Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Heidegger'in Ontolojisinden Kant'ın Durağan Öznesinin Çözümlenmesi

3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Giresun, Turkey, 12 October 2018, vol.1, no.1, pp.1

Platoncu ve Sofist Ontololojiler Bağlamında Aristoteles’in Politik Görüşlerinin Tahlili

3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Giresun, Turkey, 11 October 2018, vol.1, no.1, pp.1

Sokratik Bir Erdem Olarak Yurtseverlik

SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI, Ankara, Turkey, 23 November 2017, pp.1

MATERYALİST VE İDEALİST FELSEFELER İNSAN HAKLARI KONUSUNDA NE DİYOR? (FİCHTE VE FEUERBACH ÖRNEĞİ)

3. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, vol.3, no.1, pp.265-271

Metrics

Publication

6
UN Sustainable Development Goals