve Pazarlama Ltd. Şti., Ankara, 2014

Sürdürülebilir Kültür Turizmi Bağlamında, Sille Yerleşkesi

in: Sille Düşleri, imgeler-semboller-izler, Ebru Erdoğan, Editor, Kristal Matbaacılık San. TİC. LTD. ŞTİ, Konya, pp.37-46, 2014

Metrics

Publication

134

Citation (WoS)

11

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

15

H-Index (Scopus)

3

Project

12

Thesis Advisory

6

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals